• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat grodziskomazowiecki

  Przeczytaj także...
  Województwo warszawskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998. Stolicą była Warszawa. Województwo graniczyło z województwami: ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, skierniewickim, płockim.Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.
  Milanówek – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego.

  Powiat grodziskomazowiecki (również powiat grodziski lub powiat grodzisko-mazowiecki) – powiat istniejący do 1869 oraz w latach 1948–1975. Od 1867 do 1948 jednostka funkcjonowała jako powiat błoński.

  W 1952 otrzymał nowe granice i w takich przetrwał do 1975. Obszar powiatu odpowiadał częściom dzisiejszych powiatów: grodziskiego, pruszkowskiego i żyrardowskiego (woj. mazowieckie). Jego ośrodkiem administracyjnym był Grodzisk Mazowiecki (od 1867, również gdy nosił nazwę powiatu błońskiego).

  Gmina Baranów (dawn. gmina Kaski) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Województwo skierniewickie - województwo istniejące w latach 1975-1998. W 1999 zostało podzielone między województwo łódzkie a mazowieckie.

  Oprócz Grodziska Mazowieckiego powiat obejmował miasta Milanówek i Mszczonów oraz gminy Baranów, Jaktorów, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola. Miasto Żyrardów nie wchodziło w skład powiatu, lecz stanowiło odrębny powiat grodzki. Powiat należał do województwa warszawskiego.

  Grodzisk Mazowiecki (do 1928 Grodzisk) – miasto na Równinie Łowicko-Błońskiej, w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Grodzisk Mazowiecki.Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).

  W wyniku reformy administracyjnej w 1975 terytorium powiatu zostało podzielone pomiędzy nowe województwo warszawskie stołeczne i województwo skierniewickie. Powiatu nie przywrócono w wyniku reformy 1999, lecz powstał powiat grodziski o zupełnie innym wykresie granic, również z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

  Powiat grodzki, powiat miejski – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, w okresie międzywojennym. Powiaty grodzkie (wówczas nazywane "miejskimi") istniały w Polsce także po II wojnie światowej. Szczebel powiatów zniesiono w ramach reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r.Gmina Żabia Wola (dawn. gmina Skuły) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim 37 km od centrum Warszawy. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • powiat grodziski
 • podział administracyjny Polski w latach 1957–1975
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Obecnie prawidłowa forma tego przymiotnika to mazowieckogrodziski.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Z. Saloni, M. Woliński, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska: mazowieckogrodziski. W: Słownik gramatyczny języka polskiego [on-line]. [dostęp 2017-05-13].
  2. Uchwała Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego z 17 (29) września 1869 r.
  3. Maria Nietyksza: Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim, 1865–1914, PWN 1985, ​ISBN 83-01-05951-6
  4. Dz.U. 1948 nr 12 poz. 97
  5. Dz.U. 1952 nr 27 poz. 185


  Powiat pruszkowski – powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pruszków.Powiat żyrardowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żyrardów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Włodzimierz Gruszczyński (ur. 14 marca 1953 w Warszawie) – polski językoznawca polonistyczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych.
  Województwo warszawskie - jednostka administracyjna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej istniejąca w latach 1945-1975 ze stolicą w Warszawie, która stanowiła osobną jednostkę stopnia wojewódzkiego. Powstała poprzez reaktywację 22 sierpnia 1944 r. Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji przedwojennego województwa warszawskiego. W 1973 r. województwo liczyło 28 powiatów ziemskich i 5 grodzkich.
  Powiat grodziski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Grodzisk Mazowiecki.
  Zygmunt Saloni (ur. 17 października 1938 w Warszawie) - polski językoznawca polonistyczny, szczególnie zainteresowany zagadnieniami formalnymi języka polskiego, takimi jak fleksja i składnia, a także leksykografią. Przyczynił się wielce do rozwoju narzędzi i zasobów do komputerowego przetwarzania języka polskiego, zwłaszcza fleksji: dzięki niemu powstał Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych, rozpoczęty przez Jana Tokarskiego. Ostatnia praca zespołowa w tym zakresie to Słownik gramatyczny języka polskiego (http://sgjp.pl/). Przyczynił się także do dokończenia Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej, rozpoczętego przez I. Kurcz, I., A. Lewickiego, J. Sambor, J. Woronczaka (Kraków: IJP PAN 1990-1991), przy którym ogromny wkład pracy miał Krzysztof Szafran.
  Gmina Radziejowice – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.876 sek.