• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powierzchnia walcowa

  Przeczytaj także...
  Powierzchnia jest prostokreślna (rozwijająca), jeżeli ma parametryzację postaci x ( u , v ) = β ( u ) + v δ ( u ) {displaystyle x(u,v)=eta (u)+vdelta (u),} , gdzie β i δ są krzywymi. Znaczy to, że cała powierzchnia jest zbudowana z prostych wychodzących z krzywej β(u) w kierunku δ(u). Krzywa β(u) jest nazywana kierownicą, natomiast prosta o kierunku δ(u) to tworząca.Tworząca walca – prosta przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (podstawy walca) kreśląc powierzchnię walcową.
  Walec jest bryłą geometryczną ograniczoną powierzchnią walcową i dwiema płaszczyznami nierównoległymi do jej tworzącej. Jeżeli płaszczyzny są prostopadłe do tworzącej, wówczas jest to walec prosty.

  Powierzchnia walcowa to powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy).

  Krzywa – w matematyce jedno z fundamentalnych pojęć takich dziedzin jak geometria, czy geometria różniczkowa; stosowane również w mowie potocznej. Mimo intuicyjnej prostoty okazało się ono być bardzo trudne do ścisłego zdefiniowania. Poprawna definicja powinna obejmować „dowolną linię” (w szczególności na płaszczyźnie lub przestrzeni trójwymiarowej), w tym także linię prostą, która mogłaby się rozgałęziać i przerywać.


  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • walec
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.601 sek.