• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powinowactwo

  Przeczytaj także...
  Powinowactwo – stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną.Relacja rodzinna (także relacja lub stosunek genealogiczny; pot. nazwa lub rodzaj pokrewieństwa i powinowactwa, nazewnictwo, nazwy członków rodziny) – w genealogii, socjologii lub prawie nazwa i rodzaj stosunku zachodzącego między dwiema osobami należącymi do tej samej rodziny a wynikającego z faktu filiacji i koicji (w genealogii) lub szerzej z pokrewieństwa i powinowactwa (w pozostałych naukach). Na relację taką mają również wpływ stopień pokrewieństwa i powinowactwa (pierwszy, drugi, trzeci itd.), różnica pokoleń oraz linia pokrewieństwa i powinowactwa (prosta i boczna, wstępna i zstępna). Relacje rodzinne oblicza się od jednej osoby, którą w genealogii można nazywać probantem, do innego członka jej rodziny.
  Przekształcenie afiniczne, powinowactwo lub pokrewieństwo – przekształcenie geometryczne przestrzeni euklidesowych odwzorowujące odcinki na odcinki. Są one homomorfizmami przestrzeni afinicznych, będących uogólnieniem przestrzeni euklidesowych, czyli spełniają one analogiczną rolę, co przekształcenia liniowe względem przestrzeni liniowych (również będących uogólnieniem przestrzeni euklidesowych).

  powinowactwo, afiniczność (łac. affinis „powinowaty”)

  Koligacja procesorów jest modyfikacją natywnego algorytmu szeregującego procesy. Każde zadanie (proces lub wątek) znajdujące się w kolejce ma swój własny identyfikator oznaczający preferowany procesor. Podczas przydziału czasu procesora następuje przypisanie zadania do preferowanej jednostki przetwarzającej. Innymi słowy koligacja to zmiana przyporządkowanego procesora (lub rdzenia w procesorach wielordzeniowych) konkretnego procesu lub wątku.Powinowactwo chemiczne (A) – miara siły napędowej reakcji chemicznych, traktowanych jako samorzutne procesy, zmierzające do stanu równowagi termodynamicznej, w tym do równowagi chemicznej. Najbardziej popularnymi miarami powinowactwa chemicznego są wartości:
 • powinowactwo w prawie
 • powinowactwo w geometrii
 • powinowactwo osiowe
 • powinowactwo chemiczne
 • powinowactwo elektronowe
 • powinowactwo procesorów
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Etymologicznie przeciwstawiona powinna być nieskończoność (łac. infinitum); oba te wyrazy zawierają w łacinie tę samą cząstkę finis (koniec), przy czym afiniczność odnosi się do bliskości wspomnianego finis, to znaczy blisko do „punktu zerowego” w założonej uprzednio przestrzeni. Z drugiej strony łacińskie affinis znaczy „połączony z”, a więc i „mający coś wspólnego z”; dlatego wyraz ten wykorzystuje się wymiennie z polskim „powinowactwo” do wskazywania efektywnej możliwości mieszania się lub nie pewnych substancji, szczególnie w pojęciach sympatii i antypatii. Ostatecznie tak jak polskie „powinowactwo”, czy również pochodzące z łaciny słowo koligacja (od łac. coligare, zbierać), wyraz ten może oznaczać naturalne przyciąganie uczuciowe lub więzi, także relację małżeństwa.
  Powinowactwo elektronowe to wielkość charakteryzująca zdolność atomu (lub cząsteczki) do przyłączania elektronu i tworzenia jonu ujemnego (anionu). Ilościowo określa się je jako energię, która wydziela się w wyniku tego procesu. Tradycyjnie energię tę podaje się w elektronowoltach (eV).Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.