Prawo prasowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo prasowe – polska ustawa z 26 stycznia 1984 zawierająca przepisy prawa cywilnego dotyczące osób pracujących w mediach (jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji).

Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju) – działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor, ekonomista, pracownik naukowy.Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

Ustawa określa:

 • zakres wolności prasy i funkcje prasy w państwie
 • obowiązki organów władzy publicznej i podmiotów prywatnych wobec prasy
 • prawa i obowiązki dziennikarzy
 • organizację działalności prasowej
 • zasady publikacji sprostowań
 • zasady publikacji komunikatów, ogłoszeń i reklam w prasie
 • zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenia przepisów ustawy
 • szczególny tryb postępowania w sprawach prasowych.
 • Na podstawie uchylonego art. 17 tej ustawy tworzono Radę Prasową, organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Miał on charakter opiniodawczy i wnioskujący w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społeczno-politycznym kraju. Członków Rady powoływał Prezes Rady Ministrów na okres 3 lat. Był to organ de facto nieistniejący, gdyż ostatni jej skład powołał Zbigniew Messner w 1985.

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

  Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 31 sierpnia 2018 roku. Jak dotąd został wydany jeden tekst jednolity (w 2018). Ustawą z 20 lipca 2018 r. m.in. przyznano każdemu podmiotowi prawo do udzielania informacji prasie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa uchyliła dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1938 r. nr 89, poz. 608).
  2. Prawo prasowe – omówienie
  3. Odpowiedź na interpelację nr 2255 w sprawie funkcjonowania Rady Prasowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-12-07].
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1570)

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Sprostowanie prasowe – instytucja prawa prasowego, umożliwiająca zainteresowanemu podmiotowi (osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną) bezpłatną publikację sprostowania nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości, jaka znalazła się w opublikowanym materiale prasowymWydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Wolność prasy (wolność druku, wolność mediów) – jedna z podstawowych wolności obywatelskich, oznaczająca funkcjonowanie prasy i druku bez prawnych i politycznych restrykcji czy ingerencji cenzury.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Środki masowego przekazu (mass media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.

  Reklama