• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831

  Przeczytaj także...
  Rząd Narodowy – rząd polski powołany uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego 29 stycznia 1831. Formalnie sprawował najwyższą władzę wykonawczą w Królestwie Polskim podczas powstania listopadowego.Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830-1831 – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).
  Subiektywizm to kierowanie się w działaniu oraz w ocenie faktów i zjawisk wyłącznie własnym sposobem widzenia; stronniczość.

  Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 – nieukończona praca publicystyczna napisana przez Maurycego Mochnackiego, składająca się z dwóch tomów i stanowiąca relację historyczną dotyczącą wydarzeń wokół powstania listopadowego. Została wydana w roku 1834 w Paryżu. Kilkakrotnie wznowiona, m.in. w 1850 i 1863.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

  Praca zawiera charakterystykę sytuacji Polski przed nastąpieniem zaboru rosyjskiego i Europy przed wybuchem powstania, a także opis przebiegu działań prowadzących do utworzenia Rządu Narodowego. Mochnacki w utworze broni opinii głoszącej o konieczności walki niepodległościowej w celu odzyskania suwerenności. Wyraża przekonanie, iż powinna się toczyć w oparciu o masy społeczne, jednakże w sytuacji Polski, której wróg podporządkowany był caratowi, a struktura społeczna kraju pod zaborami – zacofana względem reszty Europy, walka ta będzie mieć charakter dyktatury wojskowej, obojętnej wobec uwarunkowań politycznych i społecznych. Wybuch walk powstańczych uznaje za właściwy, zaś jego klęskę widzi w niedopracowaniu ze strony przywódców i braku wyraźnego wsparcia społecznego.

  Zabór rosyjski – część terytorium państwowego I Rzeczypospolitej zajęta przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów Polski (1772–1795); obejmował Ziemie Zabrane i Królestwo Polskie.Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.

  Po wydaniu dzieło Mochnackiego spotkało się z ostrą krytyką ze strony środowiska emigracyjnego w Paryżu. Sprzeciwiano się głównie silnemu subiektywizmowi, jak i postawionym tezom, które przyjmowano za niesłuszne bądź sprzeczne. Mimo to, Powstanie narodu polskiego odegrało ważną rolę w kształtowaniu postawy patriotycznej kolejnych kilku pokoleń młodych Polaków.

  Maurycy Mochnacki (ur. 13 września 1803 w Bojańcu, gmina Mosty Wielkie pod Żółkwią, zm. 20 grudnia 1834 w Auxerre) – polski działacz, publicysta polityczny, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, pianista. Był uczestnikiem i kronikarzem powstania listopadowego – napisał Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Członek Związku Wolnych Polaków i Towarzystwa Patriotycznego.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Maurycy Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. T. 1, wyd. 1850, T. 2, T. 3, T. 4 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.