• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

  Przeczytaj także...
  Ośrodek Nauki PAN w Poznaniu – siedziba Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej wraz z afiliowanym przy nim Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym. Budynek znajduje się się w centrum miasta przy ul. Wieniawskiego 17/19, koło Parku Wieniawskiego.Usenet (ang. USEr NETwork – sieć użytkowników) to ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet. Składa się on z tysięcy grup tematycznych, ułożonych w strukturę hierarchiczną. Wiadomości przypominające pocztę elektroniczną użytkownicy wysyłają do serwerów Usenetu, a serwery tworzące sieć P2P automatycznie wymieniają je między sobą. Czasem wiadomości są nazywane postami, z angielskiego to post – wywiesić informację, skąd a post – wiadomość umieszczona w Usenet.
  GÉANT - główna europejska sieć komputerowa przeznaczona dla badań i edukacji, użytkowana przez ok. 3 mln naukowców z 3500 ośrodków badawczych. Szybkość łączy wynosi od 155 Mbit/s do 10 Gbit/s (łącza światłowodowe).

  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) – poznańska instytucja informatyczna afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jest jednym z polskich Centrów Komputerów Dużej Mocy.

  PCSS zarządza siecią PIONIER (Polski Internet Optyczny), która łączy wszystkie jednostki naukowe (uczelnie, instytuty badawcze) za pomocą sieci miejskich. Jednym z głównych zadań operacyjnych PCSS jest także dostarczanie infrastruktury obliczeniowej oraz zaawansowanych usług związanych z przetwarzaniem danych czy udostępnianiem systemów archiwizacji o dużych pojemnościach.

  Domain Name System (DNS, pol. „system nazw domenowych”) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232Telekonferencja – usługa, która daje możliwość prowadzenia konwersacji telefonicznej nawet przez kilkudziesięciu rozmówców w jednym czasie. Mają oni do dyspozycji kilka różnych narzędzi, takich jak: telefony analogowe, cyfrowe, komórkowe, jak i różnego rodzaju połączenia telekomunikacyjne, w tym: połączenia radiowe, wizyjne i poprzez sieci komputerowe.

  Siedziba PCSS mieściła się początkowo w Ośrodku Nauki PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19, a obecnie w budynku Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego.

  Główne funkcje[]

 • operator sieci miejskiej POZMAN (Poznań Metropolitan Area Network),
 • operator krajowej sieci PIONIER (Polski Internet Optyczny),
 • ośrodek obliczeniowy,
 • centrum integracyjne badań naukowych,
 • ośrodek badawczo-rozwojowy w zakresie nowoczesnej struktury informatycznej: sieciowej i obliczeniowej,
 • operator lokalnego węzła głównego serwera k.root-servers.net DNS.
 • Działy[]

 • Dział Aplikacji
 • Dział Komputerów Dużej Mocy
 • Dział Sieci
 • Dział Usług Sieciowych
 • Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy
 • Dział Infrastruktury Sieciowej i Usługowej
 • Dział Administracji
 • Dział Obsługi Projektów
 • Usługi[]

 • obliczenia dużej mocy,
 • usługi komunikacyjne (poczta elektroniczna, telekonferencje, WWW, Usenet itp.),
 • archiwizacja plików,
 • regionalne bazy danych (biblioteczne oraz informacji naukowej),
 • usługi specjalizowane (laboratoria multimedialne w zakresie wizualizacji i animacji),
 • dystrybucja i serwis oprogramowania.
 • Projekty[]

  Ważniejsze projekty, które PCSS tworzy, lub w których bierze udział to:

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891.Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) to instytucja, której zadaniem jest udostępnianie wielkich mocy obliczeniowych środowisku naukowemu z całej Polski. Jest to także instytucja spełniająca funkcję głównego, krajowego centrum udostępniania kilkunastu naukowych baz danych.
 • E-podręczniki
 • dLibra
 • dMuseion
 • GÉANT
 • Gilgamesh
 • GridLab
 • Global Grid Forum
 • Krajowy klaster obliczeniowy
 • Interkl@sa
 • MIM (Miejski Informator Multimedialny)
 • VUS (Virtual Users Account System)
 • VALIS (IDS)
 • SAA (System Automatycznej Archiwizacji)
 • CrossGrid
 • Progress
 • WebSklep
 • VLAB (Virtual Laboratory)
 • SGI Grid
 • CLUSTERIX
 • g-Eclipse
 • Enabling Grids for E-SciencE
 • int.eu.grid (Interactive European Grid)
 • RINGrid
 • Krajowy Magazyn Danych
 • HIPERMED
 • TEFIS
 • EXPERIMEDIA
 • Zobacz też[]

 • CLUSTERIX
 • ICM
 • WCSS
 • NASK
 • TASK
 • superkomputer
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona domowa PCSS
 • Krajowy Klaster Linuksowy (CLUSTERIX - ang. National CLUSTER of LInuX Systems) - rozproszony ogólnopolski system komputerowy, umożliwiający wspólne wykorzystanie zasobów polskich centrów komputerowych. Został uruchomiony 15 grudnia 2004 r. Wykorzystywany jest m.in. do badań naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji czy przewidywania struktur białek.Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) – centrum danych i oraz obiekt laboratoryjno-biurowy zlokalizowany przy ul. Jan Pawła II w Poznaniu (Malta, sąsiedztwo kampusu Politechniki Poznańskiej).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PIONIER – ogólnopolska sieć optyczna, następca sieci POL-34, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego. Do jej stworzenia powołano konsorcjum PIONIER.
  Na mapach: 52°24′43,085″N 16°54′59,242″E/52,411968 16,916456 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu. Profil działalności obejmuje chemię i biochemię kwasów nukleinowych i białek, ich badania strukturalne oraz aplikacyjne. Przy IChB afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.
  EGEE (Enabling Grids for E-SciencE) to projekt udostępniania gridu zbudowanego na potrzeby eksperymentu w CERN dla szerszego grona naukowców.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) jest środowiskowym centrum świadczącym usługi informatyczne dla regionu dolnośląskiego. WCSS powstało w 1995 roku i jest zlokalizowane przy Politechnice Wrocławskiej. Do głównych zadań WCSS należy eksploatacja i rozbudowa sieci rozległej Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), komputerów dużej mocy oraz rozwój sieciowych usług informacyjnych.
  Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa, TASK - rozległa sieć łącząca ośrodki naukowe, oświatowe i administracji publicznej Trójmiasta i Pomorza. TASK spina kilkadziesiąt sieci LAN oraz posiada łącza do głównych operatorów Internetu w Polsce. Z sieci TASK korzysta bezpośrednio lub pośrednio kilkadziesiąt tysięcy osób.
  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.