• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat iłżecki

  Przeczytaj także...
  Podział administracyjny Polski (1957–1975) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1957 do 31 maja 1975 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym).II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Powiat starachowicki – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Starachowice.

  Powiat iłżecki – powiat istniejący do roku 1973 na terenie obecnych powiatów starachowickiego, skarżyskiego (woj.świętokrzyskie), radomskiego, zwoleńskiego i lipskiego (woj.mazowieckie).

  Początkowo ośrodkiem administracyjnym powiatu była Iłża. W 1915 r. siedzibę przeniesiono do miasta Wierzbnik a po połączeniu Wierzbnika z osadą fabryczną Starachowice oraz wsią Starachowice w 1939 r., siedzibą zostało nowe miasto Wierzbnik-Starachowice. W 1949 r. zmieniono nazwę miasta na Starachowice.

  Powiat grodzki, powiat miejski – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w okresie międzywojennym. Powiaty grodzkie (wówczas nazywane "miejskimi") istniały w Polsce także po II wojnie światowej. Szczebel powiatów zniesiono w ramach reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r.Gmina Brody (do 1954 gmina Styków) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

  15 grudnia 1923 starostą iłżeckim został Stanisław Konopacki.

  Po II wojnie światowej powiat obejmował dzisiejsze miasta Iłża i Wąchock (wówczas wieś) oraz gminy: Brody, Pawłów, Rzeczniów i Mirzec (obejmującą wówczas również gminę Skarżysko Kościelne). Miasto Starachowice, będące stolicą powiatu, nie wchodziło w jego skład lecz stanowiło własny powiat miejski (enklawę na terenie powiatu). Powiat iłżecki wchodził w skład województwa kieleckiego.

  Powiat skarżyski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skarżysko-Kamienna. Graniczy z powiatami:Powiat radomski – powiat w Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom.

  9 grudnia 1973 zmieniono nazwę powiatu iłżeckiego na powiat starachowicki, który przetrwał do 31 maja 1975 roku.

  Po reformie administracyjnej w 1975 roku, terytorium powiatu zostało podzielone przez nowe (mniejsze) województwo kieleckie oraz województwo radomskie. Powiatu iłżeckiego nie przywrócono w roku 1999, lecz utworzono powiat starachowicki o innym wykresie granic. Miasto Iłża weszła w skład powiatu radomskiego.

  Województwo radomskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w centralnej Polsce. Sąsiadowało z województwami: skierniewickim i piotrkowskim od zachodu, kieleckim i tarnobrzeskim od południa, lubelskim i siedleckim od wschodu oraz warszawskim od północy. W 1976 roku powierzchnia województwa radomskiego liczyła 7294 km² powierzchni i 682 000 mieszkańców.Starachowice (w latach 1939-1949 Starachowice-Wierzbnik) – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Położone na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego. Leży w dolinie rzeki Kamiennej i jest otoczone rozległymi lasami – pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej.

  Zobacz też[]

 • podział administracyjny Polski 1957-1975
 • Przypisy

  1. II. Ruch służbowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych od 1 grudnia 1923 do 1 stycznia 1924 r.. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. 1, s. 21, 1 marca 1924. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

  Bibliografia[]

 • Dz. U. z 1973 r. Nr 46, poz. 272
 • Gmina Mirzec – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
  Gmina Rzeczniów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.
  Gmina Pawłów (do 1954 gmina Rzepin) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Gmina Skarżysko Kościelne – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (M.S.W.) – urząd administracji rządowej w Polsce istniejący w latach dwudziestolecia międzywojennego, bezpośrednio wywodzący się ze struktur powołanych przez władze regencyjnego Królestwa Polskiego. Był to jeden z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych resortów II Rzeczypospolitej, mający kluczowe znaczenie w kwestii wpływu na sytuację społeczno-polityczną w państwie. Do jego głównych zadań należały następujące sprawy: utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ogólny zarząd w kraju, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Po wybuchu II wojny światowej działalność w zakresie administracji spraw wewnętrznych przejęły odpowiednie organy Naczelnych Władz Państwowych na Uchodźstwie.
  Województwo kieleckie – województwo powołane do życia w myśl reformy administracyjnej wprowadzonej 1 czerwca 1975. W czasie reformy administracyjnej w 1999 zostało zlikwidowane. Po reformie większa część jego obszaru znalazła się w województwie świętokrzyskim ze stolicą w Kielcach, a reszta w województwie małopolskim.
  Powiat zwoleński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zwoleń.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.