• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat nowotomyski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Gmina Kuślin – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie poznańskim.
  Andrzej Wilkoński, starosta powiatu

  Powiat nowotomyski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Tomyśl.

  W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejsko-wiejskie: Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń
 • gminy wiejskie: Kuślin, Miedzichowo
 • miasta: Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń
 • Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 75 543 osób.

  Rezerwaty przyrody i pomniki przyrody[ | edytuj kod]

 • Rezerwat na Jez. Zgierzynieckim im. Bolesława Paiego (rez. ornitologiczny);
 • Rezerwat Wielki Las;
 • Rezerwat Urbanowo;
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Glińskie Góry;
 • otulina „Pszczewskiego Parku Krajobrazowego”;
 • Ochroną jako założenia zabytkowe, jak i przyrodnicze, objęto na tym terenie 23 parki podworskie. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje park w Posadowie z dobrze zachowanym układem regularnym z XVIII w. Wartościowe założenia terenów zielonych znaleźć można w parkach w Łomnicy, Wąsowie i Zbąszyniu. Dobrym utrzymaniem cechuje się większość parków, zwłaszcza w Brodach, Michorzewie, Porażynie, Starym Tomyślu, Trzciance, Wąsowie i Zbąszyniu. Znaleźć w nich można wiele ciekawych drzew pomnikowych.

  Zbiornik w Miedzichowie (także Zalew Bobrówka) – zbiornik retencyjny zlokalizowany na terenie powiatu nowotomyskiego, na granicy gmin: Nowy Tomyśl, Zbąszyń i Miedzichowo.Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Według danych z 1998r. w granicach powiatu nowotomyskiego było 189 zarejestrowanych pomników przyrody. Najokazalsze z nich to dęby, a o miano najgrubszego konkurują dwa okazy o obwodzie przekraczającym 7m: w Łomnicy oraz Urbanowie Starym. Najgrubsza lipa (o obw. 670 cm) ocienia kościół w Brodach. Wspaniała sosna (o obw. 470 cm) zachowała się koło Strzyżewa. Jedyny objęty ochroną głaz narzutowy znajduje się w lesie koło Wąsowa.

  Rezerwat przyrody Wielki Las - leśny rezerwat przyrody położony w gminie Lwówek, powiecie nowotomyskim (województwo wielkopolskie).Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.

  Muzea[ | edytuj kod]

 • Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu;
 • Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku;
 • Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła w Zbąszyniu.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat szamotulski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Szamotuły.
  Gmina Zbąszyń – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Powiat zielonogórski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Dolina Środkowej Odry, Kotlina Kargowska, Wysoczyzna Czerwieńska, Wał Zielonogórski i Obniżenie Nowosolskie. Na obszarze od Czerwieńska do Nowogrodu Bobrzańskiego rozciąga się wschodnia część Borów Zielonogórskich.
  Nowy Tomyśl (niem. Neutomischel) – miasto w woj. wielkopolskim, nad Szarką (dopływ Obry), w powiecie nowotomyskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowy Tomyśl. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. poznańskiego.
  Rezerwat przyrody Urbanowo - leśny rezerwat przyrody położony w gminie Opalenica, powiecie nowotomyskim (województwo wielkopolskie).
  Powiat międzyrzecki – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Międzyrzecz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.872 sek.