• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat tyski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Łaziska Średnie (niem. Mittel Lazisk) - dzielnica Łazisk Górnych (miasta w województwie śląskim), do 1973 samodzielna gmina.Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.
  Centrum Tychów – Rondo Lwowskie

  Powiat tyski – dawny powiat istniejący w latach 1954–1975 w woj. katowickim (początkowo jako stalinogrodzkie) i 1999–2001 w woj. śląskim – samo miasto Tychy nie wchodziło wtedy w skład powiatu. Jego ośrodkiem administracyjnym były Tychy. 1 stycznia 2002 roku siedziba powiatu została przeniesiona do Bierunia, a sam powiat zmienił nazwę na powiat bieruńsko-lędziński.

  Borowa Wieś (niem. Neudorf) – sołectwo położone w północno-zachodniej części Mikołowa w województwie śląskim. Miejscowość zamieszkuje obecnie ok. 1900 osób. Sołtysem jest Kazimierz Pruszydło.Jaśkowice (niem. Jaschkowitz) - dzielnica Orzesza na jego północno-zachodnim krańcu. Od wschodu graniczy ze Śródmieściem, natomiast z pozostałych stron jest otoczona lasem.

  Utworzenie powiatu[ | edytuj kod]

  Powiat tyski został powołany dnia 1 października 1954 roku w województwie stalinogrodzkim, jako jeden z pierwszych powiatów utworzonych tuż po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat tyski złożyły się 4 miasta i 23 gromady, które wyłączono z powiatu pszczyńskiego w tymże województwie (w praktyce gromady te należały do powiatu pszczyńskiego przez zaledwie dwa dni):

  Wyry (niem. Wyrow) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w gminie Wyry, której jest siedzibą.Gmina Bieruń Stary (do 1954 gmina Bieruń Nowy) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973-1975 w woj. katowickim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy był Bieruń Stary, który stanowił odrębną gminę miejską (obecnie dzielnica Bierunia).
 • miasta: Bieruń Stary, Łaziska Górne, Mikołów i Tychy
 • gromady: Bieruń Nowy, Borowa Wieś, Chełm, Dziećkowice, Gardawice, Goławiec, Gostyń, Hołdunów, Imielin, Jaśkowice, Kostuchna, Kosztowy, Lędziny, Łaziska Średnie, Mokre, Murcki, Ornontowice, Orzesze, Podlesie, Urbanowice, Wesoła, Woszczyce i Wyry
 • 31 grudnia 1960 z powiatu tyskiego wyłączono gromadę Ornontowice i włączono ją do powiatu rybnickiego.

  Gmina Bojszowy – – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.Imielin – to miasto i gmina położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, na obszarze Pagórów Jaworznickich, nad Imielanką i Przemszą, w południowo-wschodniej części GOP. Oddalone 18 km od Katowic. Zajmuje obszar 2804 ha, graniczy z Mysłowicami na północy, Chełmem Śląskim na południu, Jaworznem na wschodzie i Lędzinami na zachodzie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gardawice (niem. Gardawitz) - jedna z dzielnic Orzesza, stanowiąca sołectwo na terenie gminy Orzesze. W latach 1945-1954 i 1973-1975 miejscowość była siedzibą gminy Gardawice. Według danych z 31 grudnia 2006 sołectwo Gardawice zamieszkuje 1859 osób.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  Mokre (niem. Mokrau) – sołectwo w obszarze miejskim Mikołowa. W latach 1973-1975 miejscowość była siedzibą gminy Mokre. W miejscowości znajduje się tablica upamiętniająca Bohaterskich Obrońców Ojczyzny w 1939 roku.
  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.
  Województwo katowickie – województwo istniejące w latach 1950-1975 (w latach 1953-1956 pod nazwą województwo stalinogrodzkie), powstałe z podziału województwa województwa śląskiego (potocznie nazywanego śląsko-dąbrowskim) na woj. katowickie i woj. opolskie. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku znacznie zmniejszono jego terytorium.
  Goławiec – dawna wieś, obecnie część miasta (dzielnica) Lędziny w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim.
  Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.