• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat skolski

  Przeczytaj także...
  Klimiec (ukr. Климець) – wieś na Ukrainie, w rejonie skolskim obwodu lwowskiego. Wieś liczy 342 mieszkańców.II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Pobór obejmuje całokształt przedsięwzięć związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej (realizowane przez powiatowe komisje lekarskie "cywilne" powoływane przez wojewodów na czas trwania poboru) młodych ludzi do służby wojskowej oraz ujęciem ich w ewidencji wojskowej. Nie należy mylić poboru z powołaniem, kiedy to otrzymuje się kartę powołania (tzw. bilet) nakładającą obowiązek stawienia się w określonym miejscu i czasie do odbycia czynnej służby wojskowej.

  Powiat skolski – powiat województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Skole. W skład powiatu, poza miastem powiatowym, wchodziło 50 gmin wiejskich i 45 obszarów dworskich.

  Z dniem 1 kwietnia 1932 powiat skolski został zniesiony, a jego obszar włączony do powiatu stryjskiego.

  Pod względem administracji poborowej powiat skolski podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień Stryj.

  Podział administracyjny II Rzeczypospolitej – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w latach 1918-1939.Skole (ukr. Сколе) – miasto na Ukrainie i stolica rejonu skolskiego w obwodzie lwowskim. 6,4 tys. mieszkańców (szacunek na 2006). W mieście znajduje się muzeum odzieżowe oraz zakład budowlany.

  Gminy[ | edytuj kod]

 • Annaberg
 • Chaszczowanie
 • Felizienthal
 • Grabowiec Skolski
 • Hołowiecko
 • Hrebenów
 • Hutar
 • Jamielnica
 • Jelenkowate
 • Kalne
 • Kamionka)
 • Karlsdorf
 • Klimiec
 • Korczyn Rustykalny
 • Korczyn Szlachecki
 • Korostów
 • Koziowa
 • Kruszelnica Rustykalna
 • Kruszelnica Szlachecka
 • Libochora
 • Ławoczne
 • Międzybrody
 • Oporzec
 • Orawa
 • Orawczyk
 • Pławie
 • Pobuk
 • Podhorodce
 • Pohar
 • Różanka Niżna
 • Różanka Wyżna
 • Ryków
 • Sławsko
 • Smorze Dolne
 • Smorze Miasteczko
 • Sopot
 • Stynawa Niżna
 • Stynawa Wyżna
 • Synowódzko Niżne
 • Synowódzko Wyżne
 • Tarnawka
 • Truchanów
 • Tuchla
 • Tucholka
 • Tysowiec
 • Tyszownica
 • Urycz
 • Wołosianka
 • Wyżłów
 • Żupanie
 • Obszary dworskie[ | edytuj kod]

 • Chaszczowanie
 • Felizienthal
 • Grabowiec Skolski
 • Hołowiecko
 • Hrebenów
 • Hutar
 • Jamielnica
 • Jelenkowate
 • Kalne
 • Klimiec
 • Korczyn Rustykalny
 • Korczyn Szlachecki
 • Korostów
 • Koziowa
 • Kruszelnica Rustykalna
 • Kruszelnica Szlachecka
 • Libochora
 • Ławoczne
 • Oporzec
 • Orawa
 • Pławie
 • Pobuk
 • Podhorodce
 • Pohar
 • Różanka Niżna
 • Różanka Wyżna
 • Ryków
 • Skole
 • Sławsko
 • Smorze Dolne
 • Smorze Miasteczko
 • Sopot
 • Stynawa Niżna
 • Synowódzko Niżne
 • Synowódzko Wyżne
 • Tarnawka
 • Truchanów
 • Tuchla
 • Tucholka
 • Tysowiec
 • Tyszownica
 • Urycz
 • Wołosianka
 • Wyżłów
 • Żupanie
 • Starosta[ | edytuj kod]

 • Karol Mahr
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • podział administracyjny II RP
 • województwo stanisławowskie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Obszar dworski (własność większa, gmina szlachecka) – jednostka podziału administracyjnego (rodzaj gminy) w Austrii i Prusach.Powiat stryjski - powiat województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Stryj. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie .
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat doliński – powiat województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Dolina. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie.
  Województwo stanisławowskie – województwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Stanisławowie. Innymi głównymi miastami województwa były Kołomyja, Stryj, Knihinin (do 1925), Śniatyn, Turka (do 1931) i Horodenka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.