• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat homelski

  Przeczytaj także...
  Powiat lub ujezd czerykowski – dawny powiat guberni mohilewskiej. Odpowiadają mu dzisiejsze rejony czerykowski, krasnopolski i krzyczewski należące do obwodu mohylewskiego na Białorusi.Rejon homelski (biał. Гомельская раён) – rejon w południowo-wschodniej Białorusi, w obwodzie homelskim. Leży na terenie dawnego powiatu homelskiego.
  Rejon budzki (rejon budzko-koszelewski, rejon buda-koszelewski, biał. Бу́да-Кашалё́ўскі раён, Buda-Kaszalouski rajon, ros. Бу́да-Кошелёвский райо́н, Buda-Koszelowskij rajon) – rejon w południowo-wschodniej Białorusi, w obwodzie homelskim. Leży na terenie dawnego powiatu homelskiego.
  Powiat homelski na mapie guberni mohylewskiej

  Powiat homelski, dawny powiat, centrum prowincji sożskiej, składającej się z powiatów homelskiego, czerykowskiego i rohaczewskiego. Po pokoju andruszowskim Homel stanowił jedno z największych starostw na Litwie.

  W latach 1777-1786 hrabia Piotr Rumiancew zbudował miasteczko Bielica, które aż do roku 1851, kiedy przyłączono je do Homla, stanowiło siedzibę powiatu. Dziś na jej miejscu znajduje się rejon nowobielicki Homla.

  Homel (biał. i ros. Гомель; jid. האָמל, Homl) – miasto obwodowe położone na południowo-wschodniej Białorusi nad rzeką Soż, stolica obwodu i rejonu homelskiego. Drugie co do wielkości miasto w tym kraju.Rejon dobruski (biał. Добрушскі раён) – rejon w południowo-wschodniej Białorusi, w obwodzie homelskim. Leży na terenie dawnego powiatu homelskiego.

  Powiat ten był jednym z najbardziej przemysłowych powiatów guberni mohylewskiej. Obszarowo odpowiadają mu w przybliżeniu dzisiejsze rejony homelski, budzki, dobruski, i wietkowski obwodu homelskiego na Białorusi.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Powiat homelski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. III: Haag – Kępy. Warszawa 1882.
  2. Bielica (3) m. dawniej powiatowe w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gubernia mohylewska (ros. Могилёвская губерния; biał. Магілёўская губерня; jid. מאָהילאָווער גובערניע) – gubernia Imperium Rosyjskiego utworzona w wyniku I rozbioru Polski.
  Rejon wietkowski (biał. Ве́ткаўскі раён, Wietkauski rajon, ros. Ве́тковский райо́н, Wietkowskij rajon) – rejon w południowo-wschodniej Białorusi, w obwodzie homelskim. Leży na terenie dawnego powiatu homelskiego.
  Rozejm andruszowski – rozejm zawarty 30 stycznia 1667 w Andruszowie (wioska w województwie smoleńskim), kończący wojnę Rzeczypospolitej z Carstwem Rosyjskim toczoną od 1658 roku. W praktyce był to rozejm podsumowujący wyniki walk trwających od 1654 roku, rozpoczętych w wyniku ugody perejasławskiej, gdyż porozumienie zawarte w 1656 miało charakter przejściowy, związany z groźnymi dla obu państw sukcesami Szwecji w II wojnie północnej.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Powiat lub Ujezd rohaczewski dawny powiat w południowej części guberni mohylewskiej powstały w roku 1777 na miejsce dawniejszego starostwa rohaczewskiego w powiecie rzeczyckim. Odpowiadają mu dzisiejsze rejony czeczerski, rohaczewski i żłobiński obwodu mohylewskiego na Białorusi.
  Piotr Aleksandrowicz Rumiancew hrabia 1744 (ros. Пётр Александрович Румянцев-Задунайский) (15 stycznia 1725 Moskwa - 19 grudnia 1796 Taszań, obecnie Pierejasław-Chmielnicki Ukraina), rosyjski generał-feldmarszałek 1770.
  Obwód homelski (białor. Гомельская вобласць, Homielskaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący w jej południowo-wschodniej części przy granicy z Rosją i Ukrainą. Stolicą obwodu jest Homel.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.