• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat janowski  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Szerokość geograficzna (ang. latitude, symbol φ) – jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt pomiędzy półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą przez dany punkt na jej powierzchni a płaszczyzną równika.Gmina Zakrzówek – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
  Sąsiednie powiaty[]
 • powiat kraśnicki
 • powiat lubelski
 • powiat biłgorajski
 • powiat niżański (podkarpackie)
 • powiat stalowowolski (podkarpackie)
 • Przypisy

  1. Informacje o historii z tego okresu zostały pobrane głównie z Internetowego Serwisu Powiatu Janowskiego
  2. Władysław Ćwik, Jerzy Reder Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977, s.84
  3. Ćwik, Reder Lubelszczyzna..., s.111
  4. Wit Szymanek Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474-1975, Stowarzyszenie Dom Europa, b.m.w. 2003, s.20
  5. Dz. U. z 1926 r. Nr 17, poz. 96
  6. Dz. U. z 1928 r. Nr 47, poz. 459
  7. Dz. U. z 1939 r. Nr 23, poz. 147
  8. Rys historyczny powiatu janowskiego. powiatjanowski.pl, 2007-04-02. [dostęp 2015-11-16].
  9. Ruch służbowy. „Lubelski Dziennik Wojewódzki”, s. 318, Nr 14 z 16 czerwca 1932. 
  10. Dz. U. z 1945 r. Nr 26, poz. 159
  11. Dz. U. z 1955 r. Nr 45, poz. 296
  12. Dz. U. z 1957 r. Nr 8, poz. 28
  13. Dz. U. z 1957 r. Nr 8, poz. 28
  14. Dz. U. z 1957 r. Nr 8, poz. 29
  15. Dz. U. z 1957 r. Nr 59, poz. 309
  16. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  17. Polska - Zarys encyklopedyczny. PWN, 1974
  18. Dz. U. z 1972 r. Nr 50, poz. 324
  19. Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92
  20. Dz. U. z 1977 r. Nr 27, poz. 116
  21. Dz. U. z 1981 r. Nr 26, poz. 139 oraz Dz. U. z 1982 r. Nr 23, poz. 165
  22. Dz. U. z 1979 r. Nr 26, poz. 155
  23. Dz. U. z 1986 r. Nr 70, poz. 314
  24. Dz. U. z 1991 r. Nr 87, poz. 397
  25. Dz. U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652
  26. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r. (pol.). GUS. [dostęp 2015-04-11].
  27. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_janowski, w oparciu o dane GUS.
  Gmina Olbięcin (następnie gmina Trzydnik) – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni lubelskiej. Siedzibą władz gminy był Olbięcin.Potoczek – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Potok Wielki. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnobrzeskiego.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Wilkołaz – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
  Gmina Janów Lubelski – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Gmina Potok Wielki (do 1954 gmina Potok) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Gmina Zdziechowice (następnie gmina Zaklików) – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni lubelskiej. Siedzibą władz gminy były Zdziechowice.
  Wolica Pierwsza – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Modliborzyce. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego. Miejscowa ludność wyznania katolickiego przynależy do Parafii św. Stanisława w Modliborzycach.
  Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.