• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo kanoniczne  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus (pol. kodeks prawa kanonicznego) to pierwsza nowoczesna kodyfikacja prawa kanonicznego Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowana 27 maja 1917 r. przez Benedykta XV bullą Providentissima Mater Ecclesia. Kodeks wszedł w życie 19 maja 1918.
  Wydziały prawa kanonicznego w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce w 2015 istniały trzy wydziały prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego. Są to:

 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 • Dwa spośród wymienionych wyżej wydziałów (wydział w Lublinie i wydział w Warszawie) posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych w zakresie prawa kanonicznego.

  Wiesław Janusz Wenz (ur. 20 maja 1957 w Tarnowie) – polski duchowny katolicki, początkowo członek Zgromadzenia Księży Misjonarzy (lazarystów), od 1998 kapłan archidiecezji wrocławskiej. Profesor nauk teologicznych, kanonista, w latach 2001-2007 prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (PWTW).Kazimierz Dullak (ur. 8 sierpnia 1964 w Sierakowicach na Kaszubach) – polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W latach 2001 - 2009 oficjał Sądu Biskupiego w Koszalinie, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Studia w zakresie prawa kanonicznego w Polsce[ | edytuj kod]

  Prawo kanoniczne jako kierunek studiów nauczane jest w Polsce na trzech wydziałach prawa kanonicznego oraz na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Katedry prawa kanonicznego poza wydziałami prawa kanonicznego w Polsce[ | edytuj kod]

  Na wielu polskich uczelniach, pomijając trzy wydziały prawa kanonicznego, istnieją katedry prawa kanonicznego (nierzadko jednocześnie będące katedrami prawa wyznaniowego). Są to:

 • Katedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz)
 • Katedra Prawa Kanonicznego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela (kierownik: b.d.)
 • Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (p.o. kierownika: ks. dr Grzegorz Gura)
 • Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik: ks. dr hab. Kazimierz Dullak prof. US)
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (kierownik: ks. dr hab. Andrzej Pastwa prof. UŚl)
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Wenz)
 • Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (kierownik: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler)
 • Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (p.o. kierownika: bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański)
 • Katedra Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierownik (kurator): ks. prof. dr hab. Jan Szpet)
 • Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierownik: ks. prof. zw. dr hab. Grzegorz Leszczyński)
 • Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownik: prof. zw. dr hab. Wacław Uruszczak).
 • Wydział Teologiczny ChAT – jeden z dwóch wydziałów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie będący podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z dziewięciu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WT UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w dwóch kierunkach:
  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.
  Bonifacy VIII (łac. Bonifacius VIII, właśc. Benedetto Gaetani; ur. ok. 1235 w Anagni, zm. 11 października 1303 w Rzymie) – papież w okresie od 24 grudnia 1294 do 11 października 1303.
  Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks prawa kanonicznego, skrót: CIC lub KPK) – podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r. Zastąpił pio-benedyktyński kodeks prawa kanonicznego i liczne ustawy kościelne wydane po 1917.
  Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (WT, teo) - wydział Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kształcący na kierunkach:
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Powstał w roku 1954.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.