• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poziom lotu

  Przeczytaj także...
  Przestrzeń powietrzna - obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad morzem otwartym lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu.Warunki standardowe (STP, ang. standard temperature and pressure) – ściśle określona temperatura i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do rozmaitych obliczeń fizykochemicznych. Obecnie obowiązującą definicją Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) są:
  IFR (ang. Instrumental Flight Rules) – lot IFR oznacza lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów. Różni się on od VFR (Visual Flight Rules) tym, że polega się tylko na informacjach odczytywanych z przyrządów samolotu, bez używania zewnętrznych referencji wizualnych (np. obserwowanego położenia horyzontu).
  Poziom lotu

  Poziom lotu (ang. Flight level) - powierzchnia baryczna o określonym ciśnieniu oddzielona od innych takich powierzchni o określoną różnicę ciśnienia i odniesiona do specyficznej wartości ciśnienia zwanego ciśnieniem standardowym o wartości 1013,25 hPa (760 mm Hg).

  Korytarz powietrzny to droga lotnicza, wydzielona z przestrzeni powietrznej jako obszar przeznaczony do lotu statków powietrznych, w którym obowiązują specjalne warunki lotu. Łączący dwa punkty. Szerokość korytarza powietrznego krajowego wynosi 10 NM, międzynarodowego 20 NM, podstawa dolna minimum 900 m, górna do 12 km.VFR (ang. Visual Flight Rules) – zasady lotu z widocznością to zestaw zasad w lotnictwie, w zgodności z którymi pilot statku powietrznego może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia.

  Praktycznie poziom lotu określa się wydzielając korytarz powietrzny, czyli pas przestrzeni powietrznej o szerokości np. 10 km i wysokości 1000 stóp (około 300 m). Wysokość określaną jako poziom lotu podaje się powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej, gdzie przy lotach według wskazań przyrządów IFR Warszawa wysokość bezwzględna przejściowa wynosi 6500 stóp, a transition level (poziom przejściowy) dla Warszawy to FL080, a lecąc z Warszawy do USA, wysokość przelotowa wynosi FL320 i więcej(9753 m)

  Wysokościomierz - jest to przyrząd pokładowy, stosowany na praktycznie wszystkich rodzajach statków powietrznych, a także w sportach uprawianych w urozmaiconym terenie. Jest to czuły manometr wskazujący wysokość dzięki pomiarowi ciśnienia powietrza i wyskalowany w metrach, stopach lub kilometrach.

  Wartość poziomu lotu to wysokość mierzona w setkach stóp, np. FL380 odpowiada wysokości 38000 stóp i ma zastosowanie tak do lotów według przyrządów IFR jak i do lotów z widocznością VFR(u których rzadko jednak stosuje się pojęcia FL ze względu na wykonywanie lotów na niskich wysokościach).

  Przypisy

  1. lotnictwo cywilne [1]

  Bibliografia[]

 • Przelot nawigacyjny według przepisów VFR. W: Lech Szutowski, Jerzy Domicz: Podręcznik pilota samolotowego. Poznań: Avia-Test, 2008, s. 336, seria: Seria szkoleniowa Avia-Test. ISBN 978-83-902291-4-0.
 • Procedury w lotach według wskazań przyrządów. W: Lech Szutowski, Jerzy Domicz: Podręcznik pilota samolotowego. Poznań: Avia-Test, 2008, s. 122, 159, seria: Seria szkoleniowa Avia-Test. ISBN 978-83-902291-4-0.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Polish VACC • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.