• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo morskie

  Przeczytaj także...
  Kodeks morski – polska ustawa (aktualnie z dnia 18 września 2001 r.) ogłoszona w Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1545 regulująca stosunki prawne związane z żeglugą morską. Stosuje się go do morskich statków handlowych. Ma także zastosowanie do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych, sportowych lub rekreacyjnych (z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej).Stanisław Matysik (ur. 9 marca 1921 w Trzemesznie, 1 marca 1994 w Sopocie) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i we Francji, w tym profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa morskiego, prawa cywilnego i prawa międzynarodowego publicznego. Pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1970–1974).
  Administracja morska - całokształt działań władzy państwa nadbrzeżnego związanych z jurysdykcją nad wodami morskimi, żeglugą, rybołówstwem, oraz portami i wybrzeżem. Administracją morską nazywamy też realizujące wyżej wymienione zadania urzędy i inne organy władzy państwa. Administracja morska i jej systemy nie są jednolite we wszystkich państwach.

  Prawo morskie – zbiór norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z działalnością człowieka na morzu, polegającą na użytkowaniu morza łącznie z korzystaniem z zasobów obszaru morskiego. Błędnie wskazuje się, że jest to prawo wewnętrzne państwa. Prawo morskie ma zasięg międzynarodowy, w jego skład wchodzi część publicznoprawna oraz cześć prywatnoprawna. W Polsce prawo morskie regulowane jest przez ustawę z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. Oprócz tego do źródeł prawa morskiego zalicza się umowy międzynarodowe.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Kodeks morski – polska ustawa (z dnia 18 września 2001) regulująca stosunki prawne związane z żeglugą morską. Stosuje się go do morskich statków handlowych. Ma także zastosowanie do statków morskich używanych wyłącznie do celów naukowo-badawczych, sportowych lub rekreacyjnych (z wyjątkiem przepisów o przewozie ładunku lub pasażerów oraz przepisów o awarii wspólnej).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kodeks morski
 • administracja morska
 • Stanisław Matysik
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2135)
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1353)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Droits maritimes (Prawo morskie), Beurier (JP) & al., Editions Dalloz (Paryż), 2nd ed. 2008, 1216 stron, ​ISBN 978-2-247-07775-5
 • Cours de Droit maritime (Kurs Prawa morskiego), Angelelli (P.) & Moretti (Y.), Ed. InfoMer (Rennes - Francja), 2008, 350 stron, ​ISBN 978-2-913596-37-5​.
 • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.682 sek.