• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat jaworowski - Galicja

  Przeczytaj także...
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.Ludwik Bernacki (zm. w lub po 1914) – urzędnik c. i k. narodowości polskiej. Ojciec dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie Ludwika Bernackiego.
  Emil Schutt (ur. w 1845, zm. w 1927) – urzędnik c. i k. W 1868 koncepista-praktykant, w 1872 adjunkt oraz członek komisji dla spraw odkupu lub uporządkowania ciężarów gruntowych, tudzież dla spraw indemnizacyjnych z siedzibą w Stryju, w 1874 komisarz powiatowy oraz członek komisji (w latach m. in. 1875, 1879 – jej kierujący) dla spraw odkupu lub uporządkowania ciężarów gruntowych, tudzież dla spraw indemnizacyjnych z siedzibą w Tarnowie. W 1876 komisarz powiatowy w Tarnowie oraz załatwiający sprawy c.k. miejscowej komisji dla spraw odkupu lub uporządkowania ciężarów gruntowych, tudzież dla spraw indemnizacyjnych. W 1879 – członek c.k. powiatowej komisji szacunkowej w Tarnowie. Komisarz rządowy w powiecie rzeszowskim w latach 1884, 1885, 1886, 1887, sekretarz namiestnictwa, zastępca starosty oraz wobec wakatu posady starosty kierownik powiatu dąbrowskiego w 1888, zastępca starosty w 1889 gdy przez pewien czas posada była opróżniona, potem starosta powiatowy buczacki (m.in. w 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896), starosta powiatowy jaworowski (m.in. w 1899, 1901, 1905, 1907), obywatel honorowy miast Buczacza, Jaworowa, Jazłowca, Monasterzysk. W 1890 – przewodniczący Rady szkolnej okręgowej w Buczaczu, w 1897, 1901 – w Jaworowie.
  Galicia administrative1914.jpg

  Powiat jaworowski – dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

  Siedzibą c.k. starostwa był Jaworów. Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 9,2222 mil kw. (530,65 km²), a ludność 64 975 osób. Powiat liczył 70 osad, zorganizowanych w 64 gminy katastralne.

  Na terenie powiatu działały 2 sądy powiatowe - w Jaworowie i Krakowcu.

  Krakowiec (ukr. Краковець - Krakoweć, Краківець - Krakiweć, niem. Krakowitz), osiedle typu miejskiego w obwodzie lwowskim, rejon jaworowski Ukrainy; na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad rzeką Szkło i Stawem Krakowieckim.Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

  Starostowie powiatu[ | edytuj kod]

 • Ludwik Poniński (1871)
 • Stanisław Sawicki-Lubicz (1875)
 • Władysław Russocki (1877-)
 • Adolf Huth (1882)
 • Aleksander Ziembicki (1890)
 • Emil Schutt ((m.in. w 1899, 1901, 1905, 1907)
 • Jan Tyrowicz (1911)
 • Komisarze rządowi[ | edytuj kod]

 • Hieronim Morawski (1871)
 • Karol Kuryłowicz (1879-1882)
 • Ludwik Bernacki (1884, 1888, 1890)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: drukarnia A. J. O. Rogosza, 1875, s. 30.
  2. Wiadomości urzędowe od 12 do 18 czerwca. „Przegląd Sądowy i Administracyjny”. Nr 25, s. 206, 20 czerwca 1877. 
  3. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1899. Lwów, 1899, s. 21.
  4. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1901. Lwów: drukarnia Władysława Łozińskiego, 1901, s. 24.
  5. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1905. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1890, s. 14.
  6. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1907. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1907, s. 30.
  7. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów, 1911, s. 29.
  8. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1884. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1884, s. 20.
  9. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: drukarnia Wł. Łozińskiego, 1888, s. 20.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów, 1879.
 • Kraj koronny (niem. Kronland) – terytorium składowe Cesarstwa Austrii w latach 1849-1867 i austriackiej części Austro-Węgier w latach 1867-1918. Głową kraju koronnego był cesarz, w którego imieniu działał Landeshauptmann (zarządca kraju) albo Statthalter (gubernator).Przegląd Prawa i Administracji – czasopismo prawnicze wydawane we Lwowie od 1876 do 1939 roku. Do 1892 nosiło nazwę "Przegląd Sądowy i Administracyjny".
  Warto wiedzieć że... beta

  Jaworów (ukr. Яворів, Jaworiw, ros. Яворов, Jaworow) – miasto w obwodzie lwowskim, rejonie jaworowskim Ukrainy, na zachód od Lwowa; na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, nad rzeką Szkło (dopływ Sanu); siedziba władz rejonowych. Około 13 tys. mieszkańców.
  Ludwik Łodzia Poniński (ur. 15 września 1827 we Lwowie, zm. 22 stycznia 1893 tamże) – książę, c.k. podkomorzy, c.k. urzędnik, starosta powiatu gródeckiego około 1879, starosta powiatu tarnowskiego około 1882.
  Władysław Apolinary August Russocki herbu Zadora (ur. 12 sierpnia 1842 - zm. 6 grudnia 1908 w Brodach) – hrabia, c.k. urzędnik, starosta powiatu jaworowskiego około 1879, starosta brodzki około 1882.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.617 sek.