• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat sulechowski

  Przeczytaj także...
  Powiat sulechowsko-świebodziński (również powiat cylichowsko-świebodziński) – dawny powiat ze stolicą w Świebodzinie, istniejący w Polsce w latach 1945-1946 w woj. poznańskim. Obejmował on części obszaru obecnych powiatów świebodzińskiego i zielonogórskiego (woj. lubuskie).Gmina Kolsko – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.
  Województwo zielonogórskie – jedno z 17 województw istniejących w latach 1950-1975. Położone było w zachodniej Polsce.

  Powiat sulechowski – powiat istniejący na terenie Polski w latach 1951–1975 na obszarze obecnych powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego (woj. lubuskie). Jego ośrodkiem administracyjnym był Sulechów. Oprócz Sulechowa na terenie powiatu istniały miasta Babimost i Kargowa oraz gminy Bojadła, Kolsko i Trzebiechów. Powiat wchodził w skład województwa zielonogórskiego.

  Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.Babimost (niem. Bomst) to miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Babimost. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.

  W 1945 do Polski przyłączono powiat cylichowsko-świebodziński (sulechowsko-świebodziński) jako część Ziem Odzyskanych. 28 czerwca 1946 utworzono powiat świebodziński, w którego skład wszedł m.in. Sulechów.

  Jednostka o nazwie powiat sulechowski powstała 1 stycznia 1951 roku po przyłączeniu do powiatu babimojskiego Sulechowa i gmin Cigacice, Krężoły i Trzebiechów z powiatu świebodzińskiego oraz gmin Bojadła i Kolsko z powiatu zielonogórskiego z jednoczesnym przemianowaniem powiatu babimojskiego na sulechowski i ustaleniem siedziby powiatowej rady narodowej w Sulechowie.

  Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.Kargowa (dawniej Unrugowo, niem. Unruhstadt) – miasto w powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim, siedziba gminy Kargowa, położone w Kotlinie Kargowskiej, nad Obrzycą.

  Po reformie administracyjnej w 1975 roku terytorium powiatu weszło w skład nowego (mniejszego) województwa zielonogórskiego.

  W związku z reformą administracyjną wojewoda lubuski przedstawił formalny wniosek o odtworzenie powiatu sulechowskiego o granicach sprzed 1975 (oprócz gminy Kolsko). Mimo pozytywnych opinii rad zainteresowanych gmin, rady powiatu zielonogórskiego i sejmiku województwa lubuskiego powiatu nie przywrócono, a sam Sulechów włączono do powiatu zielonogórskiego.

  Sejmik Województwa Lubuskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa lubuskiego. Istnieje od 1998 r. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego jest Tomasz Możejko. Marszałkiem Województwa Lubuskiego jest Elżbieta Polak.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • powiat babimojski
 • powiat sulechowsko-świebodziński
 • podział administracyjny Polski 1957–1975
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 510
 • Warto wiedzieć że... beta

  Powiat zielonogórski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Dolina Środkowej Odry, Kotlina Kargowska, Wysoczyzna Czerwieńska, Wał Zielonogórski i Obniżenie Nowosolskie. Na obszarze od Czerwieńska do Nowogrodu Bobrzańskiego rozciąga się wschodnia część Borów Zielonogórskich.
  Powiat nowosolski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowa Sól. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Obniżenie Nowosolskie, Pradolina Głogowska, Wzgórza Dalkowskie i Wał Zielonogórski nad Odrą. W 2002 r. ze wschodniej części powiatu utworzono powiat wschowski. Bezrobocie w powiecie wynosi 27,6% (styczeń 2010).
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Gmina Krężoły – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. poznańskim i woj. zielonogórskim (dzisiejsze woj. lubuskie). Siedzibą władz gminy były Krężoły.
  Powiat świebodziński – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Świebodzin. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Pojezierze Łagowskie, Równina Torzymska. Na obszarze powiatu znajduje się Łagowski Park Krajobrazowy oraz pozostałości po II wojnie światowej w postaci południowej części Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Bezrobocie w powiecie wynosi: 11,8%(styczeń 2010)
  Sulechów (tuż po wojnie Cylichów, niem. Züllichau) – miasto w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sulechów. Wchodzi w skład Lubuskiego Trójmiasta.
  Województwo zielonogórskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w zachodniej Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.