• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat ustrzycki  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Arłamów – osada w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, na terenie Pogórza Przemyskiego.Jasień – dawna wieś, część miasta Ustrzyki Dolne w Polsce położona w województwie podkarpackie, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.
  Cerkiew w Bystrem
  Grobowiec Stroińskich w Siankach – najdalej na południe wysuniętej wsi Polski (obecnie wyludnionej)
  Mapa administracyjna powiatu ustrzyckiego z 1952 roku

  Powiat ustrzycki – powiat istniejący w latach 19521972 na terenie obecnego bieszczadzkiego (woj. podkarpackie). Jego ośrodkiem administracyjnym były Ustrzyki Dolne.

  Korekty granic Polski od 1945 roku - artykuł obejmuje zmiany granic Polski od 1945 roku, wtedy to ustalono w większości nowe granice kraju po II wojnie światowej.Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.

  Geneza[ | edytuj kod]

  Powiat ustrzycki powstał w ramach umowy o zamianie odcinków terytoriów państwowych zawartej 15 lutego 1951 pomiędzy PRL i Związkiem Radzieckim (powiat istniał również przejściowo w drugiej połowie XIX wieku). W zamian za bogatą w węgiel kamienny Sokalszczyznę, Polska otrzymała rejon ustrzycki z obwodu drohobyckiego, czyli tereny po prawej stronie Sanu na terenie Bieszczadów, na wschód od linii prostej na odcinku SmolnikLiskowate, o łącznej powierzchni 480 km². Proces ten wiązał się ze skomplikowanym przesiedlaniem ludności z odstąpionych terenów powiatu hrubieszowskiego na Lubelszczyźnie (miast Sokal, Bełz, Krystynopol, Waręż, Uhnów) na opustoszone ziemie nad Strwiążem (tzw. Akcja H-T).

  Ustrzyki Dolne (ukr. Устрики Долішні, ros. Устрики Дольные) – miasto w woj. podkarpackim, siedziba powiatu bieszczadzkiego, położone nad rzeką Strwiąż. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ustrzyki Dolne.Łodyna (w latach 1977-1981 Łęgi) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

  | edytuj kod]

  Odstąpione przez ZSRR tereny podzielono na jedno miasto i sześć gmin:

 • miasto Ustrzyki Dolne
 • gmina Czarna – siedziba w Czarnej – miejscowości: Bystre, Czarna, Lipie, Michniowiec, Rabe z przysiółkiem Zadwórze, Sokołowa Wola, Żołobek
 • gmina Szewczenko – siedziba w Szewczenku (od 1957 Lutowiska) – miejscowości: Chmiel, Dwerniczek, Krywka, Smolnik, Skorodne, Szewczenko (Lutowiska), Żurawin
 • gmina Łobozew – siedziba w Łobozewie – miejscowości: Daszówka, Łobozew, Telesznica Oszwarowa, Telesznica Sanna
 • gmina Jasień – siedziba w Jasieniu (obecnie dzielnica Ustrzyk Dolnych) – miejscowości: Bandrów Narodowy, Brzegi Dolne, Hoszowczyk, Hoszów, Jałowe, Jasień, Łodyna, Moczary, Równia, Stebnik, Strwiążek, Ustianowa Górna
 • gmina Polana – siedziba w Polanie – miejscowości: Chrewt, Paniszczów, Polana, Rosochate, Rosolin, Serednie Małe, Sokole, Wydrne
 • gmina Krościenko – siedziba w Krościenku – miejscowości: Krościenko, Liskowate
 • Do nowo nabytych terenów tworzących powiat ustrzycki, z obszarów polskich dołączono:

  Gmina Jasień – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1952-1954 w woj. rzeszowskim (dzisiejsze woj. podkarpackie). Siedzibą władz gminy był Jasień (obecnie dzielnica Ustrzyk Dolnych).Paniszczów (w latach 1977-1981 Ustroń) – nieistniejąca już wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Czarna.
 • gminę Wojtkowa – (siedziba w Wojtkowej) z pow. przemyskiego
 • gminę Ropienka – (siedziba w Ropience) z pow. leskiego
 • oraz:

 • gminę Stuposiany – (siedziba w Stuposianach) z pow. leskiego; równocześnie zniesioną przez włączenie do gminy Szewczenko
 • gminę Tarnawa Niżna – (siedziba Tarnawa Niżna) z pow. leskiego; równocześnie zniesioną przez włączenie do gminy Szewczenko
 • gminę Zatwarnica – (siedziba w Zatwarnicy) z pow. leskiego; równocześnie zniesioną przez włączenie do gminy Polana
 • gromady Arłamów, Jamna Dolna, Jamna Górna i Trójca, wyłączone z gminy Rybotycze z pow. przemyskiego; jednocześnie wcielone w gminę Wojtkowa
 • gromady Łobozew i Ustianowa Dolna, wyłączone z gminy Olszanica z pow. leskiego; jednocześnie wcielone w gminę Łobozew
 • Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1952 roku.

  Krościenko dawniej też Karaszyn, Koroszno, Koroscienko – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, nad rzeką Strwiąż.Powiat bieszczadzki – dawny powiat ze stolicą w Lesku, istniejący w latach 1972-1975 w woj. rzeszowskim. Obszar dawnego powiatu odpowiada dzisiejszym powiatom leskiemu, bieszczadzkiemu i sanockiemu w woj. podkarpackim.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Czarna Górna (ukr. Чорна) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Czarna przy drodze wojewódzkiej nr 894 i drodze wojewódzkiej nr 896.
  Hoszowczyk (w latach 1977-1981 Stoczek) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.
  Obwód drohobycki - jednostka podziału administracyjnego ZSRR, utworzona 4 grudnia 1939 r. dekretem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z części terytorium II Rzeczypospolitej zajętych przez Armię Czerwoną po kampanii wrześniowej (powołano wtedy 6 nowych obwodów w składzie USRR, znajdujących się na terenach południowo-wschodniej Polski zajętych przez ZSRR).
  Na mapach: 49°21′13″N 22°30′15″E/49,353611 22,504167 Teleśnica Sanna (lub Telesznica Sanna) – wieś założona przed rokiem 1530, obecnie znajduje się na dnie Jeziora Solińskiego. W latach 20. XX w. mieszkało tam około 720 mieszkańców.
  Bełz (ukr. Белз, jid. בעלז) – obecnie miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, nad rzeką Sołokiją, dopływem Bugu; 2400 mieszkańców (2004). Położony przy samej granicy z Polską.
  Równia – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, w dolinie potoku Równia dopływu Strwiąża.
  Lesko (do 1931 Lisko) – miasto w woj. podkarpackim, stolica powiatu, siedziba gminy Lesko. Położone nad Sanem na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. W latach 1972-1975 Lesko było siedzibą powiatu bieszczadzkiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. krośnieńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.708 sek.