• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat upicki

  Przeczytaj także...
  Gubernia kowieńska (ros. Ковенская губеpния; lit. Kauno gubernija) z centrum w Kownie była jednostką administracyjną Imperium Rosyjskiego.Województwo trockie – województwo I Rzeczypospolitej, wchodzące w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, stolica Troki.
  Steigviliai – wieś na Litwie, w okręgu szawelskim, w rejonie pokrojskim, w gminie Żejmele. W 2011 roku liczyła 76 mieszkańców.

  Powiat upicki – dawny powiat województwa trockiego z okresu I Rzeczypospolitej.

  Siedzibą powiatu była początkowo Upita, a od połowy XVI wieku Poniewież. Powiat zawierał starostwa: gulbińskie, stęgwilskie, szadowskie, szymańskie, wobolnickie, żydejczańskie i inne królewszczyzny.

  W okresie rozbiorów, od 1801 do 1843 jeden z powiatów guberni wileńskiej z miastem powiatowym Poniewież. Po utworzeniu guberni kowieńskiej przemianowany na powiat poniewieski.

  Władysław Siciński (ur. 1615, zm. 1672, lit. Vladislovas Viktorinas Sicinskis, w gwarze Čičinskas) – polski szlachcic, uważany za tego, który pierwszy zerwał sejm wykorzystując liberum veto 9 marca 1652; poseł Siciński nie pozwolił na kontynuowanie obrad ponad czas przewidzianych obrad sejmu, mówiąc "ja nie pozwalam na prolongatę!". Zaraz po tym opuścił salę. Istnieje teoria, że zrobił to na polecenie magnata litewskiego, hetmana Janusza Radziwiłła. Według innego poglądu zrobił to z własnego rozpędu, urażony o dekret królewski w sprawie ekonomii szawelskiej.Wobolniki (lit. Vabalninkas) - miasto na Litwie, położone w okręgu poniewieskim, 26 km od Birży w rejonie birżańskim.

  Z powiatu upickiego pochodził Władysław Siciński, pierwszy szlachcic, który w 1652 roku zerwał sejm, wykorzystując liberum veto.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Gulbin w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. II: Derenek – Gżack. Warszawa 1881., obecnie Gulbinėnai.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Powiat upicki woj. trockiego w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. V: Kutowa Wola – Malczyce. Warszawa 1884.
 • Powiat lub Ujezd poniewieski dawny powiat, położony pośrodku guberni kowieńskiej, utworzony na miejsce powiatu upickiego województwa trockiego. Częściowo odpowiada mu dzisiejsza Poniewież (rejon miejski) na Litwie.Gubernia wileńska, ros. Виленская губерния; biał. Віленская губерня; lit. Vilniaus gubernija – jedna z guberni Imperium Rosyjskiego; razem z guberniami kowieńską, grodzieńską, mińską, mohylewską oraz witebską tworzyła Kraj Północno-Zachodni (teren b. Wielkiego Księstwa Litewskiego).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Upita (lit. Upytė) – wieś, dawne miasteczko na Litwie w rejonie poniewieskim Litwy, siedziba gminy (starostwa). Liczy 577 mieszkańców (2001). Znajduje się tu kościół pw. św. Karola Boremeusza, szkoła i poczta. Od 2004 miejscowość posiada własny herb.
  I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Liberum veto – zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dająca prawo każdemu z posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania ich i unieważnienia podjętych na niej uchwał.
  Sejmy walne (łac. comitia generalia) – nazwa parlamentu Korony Królestwa Polskiego a od 1569 roku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Było to zgromadzenie decydujące o ważnych sprawach w państwie. Sejm walny składa się z dwóch izb: senatu i izby poselskiej oraz z trzech stanów sejmujących: króla, posłów i senatorów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.