• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat dąbrowski - białostocki

  Przeczytaj także...
  Gmina Sztabin – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Gromada Suchodolina – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
  Stary ratusz w Lipsku

  Powiat dąbrowski – powiat istniejący w latach 1956-1975 w woj. białostockim. Obejmował on tereny obecnych powiatów sokólskiego (gminy Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór) i augustowskiego (gmina Lipsk i częściowo Sztabin) w woj. podlaskim. Jego ośrodkiem administracyjnym była Dąbrowa Białostocka.

  Gromada Kamienna Stara (pod koniec gromada Stara Kamienna) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Gmina Suchowola – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.

  Powiat dąbrowski został powołany dnia 1 stycznia 1956 roku w województwie białostockim, czyli 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin (29 września 1954) jako podstawowych jednostek administracyjnych PRL. Na powiat dąbrowski złożyło się 19 gromad, które wyłączono z dwóch ościennych powiatów w tymże województwie:

  Gromada Nowy Dwór – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Gromada Chodorówka Nowa (pod koniec gromada Nowa Chodorówka) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
 • z powiatu augustowskiego
 • gromady: Bartniki, Jastrzębna, Kurianka, Lipsk i Rygałówka
 • z powiatu sokólskiego
 • gromady: Butrymowce, Dąbrowa, Dubaśno, Horodnianka, Kamienna Stara, Kiersnówka, Nierośno, Nowy Dwór, Ostrowie, Pokośna, Reszkowce, Różanystok, Suchodolina i Zwierzyniec Wielki
 • Na uwagę zasługuje fakt, iż w momencie utworzenia powiat nie obejmował miast; Dąbrowa, stolica powiatu, utraciła prawa miejskie z dniem 1 stycznia 1951 roku i odzyskała je dopiero 1 stycznia 1965 roku; Nowy Dwór utracił je w 1934 roku a Lipsk w 1870 roku (odzyskał je w 1983 roku).

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Nowy Dwór – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Nowy Dwór. Według stanu na 31 grudnia 2012 w miejscowości zamieszkiwało 625 osób.

  1 lipca 1956 roku z powiatu dąbrowskiego wyłączono gromadę Jastrzębna i włączono ją z powrotem do powiatu augustowskiego. 31 grudnia 1961 roku do powiatu dąbrowskiego przyłączono z powiatu sokólskiego gromady Chodorówka Nowa (1954-71), Suchowola (1954-72) i Wólka (1954-72).

  1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla a w ich miejsce reaktywowano gminy. Powiat dąbrowski podzielono na 1 miasto i 4 gminy:

  Gromada Butrymowce – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Gromada Pokośna – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
 • miasto Dąbrowa Białostocka
 • gminy Dąbrowa Białostocka, Lipsk, Nowy Dwór i Suchowola
 • Powiat dąbrowski przetrwał do 31 maja 1975 roku. Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku główna część terytorium zniesionego powiatu dąbrowskiego weszła w skład nowego (mniejszego) województwa białostockiego; jedynie gminę Lipsk przyłączono do nowego województwa suwalskiego.

  Gmina Nowy Dwór – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.

  1 października 1983 roku prawa miejskie odzyskał Lipsk i stał się odrębną jednostką administracyjną obok gminy wiejskiej Lipsk. 1 lipca 1986 roku do gminy Lipsk przyłączono część obszaru wsi Krasne z gminy Sztabin, stanowiącą enklawę śródleśną o powierzchni 653,39 ha. 1 stycznia 1992 roku jednoimienne miasta i gminy wiejskie Dąbrowa Białostocka i Lipsk połączono we wspólne gminy miejsko-wiejskie. 1 stycznia 1997 prawa miejskie odzyskała także Suchowola, co sprawiło że gminę wiejską Suchowola przekształcono w gminę miejsko-wiejską.

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.Podział administracyjny Polski (1957–1975) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1957 do 31 maja 1975 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym).

  Powiatu dąbrowskiego nie przywrócono wraz z reformą administracyjną w 1999 roku.

  Przypisy

  1. Dz. U. z 1955 r. Nr 44, poz. 290
  2. Informator o zasobie wydanym przez Archiwum Państwowe w Białymstoku podaje również istnienie gromady Czerwonka (1954-60) jako części składowej powiatu dąbrowskiego, której Dz. U. z 1955 r. Nr 44, poz. 290 nie uwzględnia. Archiwum pomija też gminy pow. augustowskiego, włączone do powiatu dąbrowskiego wraz z jego utworzeniem (poza zakresem zasobu)
  3. Dz. U. z 1950 r. Nr 51, poz. 472
  4. Dz. U. z 1964 r. Nr 42, poz. 286
  5. Dz. U. z 1956 r. Nr 23, poz. 106
  6. Dz. U. z 1961 r. Nr 51, poz. 284
  7. Dz. U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
  8. Polska - Zarys encyklopedyczny. PWN, 1974
  9. Informacja potwierdzona 8 lipca 2008 przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
  10. Dz. U. z 1975 r. Nr 17, poz. 92
  11. Dz. U. z 1983 r. Nr 51, poz. 229
  12. M.P. z 1986 r. Nr 14, poz. 98
  13. Dz. U. z 1991 r. Nr 87, poz. 397
  14. Dz. U. z 1996 r. Nr 155, poz. 760
  15. Dz. U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652

  Zobacz też[]

 • powiat dąbrowski
 • powiaty w Polsce od 1945
 • Podział administracyjny Polski (1950–1957)
 • Podział administracyjny Polski (1957–1975)
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Gromada Kurianka – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.Gromada Nierośno – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Dąbrowa Białostocka (dawn. gmina Dąbrowa Grodzieńska, gmina Dąbrowa) – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.
  Podział administracyjny Polski (1950–1957) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1950 do 1957 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski w dniu 1 lipca 1952 roku.
  Gromada Różanystok – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
  Gromada Dubaśno – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954-1972.
  Powiat dąbrowski - powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Dąbrowa Tarnowska.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.086 sek.