• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat turecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.
  Mapa powiatu

  Powiat tureckipowiat w Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Turku; przywrócony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999.

  Powiat turecki powstał w 1867 w wyniku wydzielenia z wschodniej części powiatu kaliskiego w guberni kaliskiej Królestwa Polskiego.

  Przez powiat turecki przebiega autostrada A2, droga krajowa nr 72 i droga krajowa nr 83.

  Echo Turku - tygodnik lokalny ukazujący się na terenie powiatu tureckiego. Pismo jest niejako kontynuacją przedwojennego Echa Tureckiego.Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.

  Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 83 894 osób.

  Podział administracyjny[ | edytuj kod]

  W skład powiatu wchodzą:

 • 1 gmina miejska: Turek
 • 2 gminy miejsko-wiejskie: Dobra, Tuliszków
 • 6 gmin wiejskich: Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów
 • Obiekty zabytkowe[ | edytuj kod]

  Według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, na terenie powiatu tureckiego znajduje się 107 obiektów i zespołów zabytkowych, w tym 51 na terenie samego miasta Turku. Poza tym najwięcej wpisanych zabytków i ich zespołów posiada gmina Władysławów (13), zaś najmniej gmina Przykona (zaledwie 3). Przeważają obiekty sztuki sakralnej – kościoły, cmentarze – oraz zespoły dworskie. Warto jednak zauważyć, że w samym Turku aż 43 pozycje stanowią tzw. domy tkaczy z XIX wieku.

  Szlaki pieszo-rowerowe gminy Malanów - szlaki rowerowe i piesze wiodące przez najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym tereny gminy Malanów (także przez teren gmin: Ceków-Kolonia, Turek oraz Kawęczyn).Powa – lewobrzeżny dopływ Warty, rzeka mająca swoje źródło na Wysoczyźnie Kaliskiej, w okolicach wsi Smaszew, płynąca prawie południkowo w kierunku północnym przez powiat turecki i koniński. Długość rzeki wynosi 44,2 km, a powierzchnia zlewni 369,5 km². W języku mieszkańców funkcjonują także inne określenia cieku: Struga, Pokrzywka.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.
  Gubernia kaliska (ros. Калишская губерния), gubernia Królestwa Polskiego istniejąca w latach 1837–1844 i 1867–1918 ze stolicą w Kaliszu; w 1919 przekształcona w województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi.
  Kiełbaska – rzeka w Wielkopolsce o długości 45 km, lewy dopływ Warty. Źródła na wysokości ok. 138 m n.p.m., u podnóża Wału Malanowskiego, w miejscowości Żdżenice koło Malanowa. Przepływa przez Turek, Brudzew i Kościelec. Do Warty wpada około 5 km na zachód od Koła, w pobliżu miejscowości Waki.
  Droga krajowa nr 72 – droga krajowa o długości ok. 170 km, leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i łódzkiego.
  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Droga krajowa nr 83 (DK83) – droga krajowa o długości ok. 55 km, leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i łódzkiego. Trasa ta łączy Turek z Sieradzem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.865 sek.