• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat rawski

  Przeczytaj także...
  Powiat skierniewicki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skierniewice. Same Skierniewice nie są jednak częścią tego powiatu, gdyż jest to miasto na prawach powiatu, tj. stanowi osobny powiat samo w sobie.Gmina Regnów – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Powiat rawski – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Rawa Mazowiecka (współrzędne stolicy powiatu 51°45′50″N 20°15′5″E).

  W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Rawa Mazowiecka
 • gminy miejsko-wiejskie: Biała Rawska
 • gminy wiejskie: Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice
 • miasta: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska
 • Powiat rawski graniczy z dwoma powiatami województwa łódzkiego: tomaszowskim i skierniewickim oraz z dwoma powiatami województwa mazowieckiego: żyrardowskim i grójeckim.

  Gmina Rawa Mazowiecka (dawn. gmina Boguszyce + gmina Wałowice/gmina Niwna) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim. Przez gminę przebiega trasa zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.Powiat żyrardowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żyrardów.

  Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 48 592 osób.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powiat Rawski swoje granice zawdzięcza swoje granicę przez wydzielenie granic obwodu Rawskiego gdy te tereny przynależały do Cesarstwa Rosyjskiego.

  W 1867 doszło do reformy "gubernialno-powiatową" na terenie królestwa kongresowego. W jej ramach powiatu rawskiego doszło do powołania gminy:

  Gmina Biała Rawska – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
 • Marjanów
 • Wałowice
 • Byliny(Boguszyce)
 • Żelechilin
 • Budziszewice
 • Stara - Wieś
 • Regnów
 • Czerniewce
 • Lubochna
 • Rzeczyca
 • Gartatowice
 • Lubanie
 • Góra
 • Obszar współczesnej gminy Rawa Mazowiecka był podzielony między trzy dawne gminy: Byliny (Boguszyce), Regnów i Wałowice. Otaczały one miasto Rawa Mazowiecka od południa, wschodu i północ

  Gmina Sadkowice (dawn. gmina Lubania) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  .mw-parser-output .demografia-powiatu__wykresy-grupa{display:flex;flex-wrap:wrap}

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2012):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu rawskiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat rawski.png

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].
  2. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  3. https://www.rawam.ug.gov.pl/plik,3470,historia-administracji-w-gminie-rawa-mazowiecka-pobierz.pdf.goły link w tytule
  4. 8 Nagłówek aktu powołania gmin wiejskich na przełomie 1866 i 1867 roku (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1866, s. 279).
  5. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca 2012, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2013-01-08].
  6. Powiat rawski w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-21] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Powiat rawski, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX: Pożajście – Ruksze, Warszawa 1888, s. 558.
 • Rawa Mazowiecka – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, położone nad Rawką i jej dopływem Rylką. Była miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biała Rawska – miasto w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Biała Rawska.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Powiat tomaszowski – powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Tomaszów Mazowiecki.
  Gmina Cielądz (dawn. gmina Gortatowice) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie rawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.
  Powiat grójecki - powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Grójec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.702 sek.