• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat rybnicki

  Przeczytaj także...
  Czerwionka-Leszczyny (1977-91 gmina Leszczyny) – gmina miejsko-wiejska położona w subregionie zachodnim województwa śląskiego, w powiecie rybnickim. W skład gminy wchodzi miasto Czerwionka-Leszczyny oraz sześć sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice. Miejscowość bez statusu sołectwa: Jesionka. Historycznie miasto położone jest na Górnym Śląsku. W latach 1977-1991 zarówno miasto jak i gmina nosiły nazwę Leszczyny.Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Czerwionka-Leszczyny (śl. Czyrwjůnka-Leszczyny, niem. Tscherwionka-Leschczin) – miasto w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, położone na Górnym Śląsku. Leży między dwiema konurbacjami: rybnicką i katowicką. Zaliczne jest do aglomeracji rybnickiej.

  Powiat rybnickipowiat w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat składa się z pięciu gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik – siedziby powiatu (nie wchodzącego w jego skład).

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

  Położenie[ | edytuj kod]

  Powiat rybnicki położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Historycznie teren powiatu leży na Górnym Śląsku.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina Lyski (dawn. gmina Łyski) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Powiat sąsiaduje z miastami na prawach powiatu:

 • Rybnik
 • Jastrzębie-Zdrój
 • Żory
 • oraz powiatami:

 • gliwickim, mikołowskim, raciborskim, wodzisławskim (województwo śląskie)
 • Rada Powiatu[ | edytuj kod]

  *KWW Wspólnota Śląska Ciosek - Razem dla Śląska

  Miasta i gminy[ | edytuj kod]

  W skład powiatu wchodzą:

  Miasta[ | edytuj kod]

 • miasta: Czerwionka-Leszczyny
 • Gminy[ | edytuj kod]

 • gminy miejsko-wiejskie: Czerwionka-Leszczyny
 • gminy wiejskie: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany
 • Demografia[ | edytuj kod]

  .mw-parser-output .demografia-powiatu__wykresy-grupa{display:flex;flex-wrap:wrap}

  Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010):

  Żory (czes. Žory, niem. Sohrau) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, historycznie na Górnym Śląsku.Powiat wodzisławski – powiat w Polsce (województwo śląskie), reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wodzisław Śląski. Powiat wodzisławski jest drugim najgęściej zaludnionym powiatem ziemskim w Polsce.

  Ludność w latach:

 • 1999 – 74 728
 • 2000 – 74 613
 • 2001 – 74 621
 • 2002 – 72 941
 • 2003 – 73 099
 • 2004 – 73 439
 • 2005 – 73 480
 • 2006 – 73 652
 • 2007 – 73 806
 • 2010 – 74 888
 • Piramida wieku mieszkańców powiatu rybnickiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat rybnicki.png

  Starostowie[ | edytuj kod]

 • Oskar Krupa (-1923)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Powstańcze Bataliony Obrony Narodowej powiatu rybnickiego
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].
  2. http://www.haus.pl/images/mapa.jpg
  3. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe, wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2017-06-12].
  4. Geografia wyborcza - Wybory samorządowe - Państwowa Komisja Wyborcza, wybory2006.pkw.gov.pl [dostęp 2017-06-12].
  5. Dituel Sp., Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo śląskie - Powiat rybnicki, wybory2010.pkw.gov.pl [dostęp 2017-06-12].
  6. PKW | Samorząd 2014, samorzad2014.pkw.gov.pl [dostęp 2017-06-12].
  7. Wybory samorządowe 2018, wybory2018.pkw.gov.pl [dostęp 2018-10-28].
  8. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_rybnicki, w oparciu o dane GUS.
  9. Ruch służbowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od 1 sierpnia do 1 września 1923 r.. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, s. 24, Nr 23 z 30 września 1923. 

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Starostwo Powiatowe
 • Starostwo Powiatowe BIP
 • Portal Rybnicki
 • Powiat raciborski – powiat w południowej Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Racibórz.Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powstańcze Bataliony Obrony Narodowej powiatu rybnickiego (samoobrona powstańcza powiatu rybnickiego) – pomocnicze jednostki wojska polskiego tworzone na Śląsku latem 1939. Oddziały te tworzone były głównie z ochotników, którzy wcześniej walczyli w powstaniach śląskich. Zadaniem samoobrony powstańczej było odpieranie ataków hitlerowskich band dywersyjnych na terenach przygranicznych. W wypadku wojny Powstańcze Bataliony Obrony Narodowej miały współdziałać z wojskiem przy zwalczaniu dywersji na tyłach, a w razie konieczności także miały brać udział w bezpośredniej akcji bojowej. Na terenie powiatu rybnickiego utworzono 8 batalionów powstańczych.
  Gmina Jejkowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Gmina Gaszowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) – największy okręg przemysłowy Polski. Obejmuje jednostki przemysłowe w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego. Wbrew swojej nazwie obejmuje tereny zarówno części Górnego Śląska, jak i Małopolski.
  Jastrzębie-Zdrój (śl. Jastrzymbje–Zdrůj, niem. Bad Königsdorff-Jastrzemb) – miasto na prawach powiatu, na Górnym Śląsku, położone w południowej części województwa śląskiego. Jeden z ośrodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Liczy 92 105 mieszkańców (stan na 31.12.2011), a jego powierzchnia zajmuje 88,62 km².
  Gmina Świerklany (do 1954 gmina Jankowice Rybnickie, niem. Schwirklan) – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie rybnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Rybnik – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce, w województwie śląskim. Największy ośrodek centralny aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Historycznie leży na Górnym Śląsku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.