• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo prasowe

  Przeczytaj także...
  Nowelizacja – częściowa zmiana obowiązującego aktu prawodawczego przez inny akt normatywny tej samej lub wyższej mocy prawnej, później wydany. W praktyce nowelizuje się tylko ustawy.Autoryzacja, to wyrażenie zgody przez udzielającego informacji prasie na publiczne rozpowszechnienie swej wypowiedzi w danej formie.
  Edytor – osoba zajmująca się merytorycznym opracowywaniem tekstów przeznaczonych do publikacji. Mogą to być zarówno książki, jak i artykuły w czasopismach, encyklopediach i stronach WWW. Edytor jest zwykle kluczową osobą, która oprócz samego autora ma wpływ na ostateczną postać publikacji, a czasami decyduje też o tym, czy daną publikację odrzucić, czy przyjąć do druku.

  Prawo prasowe – nazwa polskiej ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. traktowanej jako gałąź prawa cywilnego. Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji. Znawcami i badaczami prawa prasowego są: prof. Jacek Sobczak oraz prof. Ewa Ferenc.

  Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.

  Rada Prasowa[]

  Rada Prasowa jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów przewidzianym w art. 17 tej ustawy. Ma charakter opiniodawczy i wnioskujący w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społeczno-politycznym kraju. Członków Rady powinien powoływać Prezes Rady Ministrów na okres 3 lat. Jest to organ de facto nieistniejący, gdyż ostatni jej skład powołał Zbigniew Messner w 1985.

  Jacek Mieczysław Sobczak (ur. 1946) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  Nowelizacje[]

  Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 19 lipca 2013 roku.

  W 2012 roku grupa posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosiła kompleksowy projekt ustawy zmieniającej Prawo prasowe. Zmiany mają dotyczyć m.in. zniesienia obowiązku posiadania obywatelstwa polskiego przez redaktora naczelnego, usunięcia pozostałości porządku prawnego PRL w ustawie czy nowego trybu autoryzacji. Proponowana ustawa nie została uchwalona do końca VII kadencji Sejmu.

  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

  Linki zewnętrzne[]

 • Prawo prasowe w Internetowym Systemie Aktów Prawnych
 • Prawo prasowe – podstawowe pojęcia
 • Przypisy

  1. Prawo prasowe - omówienie
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 771)
  3. Druk nr 459
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.Ewa Ferenc, właśc. Ferenc-Szydełko (ur. 28 sierpnia 1953 w Międzyrzeczu Wlkp.) – dr hab. nauk prawnych, pisarka, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.
  Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.