• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat starachowicki

  Przeczytaj także...
  Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.Powiat ostrowiecki – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
  Droga krajowa nr 42 – droga krajowa przebiegająca przez województwa: opolskie, śląskie, łódzkie oraz świętokrzyskie o długości ok. 275 km. Przebiega z Kamiennej koło Namysłowa do Rudnika koło Starachowic. Droga posiada wspólne odcinki z drogą nr 45 pomiędzy Praszką i Kluczborkiem o długości ok. 22 km oraz z drogą nr 43 pomiędzy Rudnikami a Jaworznem o długości ok. 4,5 km. Dawniej tym numerem był oznaczany obecny odcinek DK11 z Poznania przez Jarocin i Pleszew w kierunku Kalisza (dzisiejsza DK12).
  Starostwo Powiatowe w Starachowicach

  Powiat starachowicki – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Starachowice.

  Powiat starachowicki istniał także od 9 grudnia 1973 (po przemianowaniu powiatu iłżeckiego) do 31 maja 1975, gdy w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski zniesiono wszystkie powiaty.

  W skład powiatu wchodzą:

  Droga krajowa nr 9 – droga krajowa o długości 292 kilometrów, prowadząca z Radomia do granicy ze Słowacją w Barwinku. Jest częścią międzynarodowej trasy E371. W Radomiu droga nr 9 ma wspólny odcinek z drogą krajową nr 12, w Opatowie z 74, a w Rzeszowie z 4.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • gminy miejskie: Starachowice
 • gminy miejsko-wiejskie: Wąchock
 • gminy wiejskie: Brody, Mirzec, Pawłów
 • miasta: Starachowice, Wąchock
 • Powiat starachowicki graniczy z trzema powiatami województwa świętokrzyskiego: ostrowieckim, kieleckim i skarżyskim oraz z trzema powiatami województwa mazowieckiego: szydłowieckim, radomskim i lipskim.

  Gmina Wąchock (do 1929 gmina Wielka Wieś) – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Gmina Brody (do 1954 gmina Styków) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

  Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 89 596 osób.

  Gminy[ | edytuj kod]

  Liczba ludności i powierzchnia gmin (31 grudnia 2010)

  Demografia[ | edytuj kod]

  .mw-parser-output .demografia-powiatu__wykresy-grupa{display:flex;flex-wrap:wrap}

  Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2013):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu starachowickiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat starachowicki.png

  Powiat skarżyski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skarżysko-Kamienna. Graniczy z powiatami:Powiat radomski – powiat w Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom.

  Transport[ | edytuj kod]

  Drogi w zarządzie Starostwa Powiatowego w Starachowicach – całkowita długość dróg – 240,65 km.

  Zgodnie z art. 12, pkt 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6a, ust. 3 ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ustalenie przebiegu dróg powiatowych leży w gestii Rady Powiatu.

  Podstawa: Uchwała nr XXIV/179/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. Rady Powiatu Starachowice

  Droga wojewódzka nr 756 (DW756) – droga wojewódzka ze Starachowic do Stopnicy o długości 74 km. Droga przebiega przez powiaty: starachowicki, kielecki, staszowski i buski w województwie świętokrzyskim.Starachowice (w latach 1939-1949 Starachowice-Wierzbnik) – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Położone na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego. Leży w dolinie rzeki Kamiennej i jest otoczone rozległymi lasami – pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej.

  Drogi krajowe[ | edytuj kod]

 • nr 42
 • nr 9 (trasa europejska E371)
 • Drogi wojewódzkie[ | edytuj kod]

 • nr 744: odcinek o długości 6,378 km przebiega przez Starachowice, ulicami: Radomską, Bankową, Armii Krajowej, K. Wyszyńskiego
 • nr 756
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Gmina Mirzec – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Powiat iłżecki – powiat istniejący do roku 1973 na terenie obecnych powiatów starachowickiego, skarżyskiego (woj.świętokrzyskie), radomskiego i lipskiego (woj.mazowieckie).
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Gmina Pawłów (do 1954 gmina Rzepin) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Drogi w zarządzie Starostwa Powiatowego w Starachowicach – całkowita długość dróg – 240,65 km, numery dróg według nowej nomenklatury
  Powiat szydłowiecki – polski powiat znajdujący się w województwie mazowieckim, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Szydłowiec.
  E371 – oznaczenie europejskiej trasy łącznikowej (kategorii B), biegnącej przez południowo-wschodnią Polskę i wschodnią Słowację.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.