Powiat ziemski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powiat ziemski (kalka z niem. Landkreis) – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w okresie międzywojennym. Powiaty ziemskie istniały w Polsce także po II wojnie światowej. Zostały zlikwidowane w 1975 r. Rozważano ich ponowne utworzenie w ramach reformy samorządu terytorialnego, która weszła w życie od początku 1999 r. Jedna z dyskutowanych koncepcji przewidywała utworzenie dwóch rodzajów powiatów: grodzkich i ziemskich. Ostatecznie utworzono powiaty tylko jednego rodzaju, bez żadnego przymiotnika w nazwie.

Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie, rzecz.

Określenie "powiat ziemski" jest także stosowane w odniesieniu do współcześnie istniejących powiatów, jednak nie jest to określenie oficjalne.

Istnieją wszakże opracowania, które jednak wprowadzają to określenie do obrotu.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
  • Powiat
  • Powiat grodzki
  • http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/podzial_administracyjny_polski_2014.pdf
  • Warto wiedzieć że... beta

    Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej wprowadzany był stopniowo, z powodu różnic konstrukcji administracyjnych poszczególnych państw zaborczych. Konstytucja marcowa wprowadzała zasadę szerokiego samorządu, która nie została jednak w pełni zrealizowana. Po przewrocie majowym stopniowo ograniczano samodzielność samorządu, czego wyrazem stała się najpierw tzw. ustawa "scaleniowa" z 1933 roku, a potem przepisy konstytucji kwietniowej.

    Reklama