• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prędkość obrotowa

  Przeczytaj także...
  RPM (ang. Revolutions per minute – obroty na minutę, skrót rpm, RPM, r/min, lub r·min) – jest jednostką miary częstotliwości obrotu. Liczba pełnych obrotów w ciągu minuty wokół ustalonej osi.Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.
  Maszyna robocza – maszyna pobierająca energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wykonująca określoną pracę.

  Prędkość obrotowa ciała (częstotliwość obrotów) – liczba obrotów ciała wykonywanych w jednostce czasu. Stosowana jako parametr charakteryzujący obrót ciał (silników i maszyn roboczych, np. planet). Oznaczana jest zazwyczaj literami f lub n.

  Moc urządzenia jest proporcjonalna do jego prędkości obrotowej. Jednostką najczęściej spotykaną w technice jest rpm, co oznacza liczbę obrotów na minutę [obr./min].

  Wartość chwilowa przebiegu czasowego jest wartością przebiegu czasowego w dowolnym punkcie (chwili) czasu. Każdy rzeczywisty przebieg czasowy składa się z nieskończonej ilości następujących po sobie wartości chwilowych, których chronologiczne ułożenie powoduje powstanie całego przebiegu czasowego.Radian (rad) – jednostka miary łukowej kąta płaskiego zdefiniowana jako miara kąta środkowego, w którym długość łuku wyznaczonego przez kąt środkowy jest równa promieniowi okręgu. Niemianowana jednostka pochodna układu SI.

  Prędkość obrotowa jest ściśle związana z prędkością kątową oznaczaną przez ω, która określa kąt w radianach zakreślany w ciągu jednostki czasu. Wzór na prędkość obrotową przy danej prędkości kątowej wyraża się następującym wzorem:

  Jeżeli prędkość kątowa ω nie zmienia się w czasie, to ruch taki nazywa się jednostajnym ruchem obrotowym. Dla zmiennych ruchów obrotowych wielkość ta jest interpretowana jako chwilowa prędkość obrotowa.

  Prędkość kątowa w fizyce – wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu). Jest wektorem (pseudowektorem) leżącym na osi obrotu i skierowanym zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej.Planeta (późnołac. planeta, od gr. πλανήτ- planét-, πλανής planés, nowogr. πλανήτης planétes; dosł. „wędrowiec” od πλανάσθαι planásthai, wędrować) – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym.

  Zobacz też[]

 • okres obrotu • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Okres obrotu (także okres rotacji) to czas jaki upływa między dwoma kolejnymi momentami, w których wirujące jednostajnym ruchem obrotowym ciało przybiera tę samą orientację w przestrzeni. Okres obrotu T, ciała wirującego z prędkością kątową ω wyraża się wzorem:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.