• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Powierzchnia Polski

  Przeczytaj także...
  Zatoka Gdańska (kasz. Gduńskô Hôwinga, niem. Danziger Bucht, ros. Гданьская бухта) – zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, pomiędzy Polską i Rosją. Średnia głębokość wynosi około 50 m, a maksymalna 118 m. Przezroczystość wody w zależności od pory roku kształtuje się od 8 do 16 m. Zasolenie zatoki wynosi od 7 do 8 promili. W czasie silnych sztormów występują fale o wysokości przekraczającej 9 m. Nad Zatoką Gdańską znajdują się największe polskie porty: Gdańsk i Gdynia. Jeszcze w drugiej połowie XX w. ważnym zajęciem części zamieszkałej nad nią ludności było rybołówstwo przybrzeżne, uprawiane nawet przy plażach Gdańska, Sopotu i Gdyni, które dziś zanikło m.in. z powodu znacznego zanieczyszczenia wód zatoki i zmniejszenia ilości ryb.Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.
  Morze terytorialne – pas wód wraz z wodami przybrzeżnymi, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża. Pod względem prawnym status morza terytorialnego nie różni się od statusu terytorium lądowego państwa nadbrzeżnego (stanowiąc część terytorium danego kraju), z wyjątkiem obowiązywania na tym morzu prawa nieszkodliwego przepływu. W skład terytorium państwa (wód terytorialnych), poza morzem terytorialnym, mogą wchodzić wody wewnętrzne (morskie wody wewnętrzne) i wody archipelagowe (w przypadku państw archipelagowych). Szerokość pasa morza terytorialnego nie może przekroczyć 12 mil morskich – art. 3 konwencji o prawie morza) od linii podstawowej. W pasie wód morza terytorialnego wszystkie statki (statki handlowe, rybackie, sportowe i inne, w tym pozostające w niehandlowej służbie państwowej, jak okręty, statki straży granicznej) mogą korzystać z prawa nieszkodliwego przepływu (bez potrzeby uzyskania zezwolenia czy notyfikacji - patrz: konwencja genewska o morzu terytorialnym i wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie cieśniny Korfu z 1949 r.)

  Odpowiedź na pytanie, jaka jest powierzchnia Polski, nie jest jednoznaczna. Zgodnie z oficjalnymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że Polska ma kilka różnych wartości opisującej jej powierzchnię, z których każda odnosi się do nieco innego obszaru:

 • powierzchnia lądowa Polski wynosi 311 888 km² – wartość ta jest odpowiednikiem powierzchni podawanych dla innych państw we wszelkiego typu zestawieniach
 • powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km² – wartość ta jest wyliczeniem sumy powierzchni wszystkich jednostek administracyjnych
 • powierzchnia lądowa wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Polski wynosi 313 893 km²
 • powierzchnia terytorium Polski wraz z morzem terytorialnym wynosi 322 575 km²
 • Korzystając z różnych źródeł, można spotkać kilka różnych wartości dotyczących powierzchni Polski, część już nieaktualnych, a najczęściej powtarzaną jest 312 685 km².

  Gmina Braniewo – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.Powierzchnia to dwuwymiarowy odpowiednik pojęcia krzywej. Także potoczne określenie pola powierzchni (np. mówiąc o "powierzchni w km²" mamy na myśli właśnie pole powierzchni).

  Terytorium Polski[]

  Terytorium Polski i jego składowe

  Terytorium Polski obejmuje obszar lądowy, morskie wody wewnętrzne oraz morze terytorialne.

  Obszar lądowy Polski to powierzchnia lądu do linii brzegowej włącznie, liczona wraz z wodami śródlądowymi, czyli włącznie z powierzchnią rzek, kanałów, jezior.

  Morskie wody wewnętrzne Polski to obszar zawarty pomiędzy linią brzegową a linią podstawową morza terytorialnego. W skład morskich wód wewnętrznych wchodzi polska część Zalewu Szczecińskiego wraz z Jeziorem Nowowarpieńskim, Świną i Dziwną, polska część Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz obszary portów położonych nad otwartym morzem.

  Gmina Frombork – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.Dziwnów – gmina miejsko-wiejska położona jest w północnej części powiatu kamieńskiego. Siedzibą gminy jest miasto Dziwnów.

  Morze terytorialne to obszar rozciągający się na 12 mil morskich w głąb morza liczony od linii podstawowej morza terytorialnego lub, w przypadku jej braku nad otwartym morzem, od linii brzegowej. W skład terytorium Polski nie wchodzi natomiast Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna.

  Do 2005 roku powierzchnia całego terytorium Polski wynosiła 322 577 km², w tym powierzchnia obszaru lądowego Polski – 311 904 km², obszaru morskich wód wewnętrznych Polski – 1991 km² oraz obszaru morza terytorialnego – 8682 km². W wyniku najnowszych pomiarów dokonanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a których wyniki zostały uwzględnione w „Małym Roczniku Statystycznym Polski 2006” wydanym przez Główny Urząd Statystyczny, powierzchnia całego terytorium Polski wynosi 322 575 km², w tym powierzchnia obszaru lądowego Polski – 311 889 km², obszaru morskich wód wewnętrznych Polski – 2004 km² oraz obszaru morza terytorialnego – 8682 km². W wydanym rok później „Małym Roczniku Statystycznym Polski 2007” zmodyfikowano nieco wartości składowe powierzchni całego terytorium Polski, bez zmian jej ogólnej wartości: obszar lądowy Polski – 311 888 km², obszar morskich wód wewnętrznych Polski – 2005 km² oraz obszar morza terytorialnego – 8682 km².

  Gmina Stepnica (1945-46 gmina Stobnica) – gmina wiejska (od 1 stycznia 2014 miejsko-wiejska) położona w województwie zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu goleniowskiego. Do 31 XII 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego. Siedzibą gminy jest wieś Stepnica. Miejsce w województwie (na 114 gmin): powierzchnia 22., ludność 83.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Zmiana powierzchni Polski, szczególnie widoczna przy powierzchni obszaru lądowego kraju, wynika po pierwsze z zastosowania najnowszych metod pomiarowych, po drugie z faktu, że część granic kraju jest granicami mało stabilnymi. Linia brzegowa Polski cały czas ulega zmianom w wyniku erozji. Również granice lądowe ulegają zmianom – znaczna część granic Polski przebiega rzekami, wzdłuż ich głównego nurtu. Znaczna część tych rzek jest nieuregulowana, zatem częstym zmianom ulega położenie ich głównego nurtu, a w konsekwencji i powierzchnia kraju.

  Zalew Wiślany (ros. Zalew Kaliningradzki) – zalew słonawowodny, zatoka Morza Bałtyckiego o powierzchni 838 km² (w tym w granicach Polski 328 km²), część Zatoki Gdańskiej odcięta przez Mierzeję Wiślaną.Gmina Międzyzdroje – gmina miejsko-wiejska położona jest w woj. zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu kamieńskiego. Siedzibą gminy jest miasto Międzyzdroje. Została utworzona w 1984 roku.

  Terytorium administracyjne Polski[]

  Obszar administracyjny Polski
  Podział administracyjny morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego i akwenów przyległych

  W większości publikacji (np. podręcznikach, encyklopediach, tabelach statystycznych) jako powierzchnię Polski podaje się wartość 312 685 km². Jest to powierzchnia obszaru administracyjnego Polski. Obszar administracyjny Polski, to obszar znajdujący się w granicach administracyjnych jednostek podziału terytorialnego (gmin, powiatów i województw). W odróżnieniu od większości innych państw, gdzie jednostki administracyjne obejmują wyłącznie obszary lądowe państw, w Polsce w skład obszaru kilku jednostek administracyjnych wchodzi również obszar morskich wód wewnętrznych:

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium. Dziwna – cieśnina o długości 32,4 km łącząca wody Zalewu Szczecińskiego z Morzem Bałtyckim. Oddziela wyspę Wolin od stałego lądu po jej wschodniej stronie. Dziwna odbiera wody z cieśniny zwanej Głębokim Nurtem. Względem pozostałych dwóch cieśnin Zalewu Szczecińskiego (Piany i Świny) znajduje się najdalej na wschód.
 • gmina (miasto na prawach powiatu) Świnoujście obejmuje część Zalewu Szczecińskiego i obszar Świny
 • gmina Międzyzdroje obejmuje część Zalewu Szczecińskiego
 • gmina Wolin obejmuje część Zalewu Szczecińskiego i część obszaru Dziwnej
 • gmina Kamień Pomorski obejmuje część obszaru Dziwnej
 • gmina Dziwnów obejmuje część obszaru Dziwnej
 • gmina Stepnica obejmuje część Zalewu Szczecińskiego
 • gmina Police obejmuje część Zalewu Szczecińskiego
 • gmina Nowe Warpno obejmuje część Zalewu Szczecińskiego i część Jeziora Nowowarpieńskiego
 • gmina Krynica Morska obejmuje część Zalewu Wiślanego
 • gmina Sztutowo obejmuje część Zalewu Wiślanego
 • gmina Tolkmicko obejmuje część Zalewu Wiślanego
 • gmina Frombork obejmuje część Zalewu Wiślanego
 • gmina Braniewo obejmuje część Zalewu Wiślanego
 • W skład jednostek administracyjnych wchodzą 791 km² morskich wód wewnętrznych Polski. Pozostałe 1214 km² morskich wód wewnętrznych (obszar Zatoki Gdańskiej wraz z Zatoką Pucką) nie wchodzi w skład jednostek administracyjnych.

  Morskie wody wewnętrzne – wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego.Mila morska (Mm, ang.: nautical mile – NM, International Nautical Mile – INM) – jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej oraz lotnictwie. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minucie kątowej koła wielkiego. W rzeczywistości ze względu na kształt kuli ziemskiej (Geoida) długość łuku 1 minuty kątowej jest różna w zależności od szerokości geograficznej, dlatego umownie przyjęto długość uśrednioną.

  Ponieważ we wszelkiego typu zestawieniach podawane są powierzchnie jednostek administracyjnych Polski, jako powierzchnię kraju podaje się sumę powierzchni tych jednostek administracyjnych. Faktycznie nie jest to jednak powierzchnia Polski, tylko powierzchnia jednostek administracyjnych. Powierzchnię tę można traktować wyłącznie jako pewnego rodzaju powierzchnię statystyczną.

  Kamień Pomorski – gmina miejsko-wiejska położona jest w środkowej części powiatu kamieńskiego. Siedzibą gminy jest miasto Kamień Pomorski.Zatoka Pucka (kasz. Pùckô Hôwinga, niem. Putziger Wiek) – płytka zatoka będąca częścią Morza Bałtyckiego, stanowiąca zachodnią część Zatoki Gdańskiej. Jest położona między Mierzeją Helską, a linią Hel-Gdynia. Jej powierzchnia wynosi 364 km², głębokość maksymalna 55 m.

  Powierzchnia administracyjna Polski do 2005 roku wynosiła 312 685 km². W wyniku najnowszych pomiarów dokonanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii powierzchnia ta uległa zmianie i obecnie wynosi 312 679 km².

  Przypisy

  1. GUS. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015. „Mały Rocznik Statystyczny Polski”. LVIII, s. 17, 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1640-3630 (pol. • ang.). [dostęp 2015-11-22]. 
  2. Art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej Dz. U. z 1991 r. Nr 32, poz. 131
  Terytorium państwowe – część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa ograniczona granicą państwową. Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody. W skład terytorium państwa mogą wchodzić także wyspy i tzw. enklawy lądowe. Nie stanowi natomiast terytorium państwowego teren ambasady, pokład statku morskiego czy samolotu. Jednak zdarzenia, które mają tam miejsce, od strony prawnej traktuje się tak, jakby zaszły na terytorium danego państwa (tzn. podlegają one jego jurysdykcji).Gmina Wolin – gmina miejsko-wiejska w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, położona w środkowej części powiatu kamieńskiego. Siedzibą gminy jest miasto Wolin. 30 czerwca 2012 roku w gminie zamieszkiwały 12 462 osoby.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Świna (niem. Swine) – cieśnina Morza Bałtyckiego, między wyspą Wolin a wyspami: Uznam i Karsibór; łączy Zalew Szczeciński z Zatoką Pomorską. Ma długość ok. 16 km i szerokość od 100 do 1000 m. Przy północnej części cieśniny usytuowane jest centrum miasta Świnoujście.
  Gmina Nowe Warpno – gmina miejsko-wiejska położona jest w województwie zachodniopomorskim w północno-zachodniej części powiatu polickiego. Siedzibą gminy jest miasto Nowe Warpno.
  Jezioro Nowowarpieńskie (niem. Neuwarper See) – jezioro (zatoka) przy południowej części Zalewu Szczecińskiego, leżące w Puszczy Wkrzańskiej, należące do Polski (województwo zachodniopomorskie, gmina Nowe Warpno) i Niemiec (Meklemburgia-Pomorze Przednie, powiat Vorpommern-Greifswald).
  Świnoujście (niem. Swinemünde) – miasto na prawach powiatu, uzdrowisko w północno-zachodnim krańcu Polski, w woj. zachodniopomorskim z portem morskim i kąpieliskiem morskim, położone nad Świną i Morzem Bałtyckim, jedyne w Polsce miasto położone na 3 dużych wyspach: Uznam, Wolin, Karsibór oraz na kilkudziesięciu (łącznie 44) małych, niezamieszkanych wysepkach. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto zamieszkiwało 41 516 osób, co lokuje miasto na 5. pozycji w województwie pod względem ludności. Granice Świnoujścia obejmują powierzchnię 197,23 km² (2. miejsce w województwie i 8. w kraju), z czego 91,23 km² to powierzchnia lądowa, a 106 km² to powierzchnia wód, w tym Zalewu Szczecińskiego, przez co Świnoujście wyprzedza pod tym względem takie miasta jak: Bydgoszcz, Katowice, Lublin czy Rzeszów.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gmina Tolkmicko – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.
  Wody śródlądowe – wszystkie akweny i cieki wód powierzchniowych położone na lądach. Zalicza się do nich jeziora, wody bagienne, rzeki, stawy oraz kanały, natomiast nie należą do nich pływalnie ani zbiorniki przeciwpożarowe.

  Reklama