• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat czerykowski

  Przeczytaj także...
  Powiat lub ujezd starobychowski dawny powiat guberni mohilewskiej Rosji. Odpowiadają mu dzisiejsze rejony bychowski oraz sławhorodzki w obwodzie mohylewskim na Białorusi.Powiat lub ujezd klimowicki dawny powiat guberni mohylewskiej, wcześniej starostwo niegrodowe województwa mścisławskiego. Odpowiadają mu dzisiejsze rejony klimowicki, chocimski i kościukowicki w obwodzie mohylowskim na Białorusi.
  Powiat lub ujezd mścisławski dawny powiat województwa tej nazwy (1566 - 1772); później w guberni mohylewskiej, na granicy z gubernią smoleńską. Częściowo odpowiada mu dzisiejszy Rejon mścisławski na Białorusi.
  Powiat czerykowski na mapie guberni mohylewskiej

  Powiat lub ujezd czerykowski – dawny powiat guberni mohylewskiej. Odpowiadają mu dzisiejsze rejony czerykowski, krasnopolski i krzyczewski należące do obwodu mohylewskiego na Białorusi.

  Wzmianka słownikowa z 1880[ | edytuj kod]

  Powiat Czerykowski zajmuje 4084 w. kw. Mieszka w nim od 80 do 90 tys. osób. Graniczy z pow. mścisławskim, klimowickim, gub. czernihowską, pow. rohaczewskim, bychowskim i czausowskim. Powierzchnia gruntów równa i tylko w północnym zakącie pagórkowata; grunt ogólnie dosyć urodzajny, żytni, z wyjątkiem pogranicza czausowskiego i bychowskiego, na zach. od Czerykowa, gdzie grunta są żwirowate i płonne.

  Sosna (Pinus L. 1753) – rodzaj roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.) obejmujący niemal 115 gatunków drzew i krzewów. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach). W Ameryce Środkowej najdalej na południe sięgają do Gwatemali, Salwadoru i Nikaragui, zaś w Azji do Archipelagu Malajskiego. Jedyne naturalne stanowisko na półkuli południowej znajduje się na Sumatrze (P. merkusii).Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

  Rzeka Soż przepływa przez powiat w kierunku od północy na zachód i od Krzyczowa jest już spławna dla berlinek. Jest ona główną arterią handlową powiatu, a nad jej brzegami są łąki, lecz nie tak obfite jak np. nad Pronią. Inne rzeki dopływy Sożu to: Wołczas, Udoha, Czarna Natopa, Sienna, Tursia.

  Rejon czerykowski (biał. Чэрыкаўскі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu czerykowskiego.Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.

  Lasy, stanowiące główne bogactwo powiatu, składają się z najlepszych gatunków sosen, głównie za Sożem w okolicach Krasnopola, Czerykowa, Krzyczewa; prócz tego w powiecie znajduje się wiele lasów brzozowych, zwłaszcza w północnej części koło Małatycz. Mieszane z innymi drzewami rosną w znacznej ilości: dęby i lipy.

  Rejon krasnopolski (biał. Краснапольскі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu czerykowskiego.Czeryków (biał. Чэрыкаў, Czerykau) - miasto na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, centrum administracyjne rejonu czerykowskiego, 77 km od Mohylewa. 8,2 tys. mieszkańców (2010).

  Przemysł fabryczny na większą skalę nie istnieje. Działają tylko małe fabryki, dostarczające pierwszych potrzeb; do tych należą młyny, garbarnie, z których aż 4 mieści się w Krzyczewie, garncarnie z doskonałej gliny krzyczewskiej i zimonińskiej wyrabiają ogromną masę naczyń glinianych. Dziegieć wyrabia się w ogromnej masie z kory brzozowej i rohoze z lipy. Handel zostaje w ręku żydów, którzy skupieni są w Czerykowic, Krzyczewie, Malatyczach, Krasnopolu i Studzieńcu. Prócz handlu zbożowego ważnym przedmiotem wywozu jest pieńka; konopi bowiem w tych stronach zasiewają ogromne masy.

  Gubernia mohylewska (ros. Могилёвская губерния; biał. Магілёўская губерня; jid. מאָהילאָווער גובערניע) – gubernia Imperium Rosyjskiego utworzona w wyniku I rozbioru Polski.Lipa (Tilia) – rodzaj długowiecznych drzew należący do podrodziny lipowatych. Rosną w umiarkowanej strefie półkuli północnej. Zalicza się do niego ok. 30 gatunków. Gatunkiem typowym jest Tilia europaea L..

  Powiat liczy 2500 katolików; należą oni do 4 parafii: czerykowskiej, krzyczewskiej, wołodkowskiej i iwandarskiej.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Powiat czerykowski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Obwód mohylewski (biał. Магілёўская вобласць, Mahilouskaja wobłasć) – obwód Białorusi leżący we wschodniej części przy granicy z Rosją. Stolicą obwodu jest Mohylew.
  Rejon krzyczewski (biał. Крычаўскі раён) – rejon we wschodniej Białorusi, w obwodzie mohylewskim. Leży na terenie dawnego powiatu czerykowskiego.
  Żydzi (dosł. "chwalcy /Jahwe/" lub "czciciele /Jahwe/" z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wtedy językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Stąd wielu Żydów mieszkających w Izraelu czy USA nie ma według prawa tego kraju oficjalnego statusu Żyda.
  Młyn zbożowy – budynek wyposażony w urządzenie służące do mielenia ziarna zbóż, dla uzyskania mąki, kasz, płatków zbożowych itp. produktów.
  Dąb (Quercus L.) – rodzaj drzew, rzadziej wysokich krzewów, zaliczony do rodziny bukowatych (Fagaceae Dumort.). Należy do niego ok. 200 gatunków występujących prawie wyłącznie w strefie umiarkowanej półkuli północnej oraz w wyższych partiach gór strefy tropikalnej. Najdalej na południe występują na Wyspach Sundajskich. Gatunkiem typowym jest Quercus robur L..
  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.