• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                Biorę udział w badaniu      Nie obchodzi mnie to 
  Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Powrózek nasienny

  Przeczytaj także...
  Kanał pachwinowy (canalis inguinalis) – według klasycznej anatomii stanowi przebicie poprzez ścianę brzucha, przebiegając na przestrzeni 4–6 cm. Nachylony jest względem więzadła pachwinowego pod kątem 15° ku dołowi i przyśrodkowo. Jego ściany stanowią:Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek
  Moszna, worek mosznowy (łac. scrotum) – u samców wielu ssaków lądowych, w tym u człowieka, uwypuklenie ściany jamy brzusznej w kształcie skórno-mięśniowego worka, w którym znajdują się jądra. Znajduje się pomiędzy prąciem i odbytem.

  Powrózek nasienny (łac. funiculus spermaticus) – struktura anatomiczna, o długości 15-20 cm, którą stanowią wszystkie twory wchodzące i wychodzące z moszny, a następnie przechodzące przez kanał pachwinowy. W przebiegu powrózka, w zależności od jego sąsiedztwa wyróżniamy odcinek mosznowy (podskórny) oraz odcinek pachwinowy, biegnący w kanale pachwinowym.

  Nasieniowody, przewody nasienne (łac. ductus deferens) – przewody (długość 40–50 cm) wyprowadzające plemniki z gruczołów płciowych męskich – jąder. U kręgowców nasieniowody wychodzą z najądrza i mają ujście na zewnątrz, albo w cewce moczowej. Ponadto u kręgowców nasieniowody wytwarzają pewne substancje zwiększające ruchliwość plemników. U ssaków nasieniowody współtworzą powrózek nasienny.

  Osłonki powrózka (od zewnątrz):

 • powięź nasienna zewnętrzna (łac. fascia spermatica externa),
 • powięź mięśnia dźwigacza jądra (łac. fascia musculi cremaster),
 • mięsień dźwigacz jądra (łac. musculus cremaster),
 • powięź nasienna wewnętrzna (łac. fascia spermatica interna);
 • Skład powrózka:

 • nasieniowód (łac. ductus deferens),
 • tętnica nasieniowodu (łac. arteria ductus deferentis), pochodząca z przedniego pnia tętnicy pęcherzowej górnej,
 • tętnica mięśnia dźwigacza jądra (łac. arteria musculi cremaster),
 • tętnica jądrowa (łac. arteria testicularis), boczna gałąź aorty brzusznej,
 • splot żylny wiciowaty (łac. plexus pampiniformis), w którego skład wchodzą dwie żyły nasieniowodu i żyły mięśnia dźwigacza jądra; z niego powstaje żyła jądrowa,
 • autonomiczny, wtórny splot nasieniowodowy od splotu miednicznego (podbrzusznego dolnego),
 • autonomiczny, wtórny splot jądrowy od splotu międzykrezkowego,
 • gałąź płciowa nerwu płciowo-udowego (łac. ramus genitalis nervi genitofemoralis),
 • nerw biodrowo-pachwinowy (łac. "nervus ilioinguinalis"),
 • wyrostek pochwowy (łac. processus vaginalis), pozostałość górnej części wyrostka pochwowego otrzewnej, czasami może zachować pełną ciągłość i sprzyjać przepuklinie pachwinowej; • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)


  Reklama

  tt