• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poziomowskaz

  Przeczytaj także...
  Wodowskaz jest to urządzenie służące do pomiarów stanów wody. Najczęściej wykorzystywany typ wodowskazu to wodowskaz łatowy. Minusem wodowskazów jest konieczna obecność obserwatora do wykonania odczytu stanu. Ogranicza to obserwacje do określonych terminów jako tzw. obserwacje zwyczajne wykonywane 1 raz na dobę o godzinie 6:00 UTC (czas uniwersalny koordynowany, to jest o 7:00 czasu urzędowego (lokalnego) zimowego lub o 8:00 czasu urzędowego (lokalnego) letniego, a wyjątkowo (przy dużych dobowych wahaniach stanu wody) 3 razy na dobę: w czasie zimowym o godzinie 7, 13 i 19 lub czasie letnim o godzinie 8, 14 i 20. W sytuacjach nadzwyczajnych jakimi są wezbrania i powodzie odczyt wykonuje się nawet co godzinę. Stan wody na wodowskazie odczytywany w centymetrach jest odniesiony do umownego zera wodowskazu, dowiązanego do sieci niwelacji państwowej. W Polsce nie odzwierciedla rzeczywistej warstwy wody w rzece.Lokomotywa parowa (również parowóz) – lokomotywa napędzana maszyną parową lub rzadziej turbiną parową. Para pochodzi z kotła opalanego węglem, rzadziej drewnem, ropą czy mazutem, a w parowozach bezogniowych z zasobnika pary.
  Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.
  Wodowskaz kotła parowego statku "SS Sołdek".

  Poziomowskaz – urządzenie pomiarowe przeznaczone do ciągłego pomiaru lub monitorowania poziomu cieczy lub materiałów sypkich. Spotykanych jest kilkadziesiąt typów rozwiązań poziomowskazów wykorzystujących wiele zjawisk fizycznych jako zasadę działania. Najpopularniejsze metody pomiaru lub sygnalizacji poziomu to:

  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.SS Sołdek – masowiec o napędzie parowym – pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej (wcześniej został dokończony i zwodowany statek pozostawiony przez Niemców na pochylni w Szczecinie). Prototyp serii dwudziestu dziewięciu rudowęglowców – małych masowców typu B30 budowanych w latach 1949-1954 w Stoczni Gdańskiej. Otrzymał nazwisko ówczesnego trasera Stoczni Gdańskiej, przodownika pracy Stanisława Sołdka, którego żona, Helena, była matką chrzestną.
 • Hydrostatyczna - pomiar ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy
 • Radarowa - pomiar czasu przelotu fali elektromagnetycznej
 • Ultradźwiękowa - pomiar czasu przelotu fali ultradźwiękowej
 • Izotopowa - pomiar pochłaniania promieniowania jonizującego
 • Pojemnościowa - pomiar pojemności elektrycznej
 • Przewodnościowa - pomiar impedancji elektrycznej
 • Magnetostrykcyjna - efekt Halla
 • Sondująca - serwomechanizmy nadążne lub pomiar długości taśmy pomiarowej
 • Wibracyjna - pomiar tłumienia częstotliwości drgań widełek sondujących
 • Wirnikowa - tłumienie ruchu łopatek wirnika
 • Optyczna - odczyt wzrokowy, poziomowskazy szklane
 • Pływakowa - wypór elementu pływającego (pływaka) aktywującego dźwignię mechaniczną lub styk elektryczny
 • Nurnikowa - pomiar siły wyporu nurnika
 • Szkło − według amerykańskiej normy ASTM-162 (1983) szkło zdefiniowane jest jako nieorganiczny materiał, który został schłodzony do stanu stałego bez krystalizacji.Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, podgrzewacz CWU (c.w.u.) - urządzenie stosowane w domowej instalacji wodnej, jako rozpowszechniony sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Najczęściej są spotykane w łazienkach lub bezpośrednio przy kotłach, będących źródłem energii cieplnej.

  Płyn w zbiornikach[]

  Proste poziomowskazy znajdujące się w zbiornikach mogą być wykonane z plastiku lub ze szkła. Zazwyczaj biegną one od dna aż do szczytu zbiornika. Poziom płynu w rurce jest zawsze taki sam, jak poziom płynu w zbiorniku. W nowoczesnych zbiornikach poziomowskazy nie są już używane.

  Ciśnienie hydrostatyczne – ciśnienie wynikające z ciężaru cieczy znajdującej się w polu grawitacyjnym. Analogiczne ciśnienie w gazie określane jest mianem ciśnienia aerostatycznego. Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od wielkości i kształtu zbiornika, a zależy wyłącznie od głębokości. Ciśnienie to określa wzór:

  Bojlery parowe[]

  Jeśli płyn znajdujący się w bojlerze jest uznany za niebezpieczny lub znajduje się pod ciśnieniem, muszą zostać poczynione odpowiednie przygotowania. W przypadku bojlera ciśnienie wody i pary równoważą się, więc jakakolwiek zmiana poziomu wody będzie widoczna na poziomowskazie. Przezroczysta rurka szklana jest zazwyczaj zatopiona w metalu lub wzmocnionym szkle, aby zapobiec uszkodzeniom. Tylna płyta urządzenia jest zazwyczaj wzorzysta; ma to na celu ułatwienie odczytu pomiaru. W lokomotywach parowych, gdzie woda w bojlerach jest pod bardzo wysokim ciśnieniem, rurka jest zazwyczaj wykonana z metalu lub wzmocnionego szkła. Jest to bardzo ważne, gdyż woda musi być utrzymana w określonej temperaturze; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia poziomowskazu i katastrofy.

  Szkło pomiarowe znajdujące się na bojlerze musi przechodzić okresowe kontrole; w razie jakichkolwiek uszkodzeń musi zostać natychmiast wymienione.

  Zobacz też[]

 • Wodowskaz
 • Przypisy

  1. A.M. Bell: Locomotives. Londyn: Virtue and Company Limited, 1950, s. 38, 284.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama