• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo budowlane

  Przeczytaj także...
  Kodeks Hammurabiego − babiloński zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. za panowania króla Hammurabiego, szóstego przedstawiciela I dynastii z Babilonu.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami).
  Naruszenie przepisów: Przez ognioodporną ścianę betonową poprowadzone są korytka kablowe i przewody elektryczne. Otwór powinien być ognioodporny, aby zachować odporność ogniową ściany. Zamiast tego jest wypełniony łatwopalną pianką poliuretanową.

  Prawo budowlane – dział prawa administracyjnego, regulujący wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy obiektów, takich jak budynki i budowle. Budynki muszą być zgodne z prawem budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zwykle od lokalnej rady. Głównym celem tych przepisów jest ochrona zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ogólnego dobrostanu, gdyż dotyczą one budowy i użytkowania budynków i budowli. Prawo budowlany staje się prawem określonej jurysdykcji, gdy formalnie zostanie przyjęty przez odpowiedni organ rządowy lub prywatny.

  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".National Research Council of Canada (NRC), fr. Conseil national de recherches Canada (CNRC), pol. Państwowy Komitet Badań Naukowych - najważniejsza kanadyjska instytucja centralna sprawującą pieczę nad badaniami naukowymi i wdrażaniem nowych technologii. Jest siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, agend i laboratoriów, których celem jest ogół działalności badawczo-rozwojowej o możliwie najwyższym poziomie naukowym. Jest skupiskiem wybitnych kanadyjskich uczonych. Na czele komitetu stoi John McDougall.

  Pierwotne prawa budowlane pojawiły się w czasach starożytnych. Najstarszy znany spisany zbiór przepisów budowlanych zawarty został w Kodeksie Hammurabiego z około 1772 przed naszą erą.

  W Stanach Zjednoczonych główne obowiązujące zbiory prawne stanowią: International Building Code (IBC), prawo elektryczne i hydrauliczne oraz prawo mechaniczne. W Kanadzie państwowe kodeksy regulowane są przez National Research Council of Canada.

  Prawo budowlane na świecie[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Generalny Konserwator Zabytków
 • Główny Geodeta Kraju
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Francis D. K. Ching, Steven R. Winkel: Building Codes Illustrated: A Guide to Understanding the 2015 International Building Code. John Wiley & Sons, 2016-03-22. ISBN 978-1-119-15095-4. (ang.)
  2. Hammurabi's Code of Laws (ang.). [zarchiwizowane z tego adresu (2008-05-09)].
  3. About ICC (ang.).
  4. Codes Canada - National Research Council Canada, www.nrc-cnrc.gc.ca [dostęp 2017-11-19] (ang.).
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Generalny Konserwator Zabytków – najwyższy organ ochrony zabytków (zwierzchnik służby konserwatorskiej) w Polsce. Działa zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – urząd administracji rządowej obsługujący Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i działający pod jego bezpośrednim kierownictwem.
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.