Prawo wodne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo wodne – dział prawa administracyjnego regulujący gospodarowanie wodą. Jednym z pierwszych pisanych praw dotyczących zagadnień związanych z wodą był Kodeks Hammurabiego.

Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ.

W prawie międzynarodowym przepisy dotyczące gospodarowania wodą reguluje rezolucja 64/292 Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatytułowana jako Prawo człowieka do wody i urządzeń sanitarnych (HRWS). W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawa wodnego jest ramowa dyrektywa wodna.

Prawo wodne – prawo regulujące gospodarowanie wodami. W polskim systemie prawnym od 1962 roku nazwę Prawo wodne noszą akty prawne w randze ustawy.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Prawo wodne w Polsce
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    1. Jones, P. Andrew, and Cech, Tom. Colorado Water Law for Non-Lawyers. Boulder, CO, USA: University Press of Colorado, 2009
    2. Resolution 64/292: The human right to water and sanitation (ang.). sierpień 2010.
    3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tekst skonsolidowany) (pol.). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. [dostęp 2015-03-24].
    Reklama