• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat lubliniecki  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Gmina Pawonków – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.
  Położenie geograficzne[]

  Powiat lubliniecki położony jest w dorzeczach górnej Liswarty i górnej Małej Panwi. Jego terytorium znajduje się na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. W północno-wschodniej części powiatu znajduje się też większa część Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”.

  Szlak Architektury Drewnianej w województwie śląskim, o długości 1060 km obejmuje 93 zabytkowe obiekty i zespoły architektury drewnianej: kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, skanseny i obiekty gospodarcze – młyn wodny i spichlerze.Panoszów (niem. Ponoschau) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna.

  W przeszłości do powiatu lublinieckiego należały także gminy Dobrodzień i Kalety.

  Historia powiatu[]

  Historycznie większość powiatu stanowi część Górnego Śląska, oprócz terenu miejscowości Łebki, Pietrzaki oraz części miejscowości Herby (dawniej Herby Polskie). Przez długi czas Ziemia lubliniecka stanowiła rejon kulturowy Górnego Śląska, graniczący od północy z Małopolską. Granica między Śląskiem a Małopolską, ustanowiona na przełomie XIV i XV wieku, przebiega w kierunku północnym od miejscowości Boronów i wschodnim od miasta Woźniki. Miała ona wpływ na wzmocnienie autonomii ziemi lublinieckiej jako obszaru odrębnego kulturowo. W XVIII była to też granica Prus z Rzecząpospolitą, a później Prus i Niemiec z Rosją i Królestwem Polskim.

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Dobrodzień (dodatkowa nazwa w j. niem. Guttentag, śl. Dobrodziyń) – miasto na Górnym Śląsku, w woj. opolskim, w powiecie oleskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dobrodzień. Miasto znajduje się między Opolem a Lublińcem. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego. Przed rokiem 1975 Dobrodzień należał do powiatu lublinieckiego. Miejscowość położona na historycznej ziemi lublinieckiej.

  Zaczątkiem powiatu był tzw. districtus Lublinensis, który to wzmiankowany był już w XIV wieku. Do końca XX wieku w granicach powiatu znajdowały się też miasta i gminy Kalety i Dobrodzień, które zostały odłączone od powiatu lublinieckiego 1 stycznia 1999 r.

 • 1300Lubliniec uzyskuje prawa miejskie
 • XVIII wiek – pierwszy starosta z nadania pruskiego – Jan Ludwik von Goczalkowski
 • 1922 – pierwszy starosta lubliniecki w dwudziestoleciu międzywojennym – Kazimierz Grzymała-Niegolewski (zmarł w 1923)
 • Kultura i turystyka[]

  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w 2006 roku
  Budynek dawnej szkoły w Lubszy, w której nauczał Józef Lompa
   Osobny artykuł: Zabytki powiatu lublinieckiego.

  Na obszarze powiatu znajduje się kilkanaście dworków, pałaców i zespołów zamkowo-pałacowych: w Dralinach, Kochanowicach, Kochcicach, Koszęcinie, Lublińcu, Łagiewnikach Wielkich, Panoszowie, Sierakowie Śląskim, Wędzinie i Wierzbiu.

  Wędzina (niem. Wendzin) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Ciasna, nad Liswartą.Łagiewniki Wielkie (niem. Groß-Lagiewnik) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w gminie Pawonków.

  Na trasie Szlaku architektury drewnianej znajdują się następujące obiekty:

 • wolno stojąca dzwonnica drewniana z XVII w. przy murowanym kościele św. Józefa z 1331 w Sadowie
 • kościół Matki Boskiej Różańcowej z 1611 roku w Boronowie, pierwszy na Śląsku kościół zbudowany na planie krzyża greckiego.
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1576 roku w Gwoździanach.
 • kościół św. Anny z 1653 w Lublińcu
 • kościół św. Jana Chrzciciela z ok.1670 roku w Bruśku
 • kościół Świętej Trójcy z 1724 w Koszęcinie
 • kościół św. Marcina z 1751 w Cieszowej
 • kościół cmentarny św. Walentego z 1696 w Woźnikach
 • W zespole zamkowym w Koszęcinie swoją siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. W miejscowości Cieszowa, oprócz zabytkowego kościoła, znajduje się też kirkut z XVIII wieku.

  Zabytki powiatu lublinieckiego – obiekty znajdujące się w powiecie lublinieckim w województwie śląskim, wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.Kościół pod wezwaniem św. Anny w Lublińcu (miasto Lubliniec, diecezja gliwicka) - kościół zbudowany w roku 1653 z fundacji Andrzeja Cellariego, odbudowany lub odnowiony w 1754 r., ostatnio w latach 1999 – 2001 z nieznacznym przeniesieniem. Świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, z trójbocznym zamknięciem od wschodu i prostokątną zakrystią konstrukcji zrębowej (dawniej konstrukcji szkieletowej). Dach gontowy z wieżyczką na sygnaturkę, sześcioboczną z latarnią. Wyposażenie barokowe.

  Poza szlakiem architektury drewnianej, na terenie powiatu znajdują się także:

 • Szlak im. Józefa Lompy (83 km)
 • Szlak Powstań Śląskich (73 km)
 • Szlak Pomników Przyrody (61 km)


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poniższa lista przedstawia wszystkie powiaty w Polsce uszeregowane alfabetycznie. Najpierw miasta na prawach powiatu, później wszystkie powiaty ziemskie. Każdy powiat oznaczono dwuliterowym skrótem województwa (zobacz tabelę skrótów obok). Ponadto obok każdego powiatu ziemskiego wymieniono miasto będące siedzibą władz powiatowych.
  Kościół pw. św. Jana Chrzciciela – kościół znajdujący się w miejscowości Brusiek, powiat lubliniecki, diecezja gliwicka.
  Kościół odpustowy pw. Świętej Trójcy w Koszęcinie w diecezji gliwickiej – zbudowany w 1724 r., na miejscu poprzedniej świątyni z XVI w. Leży na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.
  Gwoździany (niem. Gwosdzian, od 1936r. Nagelschmieden) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim, w zachodniej części gminy Pawonków.
  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.122 sek.