• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poznań  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]
  Przeczytaj także...
  Szpital Wojewódzki w Poznaniu (dawniej: Wojewódzki Szpital Zespolony) – modernistyczne, rozległe założenie szpitalne, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala MSWiA na Winiarach.Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.
  Przypisy[]
  1. Lokacja Poznania.
  2. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r. , 2012-12-28. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1505-5507. 
  3. GUS: Baza demografia.
  4. Dot. tylko motocykli, Pyrlandia wygrała. Poznań ma nowe tablice rejestracyjne – PY zamiast PO w:wprost.pl z 2013-07-25.
  5. Magazin für die neue Historie und Geographie Angelegt, t. XVI, Halle, 1782, s. 13.
  6. Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego – I kwartał 2013. GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-11-05)].
  7. Międzynarodowe Targi Poznańskie (O firmie). [dostęp 2016-01-01].
  8. 2014. Sytuacja społeczno-gospodarcza. Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  9. Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. (pol. • ang.). GUS. [dostęp 2016-01-01].
  10. Kultura. kultura.poznan.pl. [dostęp 2016-02-06].
  11. Statut Miasta Poznania.
  12. Dane wyliczone w Geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  13. Włodzimierz Łęcki: 365 zagadek o Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2010, s. 87.
  14. Środowisko naturalne. W: Raport o stanie miasta 2003. Urząd Miasta Poznania Wydział Rozwoju Miasta, s. 10–11.
  15. Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2009–2012. Urząd Miasta Poznania, 2009, s. 30–31. (Uchwała Nr LIV/729/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 12 maja 2009 r.).
  16. BBC Weather Average conditions for Poznan, Poland (ang.). [zarchiwizowane z tego adresu (2005-12-01)].
  17. 6.3.3. Warunki meteorologiczne kształtujące proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. W: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2000. Poznań: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, 2001.
  18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Tom 1 Uwarunkowania, 2.4. TERENY ZIELENI.
  19. Włodzimierz Łęcki: 365 zagadek o Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2010, s. 13.
  20. Rozporządzenie wojewody wielkopolskiego nr 22/08 z dnia 4 września 2008 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Cybiny w Poznaniu22/08. [dostęp 2016-01-01].
  21. PLH300038 Dolina Cybiny, Link http://natura2000.gdos.gov.pl/.
  22. Uchwała Nr XV/146/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie” link.
  23. Uchwała Nr XXIII/304/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdanka I” link.
  24. Uchwała Nr XXIII/305/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2011 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bogdanka II” link.
  25. PLH300005 Fortyfikacje w Poznaniu, Linki http://natura2000.gdos.gov.pl/.
  26. PLH300001 Biedrusko, Link http://natura2000.gdos.gov.pl.
  27. PLB300013 Dolina Samicy, Link http://natura2000.gdos.gov.pl/.
  28. Kazimierz Rymut: Nazwy Miast Polski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. ISBN 83-04-02436-5.
  29. „Monumenta Poloniae Historica”, Tom I, Akademia Umiejętności w Krakowie, Lwów 1864, s. 404.
  30. Zofia i Karol Zierhofferowie, Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987, Wydawnictwo Poznańskie ISBN 83-210-0680-9.
  31. Odkrycie Palatium Mieszka I. Poznań – Miejski Informator Multimedialny. [dostęp 2016-01-24].
  32. Polska Encyklopedia Szlachecka, t. I, Warszawa 1935, s. 42.
  33. Antoni Sozański, Wykład politycznej geografii, rządu i administracyi dawnej Polski przy końcu istnienia całego państwa (1648-1772), Kraków 1889, s. 6.
  34. Internetowy System Aktów Prawnych, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań – historyczny zespół miasta”, Dz.U. 2008 nr 219, poz. 1401, link.
  35. „Kronika polska, Gall Anonim”, seria „Kroniki polskie”, Zakł. Nard. Ossolińskich, Wrocław, ISBN 978-3-939991-64-9, s. 25.
  36. Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Wielkopolska t. I, Warszawa 1883, s. 46.
  37. Raport o stania miasta Poznania. Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta, 2003. [dostęp 2016-01-01]. s. 16.
  38. Portal „plus-info.com.pl”, 2016-05-04.
  39. GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2011 r., Katowice 2013, http://old.stat.gov.pl/gus/5840_3594_PLK_HTML.htm.
  40. GUS, Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów (Stan na koniec października 2013 r.) (pol.). [dostęp 2016-01-01].
  41. Wojciech Dziemianowicz, Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski – Refleksje po czterech edycjach badań, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2005.
  42. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl), Inwestycje zagraniczne w Poznaniu, 27 listopada 2010, http://www.poznan.pl/mim/public/s8a/news.html?co=print&id=41361&instance=1010&lang=pl&parent=0.
  43. Działalność informacyjna» Wykonanie budżetów js» 2013» IV kwartał» Zobowiązania (tabela9). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 2014-03-25. [dostęp 2016-01-01].
  44. Działalność informacyjna» Wykonanie budżetów js» 2013» IV kwartał»Wydatki bieżące i majątkowe (tabela5). Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 2014-03-25. [dostęp 2016-01-01].
  45. Biuletyn Informacji Publicznej – Ocena ratingowa Poznania Link.
  46. GUS (Bank Danych Lokalnych – Portret terytorialny), 25.05.2013, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims.
  47. Die Messewirtschaft – Bilanz 2011 (niem.). AUMA, 2012. [dostęp 2015-07-09]. s. 127.
  48. Poznań Congress Center (O nas, Oferta). [dostęp 2016-01-01].
  49. Portal „Rynek Infrastruktury” (Drogi), Poznań ma zachodnią obwodnicę. Wkrótce będzie miał wschodnią, 2012-06-04, http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/41/1/poznan-ma-zachodnia-obwodnice-wkrotce-bedzie-mial-wschodnia.html; Poznań: Kolejny odcinek zachodniej obwodnicy gotowy, 2012-10-30, rynekinfrastruktury.pl; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Oddziały – GDDKiA Poznań – Aktualności),Wschodnia dołączyła do zachodniej, obydwie obwodnice Poznania otwarte, 04-06-2012, http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/10995/Wschodnia-dolaczyla-do-zachodniej-obydwie-obwodnice-Poznania-otwarte.
  50. Urząd Miasta Poznania – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Program drogowy miasta Poznania na lata 2008–2015, Poznań 2008, [1].
  51. Obwodnica Poznania za 9 miliardów?. drogi.inzynieria.com, 2008-09-01. [dostęp 2016-01-24].
  52. O ZDM. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. [dostęp 2015-12-28].
  53. Dobudują trzeci pas na autostradzie A2. Onet.pl, 2012-11-12. [dostęp 2015-07-03].
  54. Dworzec Polski S.A. – Rozkład jazdy pociągów, 23.10.2011, http://rozklad-pkp.pl/.
  55. Poznań Franowo. semaforek.pl. [dostęp 2015-07-12].
  56. Poznań: pociąg Moskwa-Paryż już nie widmo. epoznan.pl, 2012-05-25. [dostęp 2016-01-01].
  57. Ogólnopolska Baza Kolejowa. [dostęp 2016-01-01].
  58. Strona główna. Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego. [dostęp 2016-01-01].
  59. Statystyki. Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego. [dostęp 2016-01-01].
  60. Bartosz Bera, Piotr Rams: Lotnictwo Policji. Magnum-X. [dostęp 2016-01-01].
  61. Aero Poznań, Europejskie Centrum Symulatorowe Cirrusa zaprasza do Poznania, 08.04.2011, http://www.poznan.aero/sim_pl.
  62. Gazeta Wyborcza, Będzie nowa wieża na Ławicy. Jest pozwolenie, 05.04.2012, poznan.gazeta.pl.
  63. O nas – Struktura i zadania bazy. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań Krzesiny. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-20)].
  64. Lotnisko Kobylnica EPPK. Aeroklub Poznański. [dostęp 2016-01-01].
  65. Airport Biernat: Lotnisko. [dostęp 2016-01-01].
  66. Historia. Port Lotniczy Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego. [dostęp 2016-01-01].
  67. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (Komunikacja – Schematy sieci). Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-12-28].
  68. 2012. Sytuacja społeczno-gospodarcza. Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania. [dostęp 2016-05-04].
  69. Rynek Kolejowy, Poznań inwestuje w transport publiczny, 2011-05-27.
  70. Portal „urbanistyka.info”, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”), Bartosz Majewski i Michał Beim, 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu.
  71. ZTM: Bilety – cennik. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-06-24].
  72. ZTM: Bilety – wykaz biletomatów. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-06-24].
  73. ZTM: O integacji. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-06-24].
  74. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu (O MPK – Tabor – Tabor tramwajowy). [dostęp 2016-01-01].
  75. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu (O MPK – Tabor – Tabor autobusowy). [dostęp 2016-01-01].
  76. Seweryn Lipoński: I tak się trudno rozstać, czyli ikarusy zawracają. gazeta.pl, 2010-01-19. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-24)].
  77. Strona o poznańskiej komunikacji „www.kmpk.cba.pl”. [dostęp 2016-09-14]., forum transportowe pectrans.com.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-07-21)]., Portal „zabikowo.net”. [dostęp 2016-09-14].
  78. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zajezdni na Franowie. MPK Poznań, 2011-09-06. [dostęp 2016-01-01].
  79. MPK Poznań (O MPK – Historia). [dostęp 2016-09-14].; portal „kmpk.cba.pl” (Zajezdnia przy ulicy Gajowej). [dostęp 2016-09-14].
  80. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Rowerem po Poznaniu, Wydanie III poszerzone, Poznań 2011, http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/przewodnik_rowerowy-poznan_2011.pdf.
  81. Stowarzyszenie „Sekcja Rowerzystów Miejskich – Poznań” (Rowerem po Poznaniu), 12.08.2012, srm.eco.pl.
  82. ZTM: Poznański Rower Miejski. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-06-24].
  83. Wypożyczalnia. MaltaBike. [dostęp 2016-01-01].
  84. Wypożyczalnia Sprzętu. Malta Ski. [dostęp 2016-01-01].
  85. ZTM: Wypożyczalnia rowerów na os. Sobieskiego. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-06-24].
  86. Nowa wypożyczalnia rowerów uruchomiona w Poznaniu. epoznan.pl, 2012-08-09. [dostęp 2016-01-01].
  87. Światowy przebój rowerowy teraz w Poznaniu!. Kupiec Poznański (Aktualności – Archiwum), 2012-08-12.
  88. Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 70/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. ws. ustalenia liczby radnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 55, poz. 1239).
  89. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  90. Miasta partnerskie – wprowadzenie, Poznan.pl.
  91. Miasta partnerskie, Assen (Holandia). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  92. Miasta partnerskie, Brno (Republika Czeska). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  93. Miasta partnerskie, Charków (Ukraina). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  94. Miasta partnerskie, Győr (Węgry). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  95. Miasta partnerskie, Hanower (Republika Federalna Niemiec). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  96. Miasta partnerskie, Jyväskylä (Finlandia). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  97. Miasta partnerskie, Kutaisi. Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  98. Miasta partnerskie, Nablus (Palestyna). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  99. Miasta partnerskie, hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  100. Miasta partnerskie, Pozuelo de Alarcon (Hiszpania). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  101. Miasta partnerskie, Ra’anana. Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  102. Miasta partnerskie, Rennes (Francja). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  103. Miasta partnerskie, Shenzhen (Chiny). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  104. Miasta partnerskie, Toledo (Ohio, USA). Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2016-01-01].
  105. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).
  106. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr 163, poz. 1161).
  107. Sąd Okręgowy – właściwość miejscowa.
  108. GUS, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r. Stan w dniu 31 XII, 2013-06-05, link.
  109. Trwanie życia w 2013 r. (pol. • ang.). GUS. [dostęp 2016-01-01].
  110. GUS, Bank Danych Lokalnych (Ludność – Stan ludności i ruch naturalny – Urodzenia żywe według pojedynczych roczników wieku matki), dane za lata 2008–2011, 19.09.2012, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
  111. GUS, Bank Danych Lokalnych (Ludność – Stan ludności i ruch naturalny – Współczynnik dzietności i reprodukcji brutto), dane za 2011 r., 10.09.2012, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
  112. Zmiana cechy na przestrzeni lat – Stan ludności i ruch naturalny – Ludność według miejsca zameldowania/zamieszkania i płci (1995–2010 r.) (pol.). W: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych [on-line]. 2011-10-20.
  113. Fakty i liczby – Statystyki, wykresy – Dawny Poznań. W: Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl) [on-line]. 2011-10-20.
  114. http://www.polskawliczbach.pl/Poznan, w oparciu o dane GUS.
  115. GUS – Bank Danych Lokalnych (Turystyka), 06.06.2013, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
  116. Ruch turystyczny przyjazdowy krajowy i zagraniczny oraz wykorzystanie bazy konferencyjnej Poznania i aglomeracji. Poznan.pl, Q – Market Research, 2004-10. [dostęp 2016-01-01].
  117. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl) – Turystyka (Punkty informacji), 2011-10-23, http://www.poznan.pl/mim/public/turystyka/class.html?id_klasy=55&typ=M.
  118. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl), Infokioski – nowa jakość obsługi turystów, 2011-05-20, Infokioski – nowa jakość obsługi turystów.
  119. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl), Turystyka – Poznaj Poznań, 20 października 2011, http://www.poznan.pl/mim/public/turystyka/?lang=pl.
  120. Trakt Królewsko-Cesarski. Poznan.pl. [dostęp 2016-01-01].
  121. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl), Innowacje na Trakcie: zwiedź Trakt Królewsko-Cesarski tramwajem lub pieszo!, 2012-04-24, http://www.poznan.pl/mim/trakt/news/innowacje-na-trakcie-zwiedz-trakt-krolewsko-cesarski-tramwajem-lub-pieszo,51637.html.
  122. Stary Browar (Nagrody i wyróżnienia). StaryBrowar5050.com.pl. [dostęp 2016-05-04].
  123. Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. [dostęp 2015-07-02]., Zobaczymy Poznań przez blanki wieży nowego zamku. Gazeta Wyborcza, 2012-03-24. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-26)].
  124. Otwarcie rezerwatu archeologicznego na Ostrowie Tumskim. epoznan.pl, 2012-06-28. [dostęp 2016-01-01].
  125. Brama Poznania ICHOT. [dostęp 2016-01-01].
  126. Fortyfikacje Poznań. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-09-12)].
  127. Kernwerk – Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji. [dostęp 2016-01-01].
  128. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji (Fort 3). [dostęp 2016-01-01].
  129. Bitwa o Poznań 2015: Historyczne widowisko na Cytadeli. naszemiasto.pl, 2015-02-22. [dostęp 2016-01-24].
  130. Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Stan wojenny w bunkrze, 13 grudnia 2012, http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=246&mode=thread&order=0&thold=0; TVN24 (Poznań), Pokażą schron prezydencki w rocznicę stanu wojennego, 5 grudnia 2012, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-poznan,43/pokaza-schron-prezydencki-w-rocznice-stanu-wojennego,292788.html.
  131. Meteoryt Morasko (Miejsce, Kratery, Meteoryty), 06.06.2013, http://www.morasko2.republika.pl/.
  132. Lodowisko Malta. [dostęp 2016-01-01].
  133. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu (Turystyka – Linie Turystyczne), 21.03.2012, http://www.mpk.poznan.pl/turystyka.
  134. Lotnisko Kobylnica: loty widokowe. Aeroklub Poznański. [dostęp 2016-01-01].
  135. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl), Co? Gdzie? Kiedy?, 04.11.2011, http://www.poznan.pl/mim/public/events/index.html?lang=pl.
  136. Portal „poznan.gdzieco.pl”, 04.11.2011, http://poznan.gdzieco.pl/.
  137. Uchwała Nr XI/118/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 188, poz. 2954).
  138. Polska Głos Wielkopolski, Klaudia Buchwald, Poznań: Plaża miejska już otwarta!, 2013-05-10, http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/890569,poznan-plaza-miejska-juz-otwarta-zdjecia,id,t.html.
  139. Portal „perspektywy.pl”, Ranking uczelni akademickich 2012, 15.06.2012, http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5074&Itemid=909.
  140. Oddział w Poznaniu: placówki. Polska Akademia Nauk. [dostęp 2016-01-01].
  141. Repertuar teatrów. kultura.poznan.pl. [dostęp 2016-02-02]., Muzea w Poznaniu. kultura.poznan.pl. [dostęp 2016-02-02]., Galerie w Poznaniu. kultura.poznan.pl. [dostęp 2016-02-02].
  142. Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza. [dostęp 2016-01-01].
  143. Łejery – Budujemy Teatr (Teatr – Wizja), 18.09.2012, budujemyteatr.lejery.pl; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (Ośrodek Edukacji Teatralnej), 18.09.2012, www.csdpoznan.pl.
  144. Chóry w Poznaniu. kultura.poznan.pl. [dostęp 2016-02-02].
  145. Polski Teatr Tańca: Podróże. [dostęp 2016-01-01].
  146. TV Studio Filmów Animowanych (O nas).
  147. O nas (pol. • ang.). Concordia Design. [dostęp 2016-01-01].
  148. Rozbrat.org – radykalny Poznań (pol.). rozbrat.org. [dostęp 2016-01-01].
  149. Oprac. na postawie hasła Mirosława Perza „Poznań” w The Grove Dictionary of Music and Musicians, wyd. 2, London 2001.
  150. „Złota księga Sokoła poznańskiego”, Praca zbiorowa, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Poznaniu, Poznań 1936.
  151. Informator akademicki. poznan.pl > Sport i rekreacja. [dostęp 2016-02-06].
  152. Centrum prasowe: edycja 2012. Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. [dostęp 2016-01-01].
  153. Poznań zorganizuje trathlonowe zawody Challenge zamiast eliminacji Ironmana. poznan.sport.pl, 2014-09-30. [dostęp 2016-05-04].
  154. Czwarty etap Tour de Pologne finiszuje w Poznaniu. sport.pl, 2006-09-06. [dostęp 2016-01-01].
  155. Dramatyczny finisz Tour de Pologne w Poznaniu. sport.pl, 2007-09-12. [dostęp 2016-01-01].
  156. Pewna lokata - sport dzieci i młodzieży. poznan.pl > Sport i rekreacja. [dostęp 2016-02-06].
  157. Sport akademicki. poznan.pl > Sport i rekreacja. [dostęp 2016-02-06].
  158. Sport wyczynowy. poznan.pl > Sport i rekreacja. [dostęp 2016-02-06].
  159. Jak współpracujemy z miastami. Ministerstwo Sportu i Turystyki – PL.2012, 2011-04-07. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-04)].
  160. Podsumowanie fazy grupowej i ćwierćfinałów Euro 2012 w Polsce. Onet Biznes, 2012-06-25. [dostęp 2016-01-01].
  161. Ponad 700 tysięcy osób odwiedziło Strefę Kibica. Onet.pl, 2012-07-03. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-10-04)].
  162. Maciej Roik: Euro 2012: Kibice wyjeżdżają z Poznania. Pierwsze podsumowania. Polska Głos Wielkopolski, 2012-06-19. [dostęp 2016-01-01].
  163. Kościół Zielonoświątkowy w Poznaniu. [dostęp 2016-01-01].
  164. Dane według raportów wyszukiwarki zborów (www.jw.org) z 6 stycznia 2015.
  165. Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe w Poznaniu. islam.info.pl. [dostęp 2016-01-01].
  166. Ośrodki: Poznań. Ligmincha Polska. [dostęp 2016-01-01].
  167. Ośrodki (pol. • ang.). Buddyjski Związek Diamentowej Drogi: Linii Karma Kagyu. [dostęp 2016-01-01].
  168. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. [dostęp 2016-01-24].
  169. Komisariaty. Komenda Miejska Policji w Poznaniu. [dostęp 2016-01-01].
  170. Straż Miejska – Referaty. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl). [dostęp 2016-01-01].
  171. Zarządzanie bezpieczeństwem – System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl). [dostęp 2012-08-27].
  172. System sms-owego ostrzegania (pol.). Poznan.pl. [dostęp 2016-01-31].
  173. Wykaz NKA dla lokalizacji Ab. Służb Alarmowych 112 (pol.). uke.gov.pl. [dostęp 2016-01-01].
  174. Szpitale kliniczne. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. [dostęp 2016-01-01].
  175. Strony internetowe szpitali, 28.08.2012: Centrum Medyczne HCP – centrum-medyczne-hcp.pl; Szpital im. Franciszka Raszei – raszeja.poznan.pl; Szpital im. Józefa Strusia – szpital-szwajcarska.poznan.pl; Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – szoz.pl; Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci – kiekrz.com; Wielkopolskie Centrum Onkologii – wco.pl; Szpital Wojewódzki w Poznaniu „Lutycka” – lutycka.pl; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego – szpitalmsw.poznan.pl/; Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii Janusza Zeylandów – wcpit.pl; Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego – szpitalwpuszczykowie.com.pl.
  176. Centrum urazowe. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW. [dostęp 2015-07-08].
  177. O nas. Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. [dostęp 2016-01-01].
  178. Bazy HEMS. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. [dostęp 2016-01-01].
  179. W Poznaniu powstają nowe lądowiska dla helikopterów medycznych. Urząd Miasta Poznania (www.poznan.pl), 2012-04-23. [dostęp 2016-02-06].
  180. Lądowisko przy szpitalu HCP - będzie, ale... nie w parku. codziennyPoznan.pl, 2015-06-25. [dostęp 2016-02-06].
  181. Strona główna. Wielkopolskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Pogotowie Ratunkowe. [dostęp 2016-01-01].
  182. Włodzimierz Łęcki, Franciszek Jaśkowiak, Przewodnik po Poznaniu, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1991, ISBN 83-217-2827-8, s. 27.
  183. Włodzimierz Łęcki, Franciszek Jaśkowiak, Przewodnik po Poznaniu, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1991, ISBN 83-217-2827-8, s. 28.

  Bibliografia[]

 • Raporty o stanie miasta
 • praca zbiorowa, Poznań. Dzieje, ludzie kultura, Poznań 1953.
 • K. Malinowski (red.), Dziesięć wieków Poznania, t. 1, Dzieje społeczno-gospodarcze, Poznań 1956.
 • praca zbiorowa, Poznań, Poznań 1958.
 • praca zbiorowa, Poznań. Zarys historii, Poznań 1963.
 • Cz. Łuczak, Życie społeczno-gospodarcze w Poznaniu 1815-1918, Poznań 1965.
 • J. Topolski (red.), Poznań. Zarys dziejów, Poznań 1973.
 • Zygmunt Boras, Książęta Piastowscy Wielkopolski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983.
 • Topolski Jerzy (red) Dzieje Poznania, Warszawa-Poznań 1988, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ISBN 83-01-08194-5.
 • Alfred Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane, Wydawnictwo Aquarius, Poznań 1993, ISBN 83-900975-0-8.
 • Jacek Biesiadka, Andrzej Gawlak, Szymon Kucharski, Mariusz Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku., Poznań 2006, Wydawnictwo Rawelin ISBN 83-915340-2-2.
 • Witold Maisel (red.), Przywileje miasta Poznania XIII-XVIII wieku. Privilegia civitatis Posnaniensis saeculorum XIII-XVIII. Władze Miasta Poznania, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwa Źródłowe Komisji Historycznej, Tom XXIV, Wydawnictwo PTPN, Poznań 1994.
 • Wojciech Stankowski, Wielkopolska, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 1999.
 • praca zbiorowa Poznań, przewodnik po zabytkach i historii, pod red. Janusza Pazdera, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2003.
 • Gotthold Rhode: Geschichte der Stadt Posen.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Informator Urzędu Miasta Poznania
 • Poznań w katalogu Open Directory Project
 • Poznań w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom VIII (Perepiatycha – Pożajście) z 1887 r.
 • 1000-lecie Poznania w kronice PKF w bazie Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Gotthold Rhode (ur. 28 stycznia 1916 w miejscowości Myje (niem. Kamillental) koło Ostrzeszowa, zm. 20 lutego 1990 w Moguncji) – historyk zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi, syn pastora Artura Rhode (1868-1967)O.B.O.R.A. (Ostatni Bastion Obrony Rozumu Artystycznie) – platforma artystyczna w Poznaniu, mieszcząca się od września 2007 r. w poznańskim Klubie Eskulap (Dom Studencki Eskulap) przy ul. Przybyszewskiego 39.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  15 Pułk Ułanów Poznańskich (15 p.uł.) – oddział kawalerii Armii Wielkopolskiej, Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
  Rezerwat przyrody Żurawiniec – torfowiskowy rezerwat przyrody, położony w północnej części Poznania, w niewielkim lasku przy ul. Jasna Rola, w sąsiedztwie Osiedla Żurawiniec.
  Okręg wyborczy nr 7 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem teren województwa wielkopolskiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Poznań.
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
  Pobiedziska (niem. Pudewitz) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pobiedziska. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.
  Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848 (dawniej Wielkie Xięstwo Poznańskie, niem. Großherzogtum Posen, fr. Grand Duché de Posnanie) – autonomiczne księstwo, wchodzące w skład Prus (pozostające - z wyjątkiem lat 1848-1851 - obok Prus Zachodnich i Wschodnich, poza Związkiem Niemieckim), powstałe na mocy kongresu wiedeńskiego, mające w zamierzeniu mocarstw zaspokoić narodowe dążenia wielkopolskich Polaków w związku z odłączeniem decyzją kongresu terytorium Wielkopolski od reszty terytorium Księstwa Warszawskiego, które otrzymało status Królestwa Polskiego, państwa konstytucyjnego, związanego jedynie unią personalną z Imperium Rosyjskim. Po powstaniu listopadowym w Królestwie Polskim, popartym przez Poznaniaków, autonomia Księstwa została ograniczona w 1831, a po powstaniach wielkopolskich z 1846 i 1848 - całkowicie zniesiona. Administracja pruska bez żadnego aktu prawnego zmieniła nazwę na Prowincja Poznańska (Provinz Posen), ale w użyciu społecznym nadal pozostawała nazwa Wielkie Księstwo Poznańskie (choć polskie elity polityczne również używały nowej nazwy). Nazwa ta pozostała w pełnej tytulaturze królów Prus, a następnie cesarzy niemieckich aż do abdykacji Wilhelma II.
  Stadiał (glacistadiał) – chłodniejszy okres w glacjale, podczas którego lodowce zwiększają swój zasięg. Stadiały oddzielone są od siebie interstadiałami, cieplejszymi okresami, podczas których lodowce "cofają się" na niewielkie odległości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.291 sek.