• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat grajewski

  Przeczytaj także...
  Jezioro Rajgrodzkie – jezioro leżące na terenie Pojezierza Ełckiego. Jezioro leży w większości w powiecie grajewskim, w granicach miasta Rajgród natomiast dwie północne zatoki o nazwach w woj. podlaskim, Przepiórka oraz Jezioro Stackie leżą w gminie Kalinowo w powiecie ełckim w woj. warmińsko-mazurskim.Powiat łomżyński – powiat w Polsce (województwo podlaskie), przywrócony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Łomża.
  Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony 9 września 1993. Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km², położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy, gmina Goniądz.
  Mapa powiatu

  Powiat grajewski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Grajewo.

  W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Grajewo
 • gminy miejsko-wiejskie: Rajgród, Szczuczyn
 • gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz
 • miasta: Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
 • Grajewo – miasto i gmina w województwie podlaskim, nad rzeką Ełk. Od 1 stycznia 1999 roku jest siedzibą powiatu grajewskiego.Gmina Radziłów – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

  Demografia[]

  Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2012):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu grajewskiego w 2014 roku.

 • Piramida wieku powiat grajewski.png

  Ochrona przyrody[]

  Na terenie powiatu grajewskiego położone są częściowo lub w całości poniższe formy ochrony przyrody.

  Parki narodowe:

  1. POL Biebrzański Park Narodowy LOGO.svg Biebrzański Park Narodowy

  Obszary chronionego krajobrazu:

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina Rajgród – to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.
  1. Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Biebrzy I"
  2. Obszar Chronionego Krajobrazu "Jeziora Rajgrodzkie"

  Rezerwaty przyrody:

  1. Rezerwat przyrody Czerwone Bagno

  Prawem międzynarodowym chronione są:

 • Konwencja ramsarska: Biebrzański Park Narodowy
 • Sąsiednie powiaty[]

 • powiat augustowski
 • powiat moniecki
 • powiat łomżyński
 • powiat kolneński
 • powiat piski (warmińsko-mazurskie)
 • powiat ełcki (warmińsko-mazurskie)
 • Zobacz też[]

 • Powiat szczuczyński
 • Przypisy

  1. Powiat grajewski. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. [dostęp 2011-04-17].
  2. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_grajewski, w oparciu o dane GUS.
  3. Na podstawie bazy: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody. [dostęp 2011-04-17].
  Rezerwat przyrody Czerwone Bagno – rezerwat przyrody o powierzchni 11 629,75 ha położony na terenie gmin; Goniądz oraz Rajgród w województwie podlaskim. Typ rezerwatu: faunistyczny z licznymi okazami flory. Rezerwat położony jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego siedziba znajduje się w Osowcu-TwierdzyGmina Wąsosz – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczuczyn to miasto w woj. podlaskim, w powiecie grajewskim, położone 57 km na północ od Łomży. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Szczuczyn. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego.
  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Powiat ełcki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ełk.
  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Powiat moniecki - powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mońki.
  Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.