• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat spisko-orawski

  Przeczytaj także...
  Gmina Lipnica Wielka – gmina wiejska u podnóża Babiej Góry w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.Chyżne (węg. Chizsne, słow. Chyžné) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość położona jest w regionie geograficznym Kotlina Orawska i historyczno-etnograficznym Orawa.
  Polski Spisz – niewielki region etnograficzny i geograficzny w południowej Polsce; północno-zachodni skrawek Spisza (ściślej rzecz biorąc – Zamagurza Spiskiego).

  Powiat spisko-orawski – powiat (1920-25) województwa krakowskiego II Rzeczypospolitej. Utworzony został 23 grudnia 1920 z przyznanych Polsce 28 lipca 1920 przez Radę Ambasadorów węgierskich fragmentów Spiszu (wschodni) i Orawy (zachodni), przez co powiat składał się z dwóch, nieprzylegających do siebie obszarów, oddzielonych obszarem powiatu nowotarskiego. Jego siedzibą było miasto Nowy Targ znajdujące się poza terytorium powiatu. Na terenie powiatu znajdowały się ekspozytury starostwa: dla Spiszu w Łapszach Niżnych, dla Orawy w Jabłonce. Część spiska powiatu należała do okręgu sądowego w Nowym Targu, a część orawska do okręgu sądowego w Czarnym Dunajcu.

  Orawa (słow. Orava, węg. Árva, niem. Arwa) – kraina historyczna w Europie Środkowej w dorzeczu rzeki Orawy. Przeważająca część Orawy znajduje się obecnie w granicach Słowacji, natomiast jej północno-wschodnia część należy do Polski. Otacza Tatry od zachodu i północnego zachodu, graniczy z Podhalem i Liptowem. Głównymi miejscowościami części polskiej są Jabłonka i Lipnica Wielka, zaś na Słowacji: Dolný Kubín, Trzciana, Námestovo, Twardoszyn, a także ośrodki wypoczynkowe: Zuberzec i Orawice.Podział administracyjny II Rzeczypospolitej – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w latach 1918-1939.

  Na terenie powiatu zachowano węgierski podział na okręgi notarskie, zmieniając tylko ich nazwę na gminy. W skład powiatu weszło 13 spiskich i 15 orawskich miejscowości. Gminy, które weszły w skład powiatu, były początkowo zbiorowe (obejmowały po kilka wsi). Wkrótce jednak obszar powiatu spisko-orawskiego upodobniono do galicyjskiej (austriackiej) części woj. krakowskiego, przez co gminy zbiorowe podzielono na gminy jednostkowe. Brak dokładnej daty przeprowadzenia tego podziału, lecz spis Głównego Urzędu Statystycznego wykazujący stan administracyjny na 30 września 1921, uwzględnia już gminy jednostkowe.

  Gmina Łapsze Niżne – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  W 1924 roku dokonano wymiany terytoriów – Polska otrzymała górną część wsi Lipnica Wielka, a w zamian oddała Czechosłowacji wsie Głodówka i Sucha Góra. 1 lipca 1925 powiat został zniesiony, a jego obszar włączono do powiatu nowotarskiego. Likwidacja wspólnoty samorządowej powiatu nastąpiła z kolei dopiero 1 stycznia 1930, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o włączeniu obszaru b. powiatu spisko – orawskiego do obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym Targu.

  Jabłonka (węg., słow. Jablonka) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. Miejscowość jest siedzibą gminy Jabłonka.Gmina Głodówka – dawna gmina wiejska istniejąca przejściowo w 1920 roku w województwie krakowskim. Siedzibą władz gminy była Głodówka (słow. Hladovka).

  Podział administracyjny[ | edytuj kod]

  Spisz[ | edytuj kod]

  13 wsi, 195,5 km², 8263 mieszkańców (1921).

  Podwilk (słow. Podvlk) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. W latach 1920-1925 siedziby zbiorowej gminy Podwilk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Lipnica Mała (węg. Felsőlipnica) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

  Gminy zbiorowe (1920-1920)[ | edytuj kod]

 • gmina Łapsze Niżne
 • Gminy jednostkowe (1920-1925)[ | edytuj kod]

 • 1. Czarnogóra (681 mieszk.)
 • 2. Dursztyn (219 mieszk.)
 • 3. Frydman (1130 mieszk.)
 • 4. Jurgów (648 mieszk.)
 • 5. Kacwin (698 mieszk.)
 • 6. Krempachy (697 mieszk.)
 • 7. Łapszanka (278 mieszk.)
 • 8. Łapsze Niżne (617 mieszk.)
 • 9. Łapsze Wyżne (602 mieszk.)
 • 10. Niedzica (991 mieszk.)
 • 11. Nowa Biała (656 mieszk.)
 • 12. Rzepiska (504 mieszk.)
 • 13. Trybsz (542 mieszk.)
 • Orawa[ | edytuj kod]

  14 wsi, 387,5 km², 14 380 mieszkańców (1921).

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Czechosłowacja (czes. Československo, słow. Česko-Slovensko lub Československo) – państwo w Europie Środkowej istniejące w latach 1918-1938 i 1945-1992. 1 stycznia 1993 w miejscu Czechosłowacji powstały dwa nowe państwa – Czechy i Słowacja. Kraj graniczył z Niemcami (1949-90: NRD i RFN), Polską, ZSRR (1991: Ukrainą), Rumunią (do 1939), Węgrami i Austrią. Stolicą Czechosłowacji była Praga.

  Gminy zbiorowe (1920-1920)[ | edytuj kod]

 • gmina Głodówka (Głodówka, Sucha Góra)
 • gmina Jabłonka (Jabłonka, Chyżne i Piekielnik)
 • gmina Lipnica Wielka (Lipnica Wielka (bez górnej części wsi), Lipnica Mała)
 • gmina Podwilk (Podwilk, Orawka, Podsarnie, Harkabuz, Bukowina-Podszkle)
 • gmina Zubrzyca Górna (Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna)
 • Gminy jednostkowe (1920-1925)[ | edytuj kod]

 • 1. Bukowina-Podszkle (680 mieszk.)
 • 2. Chyżne (1154 mieszk.)
 • 3. Głodówka (584 mieszk.) – do 1924 roku
 • 4. Harkabuz (293 mieszk.)
 • 5. Jabłonka (2525 mieszk.)
 • 6. Lipnica Mała (1419 mieszk.)
 • 7. Lipnica Wielka (1585 mieszk.)
 • 8. Orawka (657 mieszk.)
 • 9. Piekielnik (1081 mieszk.)
 • 10. Podsarnie (415 mieszk.)
 • 11. Podwilk (1187 mieszk.)
 • 12. Sucha Góra (636 mieszk.) – do 1924 roku
 • 13. Zubrzyca Dolna (884 mieszk.)
 • 14. Zubrzyca Górna (1280 mieszk.)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • podział administracyjny II RP
 • województwo krakowskie (II Rzeczpospolita)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 1920 r. nr 117, poz. 768.
  2. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. [Dokument elektroniczny]. T. XII, Województwo krakowskie i Śląsk Cieszyński / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1925.
  3. Dz.U. z 1925 r. nr 63, poz. 441.
  4. Były powiat spisko – orawski włączony do reprezentacji powiatowej Nowego Targu.
  Podszkle, Podszkle Bukowina (słow. Podškle, węg. Bukovinapodszkle)– wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec. Leży w zlewisku Morza Czarnego (dorzecze Orawy).Podsarnie – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Raba Wyżna. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rada Ambasadorów (Konferencja Ambasadorów) – międzynarodowy organ wykonawczy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, działający w latach 1920–1931.
  Województwo krakowskie – województwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Krakowie. Innymi głównymi miastami województwa były Tarnów, Nowy Sącz, Jaworzno, Oświęcim, Chrzanów, Bochnia i Jasło.
  Gmina Jabłonka – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Harkabuz – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Raba Wyżna. Harkabuz to malowniczo położona wieś w górnym biegu potoku Orawka, pomiędzy stokami Wielkiego Działu(935 m n.p.m.) i Bukowińskiego Wierchu (940 m n.p.m.), o znacznych walorach klimatycznych i krajobrazowych.
  Sucha Góra, również Sucha Góra Orawska (słow. Suchá Hora, węg. Szuchahora) – miejscowość na Słowacji w powiecie Twardoszyn, na granicy polsko-słowackiej. Sąsiaduje ona z podhalańskim Chochołowem.
  Łapsze Niżne (słow. Nižné Lapše, węg. Alsólápos, do 1892 Alsó-Laps, niem. Unterlapsch) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne.
  Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.