• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat grajewski

  Przeczytaj także...
  Jezioro Rajgrodzkie – jezioro leżące na terenie Pojezierza Ełckiego. Jezioro leży w większości w powiecie grajewskim, w granicach miasta Rajgród natomiast dwie północne zatoki o nazwach w woj. podlaskim, Przepiórka oraz Jezioro Stackie leżą w gminie Kalinowo w powiecie ełckim w woj. warmińsko-mazurskim.Powiat łomżyński – powiat w Polsce (województwo podlaskie), przywrócony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łomża.
  Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 września 1993. Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km², położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy, gmina Goniądz.
  Mapa powiatu

  Powiat grajewski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Grajewo.

  W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Grajewo
 • gminy miejsko-wiejskie: Rajgród, Szczuczyn
 • gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz
 • miasta: Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
 • Grajewo – miasto i gmina w województwie podlaskim, nad rzeką Ełk. Od 1 stycznia 1999 roku jest siedzibą powiatu grajewskiego.Gmina Radziłów – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  Demografia[]

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2012):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu grajewskiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat grajewski.png

  Ochrona przyrody[]

  Na terenie powiatu grajewskiego położone są częściowo lub w całości poniższe formy ochrony przyrody.

  Parki narodowe:

  1. POL Biebrzański Park Narodowy LOGO.svg Biebrzański Park Narodowy

  Obszary chronionego krajobrazu:

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina Rajgród – to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.
  1. Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy I"
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Rajgrodzkie"

  Rezerwaty przyrody:

  1. Rezerwat przyrody Czerwone Bagno

  Prawem międzynarodowym chronione są:

 • Konwencja ramsarska: Biebrzański Park Narodowy
 • Sąsiednie powiaty[]

 • powiat augustowski
 • powiat moniecki
 • powiat łomżyński
 • powiat kolneński
 • powiat piski (warmińsko-mazurskie)
 • powiat ełcki (warmińsko-mazurskie)
 • Zobacz też[]

 • Powiat szczuczyński
 • Przypisy

  1. Powiat grajewski. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. [dostęp 2011-04-17].
  2. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_grajewski, w oparciu o dane GUS.
  3. Na podstawie bazy: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. [dostęp 2011-04-17].
  Rezerwat przyrody Czerwone Bagno – rezerwat przyrody o powierzchni 11 629,75 ha położony na terenie gmin; Goniądz oraz Rajgród w województwie podlaskim. Typ rezerwatu: faunistyczny z licznymi okazami flory. Rezerwat położony jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego siedziba znajduje się w Osowcu-TwierdzyGmina Wąsosz – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczuczyn to miasto w woj. podlaskim, w powiecie grajewskim, położone 57 km na północ od Łomży. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szczuczyn. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Powiat ełcki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ełk.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Powiat moniecki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mońki.
  Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

  Reklama