• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawa kobiet

  Przeczytaj także...
  Seksizm (z ang. sexism, sex – „płeć”) – pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do „wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet”.Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:
  Agnieszka Magdalena Grzybek (ur. 6 lutego 1970) – polonistka i feministka, przewodnicząca partii Zielonych w latach 2008–2010 i ponownie od grudnia 2011, tłumaczka i publicystka, działaczka organizacji pozarządowych.

  Prawa kobiet – uprawnienia i wolności kobiet oraz dziewcząt w danym społeczeństwie.

  W niektórych regionach prawa kobiet są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje i zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane.

  Prawa kobiet różnią się od ogólnie rozumianej kwestii praw człowieka wskazaniem uwarunkowanego historią i tradycją słabszego egzekwowania praw kobiet i dziewcząt niż praw mężczyzn i chłopców.

  Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej.

  Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.Konwencja o prawach politycznych kobiet – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 1952 roku, która weszła w życie 7 lipca 1954 roku.

  Najważniejsze dokumenty międzynarodowe odnoszące się bezpośrednio do praw kobiet[ | edytuj kod]

 • Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia (1951)
 • Konwencja o prawach politycznych kobiet (1952)
 • Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych (1957)
 • Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (1958)
 • Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw (1962)
 • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979)
 • Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Prawa kobiet w Afganistanie
 • Feminizm
 • Prawa człowieka
 • Przemoc wobec kobiet
 • Seksizm
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prawa kobiet w dokumentach ONZ, red. Agnieszka Grzybek, Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA, Warszawa 1998, wydanie I, ​ISBN 83-909820-2-1
 • Postęp dla wszystkich – równe prawa, równe szanse dla kobiet i mężczyzn – raport Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, luty 2010, dostęp 04.03.2012
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Hosken, Fran P., 'Towards a Definition of Women's Rights' in Human Rights Quarterly, Vol. 3, No. 2. (May, 1981), pp. 1–10.
  2. Lockwood, Bert B. (ed.), Women's Rights: A "Human Rights Quarterly" Reader (Johns Hopkins University Press, 2006), ​ISBN 978-0-8018-8374-3
  3. Konwencja o prawach politycznych kobiet – dostęp 29.02.2020
  4. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – dostęp 04.03.2012
  Prawo wyborcze dla kobiet oznacza, że pełnoletnie obywatelki danego kraju mają co najmniej możliwość oddawania głosu w wyborach, w szerszym znaczeniu, że mają te same prawa wyborcze, co mężczyźni.Dziewczyna – to młody człowiek płci żeńskiej. Wiek, w którym dziewczyna staje się kobietą, jest różny w różnych społeczeństwach. Zwykle przejście z okresu dojrzewania do dojrzałości następuje w wieku kilkunastu lat.
  Warto wiedzieć że... beta

  Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw (ang. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage, and Registration of Marriages) – międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 listopada 1962 roku, która weszła w życie 9 grudnia 1964 roku.
  Afganistan jest krajem, w którym prawa kobiet są przestrzegane w bardzo nikłym stopniu, a sytuacja kobiet należy do najgorszych w świecie. Po roku 2001 nastąpiła w tym względzie niewielka poprawa.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Konwencja w sprawie Równego Wynagrodzenia (ang. Equal Remuneration Convention) - konwencja nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Została przyjęta przez Konferencję Ogólną MOP 29 czerwca 1951 roku, weszła w życie 23 maja 1953 roku. Jest jedną z ośmiu fundamentalnych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Konwencja o Obywatelstwie Kobiet Zamężnych (ang. Convention on the Nationality of Married Women) – międzynarodowa konwencja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 29 stycznia 1957 roku, która weszła w życie 11 sierpnia 1958 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.585 sek.