• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat mohylewski

  Przeczytaj także...
  Rejon mohylewski (biał. Магілёўскі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu mohylewskiego.Rejon białynicki (biał. Бялыніцкі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu mohilewskiego.
  Gubernia mohylewska (ros. Могилёвская губерния; biał. Магілёўская губерня; jid. מאָהילאָווער גובערניע) – gubernia Imperium Rosyjskiego utworzona w wyniku I rozbioru Polski.
  Powiat mohylewski na mapie guberni

  Powiat lub ujezd mohylewski lub mohylewski gubernialny (w odróżnieniu od mohylowskiego na Podolu) – dawny powiat guberni mohylewskiej.

  Podole (łac. Podolia, ukr. Поділля, Podilla, ros. Подолье, Podolje, rum. Podolia, tur. Podolya) – kraina historyczna i geograficzna (Wyżyna Podolska) nad północnymi dopływami środkowego Dniestru (np. Smotrycz, Zbrucz) i w górnym biegu rzeki Boh.Rejon kruhelski (rejon kruhłański, biał. Круглянскі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu mohylewskiego.

  Za czasów Rzeczypospolitej Mohylewszczyzna była częścią powiatu orszańskiego. Dziś powiatowi mohylewskiemu z lat 1772-1918 odpowiadają częściowo położone na Białorusi rejony mohylewski, białynicki, kruhelski i szkłowski obwodu mohylewskiego.

  Obwód mohylewski (biał. Магілёўская вобласць, Mahilouskaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący we wschodniej części przy granicy z Rosją. Stolicą obwodu jest Mohylew.Powiat lub ujezd orszański dawny powiat województwa witebskiego (od 1618), później guberni mohilewskiej. Na jego terenie dziś leżą następujące rejony:

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Powiat mohylewski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. VI: Malczyce – Netreba. Warszawa 1885.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.Rejon szkłowski (biał. Шклоўскі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu mohylewskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat lub ujezd mohylowski – dawny powiat guberni podolskiej. Stolicą był Mohylów Podolski na Ukrainie. Czasami mylony z mohilewskim na Białorusi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.