• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat legionowski

  Przeczytaj także...
  Legionowo – miasto powiatowe w województwie mazowieckim, położone w Kotlinie Warszawskiej, w odległości ok. 22 km na północ od centrum stolicy. Miasto należy do aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 należało administracyjnie do województwa stołecznego warszawskiego.Rezerwat przyrody Jabłonna – leśny rezerwat przyrody, położony nad Wisłą pomiędzy Rajszewem a Jabłonną, w gminie Jabłonna (powiat legionowski, województwo mazowieckie).
  Jezioro Zegrzyńskie (pot. Zalew Zegrzyński, Zbiornik Zegrzyński, Zbiornik Dębe) – zbiornik retencyjny na Narwi, utworzony w 1963, położony w Kotlinie Warszawskiej, w powiecie legionowskim.
  Mapa powiatu

  Powiat legionowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Legionowo. Powiat legionowski położony jest w centralnej części Niziny Mazowieckiej.

  W skład powiatu wchodzą:

  Serock – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie legionowskim, nad Jeziorem Zegrzyńskim, położone naprzeciw ujścia Bugu do Narwi. Leży ono na pograniczu Kotliny Warszawskiej i Wysoczyzny Ciechanowskiej. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Serock. Odległość od centrum Warszawy wynosi ok. 40 km.Rezerwat przyrody Zegrze – leśny rezerwat przyrody utworzony w 1979 r. na terenie gminy Serock. Zajmuje powierzchnię 64,29 ha.
 • gminy miejskie: Legionowo
 • gminy miejsko-wiejskie: Serock
 • gminy wiejskie: Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew
 • miasta: Legionowo, Serock.
 • Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 118 585 osób.

  Demografia[ | edytuj kod]

  .mw-parser-output .demografia-powiatu__wykresy-grupa{display:flex;flex-wrap:wrap}

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu legionowskiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat legionowski.png

  Gmina Serock (do 1954 gmina Zegrze) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – układ powiązanych przestrzennie terenów w województwie mazowieckim (pierwotnie w województwie stołecznym warszawskim), wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach, cennych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub stanowiących istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne. Wiąże on te tereny z krajowym systemem obszarów chronionych.

  Gospodarka[ | edytuj kod]

  Charakteryzuje się obecnością małych i średnich przedsiębiorców głównie w sektorze usług. Bliskość Warszawy sprawia, że większość mieszkańców pracuje w stolicy.

  Głównym atutem powiatu jest znajdujący się na jego terenie Zalew Zegrzyński - sztuczne jezioro, służące celom rekreacyjnym. W jego bezpośrednim otoczeniu funkcjonuje wiele ośrodków wypoczynkowych, które latem goszczą wczasowiczów z całej Polski, a zimą skupiają swoją działalność na organizowaniu „zielonych szkół” oraz konferencji i szkoleń.

  Powiat pułtuski - powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pułtusk.Gmina Wieliszew (do 31 grudnia 1995 gmina Skrzeszew) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.

  W 2009 roku powiat zajął piąte miejsce w kraju pod względem wielkości wydatków na infrastrukturę w rankingu tygodnika Wspólnota "Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną".

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Znaczna część obszaru powiatu wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

  Na obszarze powiatu legionowskiego położone są w całości lub częściowo rezerwaty przyrody:

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Rezerwat przyrody Łęgi Czarnej Strugi – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), nad rzeką Czarną. Rezerwat stanowi jeden ze Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk programu Natura 2000.
  1. Bukowiec Jabłonowski
  2. Jabłonna
  3. Jadwisin
  4. Kępy Kazuńskie
  5. Ławice Kiełpińskie
  6. Łęgi Czarnej Strugi
  7. Puszcza Słupecka
  8. Wąwóz Szaniawskiego
  9. Wieliszewskie Łęgi
  10. Zegrze.

  Sąsiednie powiaty[ | edytuj kod]

 • Warszawa (miasto na prawach powiatu)
 • powiat warszawski zachodni
 • powiat nowodworski
 • powiat pułtuski
 • powiat wyszkowski
 • powiat wołomiński
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].
  2. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
  3. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_legionowski, w oparciu o dane GUS.
  4. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2016-05-13].
  Powiat wyszkowski - powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wyszków.Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Nizina Mazowiecka to kraina położona w środkowo-wschodniej Polsce, a dokładniej – we wschodniej części Nizin Środkowopolskich, u zbiegu Wisły, Narwi oraz Bugu.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Powiat wołomiński − powiat w Polsce leży w centralnej części województwa mazowieckiego, na północny wschód od Warszawy. Został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wołomin.
  Powiat warszawski zachodni – powiat położony w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą jego władz jest miasto Ożarów Mazowiecki (do 31 grudnia 2005 roku władze mieściły się w Warszawie).
  Rezerwat Przyrody Wąwóz Szaniawskiego – rezerwat przyrody utworzony w 1977 r. na terenie wsi Jadwisin w gminie Serock.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.903 sek.