• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat przasnyski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Powiat ciechanowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.Powiat mławski - powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mława.
  Mapa powiatu

  Powiat przasnyski – powiat w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Przasnysz.

  W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Przasnysz
 • gminy miejsko-wiejskie: Chorzele
 • gminy wiejskie: Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz
 • miasta: Przasnysz, Chorzele
 • Siedziba Rady Gminy i Powiatu

  Władze powiatu[ | edytuj kod]

  SKŁAD RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO IV KADENCJI:

  Gmina Jednorożec – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Gmina Krzynowłoga Mała – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  1. Marek Walędziak (Parciaki, gm. Jednorożec) – przewodniczący rady powiatu przasnyskiego
  2. Zenon Szczepankowski (Chorzele) – starosta przasnyski
  3. Tomasz Osowski (Przasnysz) – wicestarosta przasnyski
  4. Jarosław Antoni Tybuchowski (Krasne) – etatowy członek zarządu powiatu
  5. Małgorzata Grabowska (Grabowo, gm. Przasnysz) – członek zarządu powiatu
  6. Bogdan Kruszewski (Wiktorowo, gm. Krzynowłoga Mała) – członek zarządu powiatu
  7. Krzysztof Bieńkowski (Przasnysz) – wiceprzewodniczący rady powiatu
  8. Dariusz Chodkowski (Chorzele) – wiceprzewodniczący rady powiatu
  9. Grzegorz Grabowski (Przasnysz) – członek rady powiatu
  10. Bartłomiej Kołakowski (Dzielin, gm. Czernice Borowe) – członek rady powiatu
  11. Maria Magdalena Malińska (Świniary, gm. Krzynowłoga Mała) – członek rady powiatu
  12. Piotr Marchliński (Mirów, gm. Przasnysz) – członek rady powiatu
  13. Krzysztof Adam Nieliwodzki (Chorzele) – członek rady powiatu
  14. Janusz Osiadacz (Przasnysz) – członek rady powiatu
  15. Piotr Sekuna (Bogate, gm. Przasnysz) – członek rady powiatu
  16. Arkadiusz Siejka (Przasnysz) – członek rady powiatu
  17. Dariusz Wilga (Ulatowo-Pogorzel, gm. Jednorożec) – członek rady powiatu

  Historia[ | edytuj kod]

  XVI w.-1795

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Krasne – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Krasne (siedziba władz gminy).

  1795-1866

  1866-1918
  Ustawa z 19/31 XII 1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach Królestwa Polskiego powołała do życia powiat przasnyski. Powiat ten znalazł się we wschodniej części guberni płockiej.

  1919-1939
  14 sierpnia 1919 r. na mocy ustawy tymczasowej o organizacji władz administracyjnych II instancji powołano do życia województwo warszawskie. Na obszarze tego województwa utworzono powiat przasnyski. 24 grudnia 1923 starostą przasnyskim został Tadeusz Koziorowski.

  1939-1945
  8 października 1939 r. Adolf Hitler wydał dekret o organizacji i administracji wschodnich terytoriów włączonych do Rzeszy. Zgodnie z tym dekretem 1 listopada 1939 r. (w rzeczywistości stało się to już 26 października) wcielono do III Rzeszy obszar o powierzchni 91 974 km². Wśród dawnych ziem II RP na terenie Rzeszy znalazła się m.in. północna część województwa warszawskiego. Powiat przasnyski (niem. Landkreis Praschnitz) znalazł się w Rejencji ciechanowskiej (niem. Regierungsbezirk Zichenau), która weszła w skład prowincji Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen).

  Gmina Przasnysz (dawn. gmina Karwacz) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Powiat makowski - powiat w Polsce, w północnej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Maków Mazowiecki.

  1945-1950
  22 sierpnia 1944 r. na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przywrócono przedwojenny podział administracyjny Polski, natomiast samorząd terytorialny zorganizowano dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Powiat przasnyski, jako jeden z powiatów województwa warszawskiego reaktywowano po wyzwoleniu ziem północnego Mazowsza w zimie 1945 r.

  Zenon Szczepankowski (ur. 16 września 1958 w miejscowości Rutki) jest starostą powiatu przasnyskiego. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na ART w Olsztynie, Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne z nauczania fizyki i astronomii w Warszawie.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.

  1950-1975
  Ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zniesiono samorząd terytorialny w Polsce. Powiaty jako jednostki administracyjne funkcjonowały nadal, lecz organizacja władz powiatowych uległa daleko posuniętym zmianom. Na terenie powiatu przasnyskiego powołano do życia powiatową radę narodową. Jej organem wykonawczym stało się prezydium powiatowej rady narodowej. Na czele prezydium stał przewodniczący, będący odpowiednikiem wcześniejszego starosty. Ustawą z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych wprowadzono instytucję naczelnika powiatu. Powiat przasnyski istniał do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. W wyniku przeprowadzenia wspomnianej reformy administracyjnej z dniem 1 czerwca 1975 r. powstało 49 województw, które zastąpiły 17 dotychczasowych, podzielonych na powiaty. Prawie całe terytorium powiatu przasnyskiego znalazło się na obszarze województwa ostrołęckiego, jedynie gminy: Krasne i Czernice Borowe znalazły się w województwie ciechanowskim.

  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.Gmina Krasne (dawn. gmina Zalesie) –gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.

  1975-1998

  od 1999
  Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa przeprowadzono reformę administracyjną w Polsce. Z dniem 1 stycznia 1999 r. powstało 16 województw, które zastąpiły 49 dotychczasowych. Na obszarze województwa mazowieckiego zorganizowano 37 powiatów ziemskich, w tym powiat przasnyski składający się z 7 gmin. Pierwszym starostą przasnyskim został Zenon Szczepankowski, a przewodniczącym rady powiatu I kadencji Jarosław Antoni Tybuchowski.

  Powiat nidzicki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nidzica.Czernice Borowe – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Czernice Borowe przy drodze wojewódzkiej nr 544.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat ostrołęcki – powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrołęka. Obejmuje w większości terytorium byłego województwa ostrołęckiego.
  Chorzele – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie przasnyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chorzele, nad Orzycem. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. ostrołęckiego.
  Gmina Chorzele – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Powiat szczycieński – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Szczytno.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (M.S.W.) – urząd administracji rządowej w Polsce istniejący w latach dwudziestolecia międzywojennego, bezpośrednio wywodzący się ze struktur powołanych przez władze regencyjnego Królestwa Polskiego. Był to jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych resortów II Rzeczypospolitej, mający kluczowe znaczenie w kwestii wpływu na sytuację społeczno-polityczną w państwie. Do jego głównych zadań należały następujące sprawy: utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ogólny zarząd w kraju, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Po wybuchu II wojny światowej działalność w zakresie administracji spraw wewnętrznych przejęły odpowiednie organy Naczelnych Władz Państwowych na Uchodźstwie.
  Pomniki przyrody powiatu przasnyskiego - na terenie powiatu występuje 56 pomników przyrody oraz 1 obszar chronionego krajobrazu w gminie Czernice Borowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.