• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat kamionecki - II Rzeczpospolita

  Przeczytaj także...
  Gmina Nieznanów – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Nieznanów.Gmina Kamionka Strumiłowa – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy było miasto Kamionka Strumiłowa, które stanowiło odrębną gminę miejską.
  Gmina Dobrotwór – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Dobrotwór.

  Powiat kamionecki – powiat województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Kamionka Strumiłowa. 1 sierpnia 1934 r. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Podział administracyjny II Rzeczypospolitej – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w latach 1918-1939.

  W 1936 ukazała się monografia pt. Powiat Kamionka Strumiłowa, autorstwa Bronisława Falińskiego.

  Busk (ukr. Буськ) – miasto na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie lwowskim, nad Bugiem. 8,3 tys. mieszkańców (2006). Prawa miejskie nadane przez księcia mazowieckiego Siemowita w roku 1411, do agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 województwo tarnopolskie, powiat kamionecki.Województwo tarnopolskie – województwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920 ze stolicą w Tarnopolu. Innymi głównymi miastami województwa były Złoczów, Brody, Brzeżany i Zbaraż.

  Gminy wiejskie w 1934[ | edytuj kod]

 • gmina Dobrotwór
 • gmina Kamionka Strumiłowa
 • gmina Nieznanów
 • gmina Grabowa
 • gmina Busk
 • gmina Milatyn Nowy
 • gmina Żelechów Wielki
 • gmina Dziedziłów
 • Miasta[ | edytuj kod]

 • Kamionka Strumiłowa
 • Busk
 • Starostowie[ | edytuj kod]

 • Feliks Chmielowski (–1923)
 • Franciszek Pieniążkiewicz (kierownik, starostwa 1925-1929)
 • Robert Kulpiński (1929–)
 • Franciszek Prączkowski (1937–)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • podział administracyjny II RP
 • województwo tarnopolskie
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 1934 r. nr 68, poz. 633
  2. Monografia o powiecie kamioneckim. „Wschód”, s. 7, Nr 7 z 30 marca 1936. 
  3. II. Ruch służbowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od 1 grudnia 1923 do 1 stycznia 1924 r.. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. 1, s. 22, 1 marca 1924. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
  4. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego”. Nr 12, s. 4, 1 grudnia 1925. 
  5. 347. Ruch służbowy na obszarze Wojew. Tarnopolskiego. „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki”. Nr 21, s. 233, 15 września 1929. 
  6. Zmiany na stanowiskach starostów. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 77 z 7 kwietnia 1937. 
  Gmina Dziedziłów – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Dziedziłów.Gmina Żelechów Wielki – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Żelechów Wielki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Busk – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy było miasto Busk, które stanowiło odrębną gminę miejską.
  Gmina Grabowa – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy była Grabowa.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (M.S.W.) – urząd administracji rządowej w Polsce istniejący w latach dwudziestolecia międzywojennego, bezpośrednio wywodzący się ze struktur powołanych przez władze regencyjnego Królestwa Polskiego. Był to jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych resortów II Rzeczypospolitej, mający kluczowe znaczenie w kwestii wpływu na sytuację społeczno-polityczną w państwie. Do jego głównych zadań należały następujące sprawy: utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ogólny zarząd w kraju, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Po wybuchu II wojny światowej działalność w zakresie administracji spraw wewnętrznych przejęły odpowiednie organy Naczelnych Władz Państwowych na Uchodźstwie.
  Gmina Milatyn Nowy – dawna gmina wiejska w powiecie kamioneckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. Siedzibą gminy był Milatyn Nowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.833 sek.