• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat chojnicki  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Okręg wyborczy nr 1 – okręg wyborczy obejmujący teren województwa pomorskiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Gdańsku.Linia kolejowa nr 203 – łącząca stację Tczew ze stacją Kostrzyn. Linia ta jest częścią strategicznie ważnej do 1945 roku magistrali kolejowej, łączącej Berlin ze stolicą Prus Wschodnich – Królewcem (tzw. Ostbahn).
  Religia[]
  Kościół Wszystkich Świętych w Brusach
  Kościół św. Marii Magdaleny w Czersku
  Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela - chojnicka fara

  Chrześcijaństwo[]

  Katolicyzm[]

  Parafia chojnicka należy do najstarszych na Pomorzu. Według podań została założona w 1205 przez Sambora I. Najstarsza wzmianka historyczna pochodzi z 1360 w dokumencie lokacji miasta. Z tego okresu pochodzi również najstarsza część chojnickiej fary. W 1555 świątynia ta została przejęta przez luteranów. Okoliczne wsie pozostały jednak katolickie. W 1616 katolicy odzyskali tę świątynię. W celu umocnienia wiary katolickiej po odzyskaniu fary ówczesny proboszcz sprowadził do Chojnic zakonników. W 1620 u proboszcza zamieszkało dwóch jezuitów z Nowych Szkotów (obecnie część Gdańska). W 1630 arcybiskup zatwierdził powstanie klasztoru jezuickiego w Chojnicach. Zakonnicy zajmowali się między innymi prowadzeniem szkoły katolickiej.

  Powiat bytowski (kasz. Bëtowsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bytów.Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.

  Po 1920 odsetek katolików w mieście i powiecie zaczął szybko wzrastać. W 1921 już ponad 92% mieszkańców powiatu była wyznania rzymskokatolickiego. W 1937 ten udział wyniósł 96,7%.

  W latach 70. i 80. XX wieku na skutek rozwoju Chojnic zaczęły powstawać w mieście nowe parafie.

  Na terenie powiatu znajdują siedziby dekanatów:

  Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chojnicach – zbór adwentystyczny w Chojnicach, należący do okręgu pomorskiego diecezji zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.Puchar Polski w futsalu (także Halowy Puchar Polski, oficjalny skrót HPP) – cykliczne rozgrywki futsalowe, organizowane co roku przez Polski Związek Piłki Nożnej dla polskich drużyn klubowych (zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych). Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do turnieju finałowego - Final Four, z którego dwie najlepsze drużyny awansują do finału.
 • Dekanat Brusy
 • Dekanat Chojnice
 • Dekanat Czersk
 • Dekanat Rytel
 • Oprócz tego na terenie powiatu znajdują się parafie należące do Dekanatu Borzyszkowy.

  Protestantyzm[]

  Protestantyzm w Chojnicach rozwinął się krótko po rozpoczęciu reformacji i rozłamie Kościoła zachodniego. Pod koniec lat 40. XIV wieku na skutek wyjazdów młodzieży na studia do Lipska, a także działalności kaznodziejów, Kościół ten zyskał wielu wyznawców w mieście, w tym burmistrza. Początkowo miejscowi katolicy z proboszczem fary na czele utrudniali życie protestantom, lecz już w 1555 chojnicka fara została przejęta przez protestantów. Wkrótce po tym luteranie mimo protestów katolików przejmowali kolejne świątynie. Problem współżycia katolików i protestantów w mieście stał się jedną z najważniejszych spraw polityki wewnętrznej miasta. Często dochodziło do agresji, głównie ze strony luteranów. W 1821 ewangelicy stanowili 70% mieszkańców Chojnic. Odsetek ten jednak malał. Główną przyczyną tego stanu było szybsze przybywanie ludności katolickiej oraz żydów. W 1900 protestanci stanowili połowę mieszkańców miasta. W 1905 było ich mniej niż katolików, którzy w 1910 stanowili większość mieszkańców miasta.

  Węgiel brunatny – skała osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogenie, w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza. Zawartość węgla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21 MJ/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.Droga wojewódzka nr 235 (DW235) - droga wojewódzka w woj. pomorskim o długości 55 km łącząca Korne z Chojnicami. Droga przebiega przez 2 powiaty: kościerski (gminy: Kościerzyna, Lipusz i Dziemiany), chojnicki (gminy: Brusy i Chojnice).

  W maju 1945 w oficjalnych statystykach w powiecie nie było protestantów. Majątek parafii został przejęty przez parafie katolickie oraz gminy. Chojnicki cmentarz położony w centrum miasta został przekształcony w park miejski.

  W Chojnicach znajdują się po jednym zborze wyznawców:

 • adwentyzmu,
 • baptyzmu,
 • pentekostalizmu.
 • Restoracjonizm[]

  Działalność Świadków Jehowy w powiecie chojnickim rozpoczęła się przed 1939. W latach 20. XX w. działała tam m.in. rodzina Borysów, która została wyznawcami w 1923, oraz niejaki Bruski. Wówczas jednak wyznawcy zostali przyjęci bardzo niechętnie przez miejscową ludność. Ich publikacje były publicznie palone, natomiast prasa lokalna nazywała ich przechrztami lub szkodliwą sektą. W tym samym czasie także chojnicka prokuratura oskarżyła mieszkającego tam pioniera o nazwisku Śmieszko o dopuszczenie się „bluźnierstwa” za pomocą druków. Rozprawa sądowa w tej sprawie odbyła się w 1933. Jej przebieg obserwowało mnóstwo ludzi. W charakterze biegłego ze strony Kościoła katolickiego powołany był ksiądz Janke, posiadający doktorat z filozofii wykładowca religii w gimnazjum w Chojnicach. Ze strony Towarzystwa Strażnica wystąpił Wilhelm Scheider. W wyniku dyskusji na temat szeregu podstawowych zagadnień doktrynalnych ksiądz „Janke uznał się za całkowicie pokonanego”. W 1989 Świadkowie Jehowy w Polsce odzyskali osobowość prawną. Na terenie powiatu chojnickiego posiadają oni 3 zbory (Chojnice-Wschód, Chojnice-Zachód, Czersk (w tym grupa j. migowego).

  Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.

  Judaizm[]

  Żydzi zamieszkiwali Chojnice i Czersk od XVIII wieku. Wówczas stworzyli gminę, która w XIX wieku znacznie się rozwinęła. W 1809 powstała pierwsza synagoga w Chojnicach. W 1869 powstała nowa synagoga. W 1885 żydzi stanowili około 9% mieszkańców stolicy powiatu chojnickiego, w tym samym roku w Czersku mieszkało 229 wyznawców judaizmu. W 1900 na skutek zamieszek antyżydowskich chojnicka synagoga spłonęła. Na początku XX wieku Czersk zamieszkiwało kilku żydów. W 1920 po ustaleniu granic na Pomorzu, żydzi ponownie byli prześladowani przez miejscową ludność, gdyż byli mocno związani z kulturą niemiecką. W tym samym roku w Czersku mieszkał tylko jeden żyd. W 1927 powstała zbiorcza gmina żydowska, która zasięgiem obejmowała dawne gminy chojnicką, czerską oraz tucholską. W 1931 w gminie żydowskiej Chojnice było 65 żydów, z czego 58 mieszkało w Chojnicach. Na terenie powiatu chojnickiego nie działało żadne stowarzyszenie żydowskie, gdyż żydzi zaliczając siebie do kultury niemieckiej działali w stowarzyszeniach niemieckich. W przededniu II wojny światowej chojniccy żydzi uciekli w głąb Polski. Po wkroczeniu armii niemieckiej zburzono synagogi oraz inne obiekty związane z żydami zamieszkującymi powiat.

  Margiel – skała osadowa, zwykle szara. Składa się z węglanów (wapnia lub magnezu) i minerałów ilastych. Używany jest do wyrobu cementu, także jako nawóz mineralny (sztuczny). Ma słaby, nieprzyjemny zapach. Dobrze reaguje z kwasem solnym (HCl), pozostawiając błotnistą plamkę.Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.

  Administracja i polityka[]

  Władze lokalne[]

  Starostowie[]

  Lista za:

  1. Stanisław Sikorski – 1 lutego 1920 – 31 marca 1923
  2. Wawrzyniec Jankowski (tymczasowy kierownik starostwa) – 1 kwietnia 1923 do 27 czerwca 1923
  3. Jan Popiel – 28 czerwca 1923 – 27 października 1927
  4. Seweryn Weiss – 28 października 1927 – 5 lutego 1929
  5. Dr Józef Rzóska – 6 czerwca 1929 – 25 marca 1930
  6. Dr Józef Zalewski – 26 marca 1930 – 8 sierpnia 1932
  7. Jan Mieszkowski – 9 sierpnia 1932 – 13 listopada 1934
  8. Tadeusz Lipski – 14 listopada 1934 – sierpień 1939
  9. Janusz Palmowski – 1 stycznia 1999 – 2002
  10. Marek Buza – 2002 – 2006
  11. Stanisław Skaja – od 2006

  Okręgi wyborcze[]

  Mieszkańcy powiatu chojnickiego wybierają przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 1, przedstawicieli do Sejmu w okręgu nr 26 natomiast do Senatu w Okręgu nr 63. Siedzibą komisji wyborczych do sejmu i senatu jest Gdynia, natomiast do Parlamentu Europejskiego – Gdańsk.

  Park Narodowy „Bory Tucholskie” – utworzony w 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie Chojnickim, w granicach gmin Chojnice i Brusy. Siedzibą jest miejscowość Charzykowy, położona 3 km od Chojnic.Reprezentacja Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce nożnej - pierwszy mecz rozegrała w 1952 roku, a ostatni w 1990. Przez prawie czterdzieści lat swojego istnienia pozostawała w cieniu drużyny narodowej sąsiadów z Niemiec Zachodnich (RFN).

  Przypisy

  1. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2013 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013-06-30. ISSN 1734-6118.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002, s. 74. ISBN 83-01-13897-1.
  3. Gierszewski 1971 ↓, s. 11.
  4. Gierszewski 1971 ↓, s. 12.
  5. Gierszewski 1971 ↓, s. 13.
  6. Gierszewski 1971 ↓, s. 14.
  7. Stacje i posterunki (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  8. Chojnice,Meteorologiczna (pol.). [dostęp 2013-08-23].>.
  9. Gierszewski 1971 ↓, s. 20.
  10. Gierszewski 1971 ↓, s. 19.
  11. Gierszewski 1971 ↓, s. 22.
  12. Gierszewski 1971 ↓, s. 23.
  13. Gierszewski 1971 ↓, s. 24.
  14. Dzierżanowski i Zbieranek 2012 ↓, s. 10.
  15. Gierszewski 1971 ↓, s. 53.
  16. Gierszewski 1971 ↓, s. 55.
  17. Gierszewski 1971 ↓, s. 59.
  18. Gierszewski 1971 ↓, s. 60.
  19. Gierszewski 1971 ↓, s. 79.
  20. Gierszewski 1971 ↓, s. 83.
  21. Gierszewski 1971 ↓, s. 86.
  22. Gierszewski 1971 ↓, s. 127.
  23. Ostrowski 2003 ↓, s. 236.
  24. Ostrowski 2003 ↓, s. 242.
  25. Ostrowski 2003 ↓, s. 637.
  26. Ostrowski 2003 ↓, s. 638.
  27. Ostrowski 2003 ↓, s. 675.
  28. Ostrowski 2003 ↓, s. 639.
  29. Starostwo Powiatowe Chojnice (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  30. Gierszewski 1971 ↓, s. 267.
  31. PTTK – Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego - Region Chojnicki - Prezentacja (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  32. Tomasz Jankowski. Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu chojnickiego. „Turystyka kulturowa”. 6/2013. 
  33. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_chojnicki, w oparciu o dane GUS.
  34. GUS: Bank Danych Lokalnych – Ludność. [dostęp 2013-12-08].
  35. Dzierżanowski i Zbieranek 2012 ↓, s. 15.
  36. Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Mały atlas linii kolejowych Polski 2011. Rybnik: Eurosprinter, 2011, s. B5. ISBN 978-83-931006-3-7.
  37. Michał Jerczyński. Królewska Kolej Wschodnia. „Świat Kolei”. 7/2001, s. 18-25. Łódź: EMI-PRESS. ISSN 1234-5962. 
  38. Keller 2012 ↓, s. 262.
  39. Keller 2012 ↓, s. 283.
  40. Keller 2012 ↓, s. 263.
  41. Keller 2012 ↓, s. 264.
  42. powiat chojnicki-Mapy google (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  43. Dzierżanowski i Zbieranek 2012 ↓, s. 39.
  44. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  45. Ostrowski 2003 ↓, s. 715.
  46. POLON (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  47. Starostwo Powiatowe Chojnice (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  48. Kuratorium Gdańskie: Wykaz szkół i placówek (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  49. Stadion Miejski w Chojnicach (Stadion Chojniczanki) – Stadiony.net (pol.). [dostęp 2013-09-09].
  50. Chojnice (pol.). [dostęp 2013-09-09].
  51. Skarb - Red Devils Chojnice (f) (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  52. Skarb - Holiday Chojnice (f) (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  53. Skarb - Chojniczanka Chojnice (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  54. Klasa okręgowa 2013/2014, grupa: Gdańsk II. [dostęp 2013-08-23].
  55. Klasa A 2013/2014, grupa: Gdańsk III (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  56. Historia klubu | Rugby Tur Chojnice (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  57. Na wykazie nie ma danych z gminy Czersk.
  58. Wojewódzka Ewidencja Zabytków (pol.). ochronazabytkow.gda.pl. [dostęp 2012-11-24].
  59. Ostrowski 2003 ↓, s. 199.
  60. Ostrowski 2003 ↓, s. 200.
  61. Ostrowski 2003 ↓, s. 204.
  62. Ostrowski 2003 ↓, s. 208.
  63. Ostrowski 2003 ↓, s. 423.
  64. Ostrowski 2003 ↓, s. 698.
  65. Dekanaty i Parafie (pol.). Diecezja Pelplińska. [dostęp 2013-08-23].
  66. Ostrowski 2003 ↓, s. 193.
  67. Ostrowski 2003 ↓, s. 194.
  68. Ostrowski 2003 ↓, s. 197.
  69. Ostrowski 2003 ↓, s. 198.
  70. Ostrowski 2003 ↓, s. 252.
  71. Ostrowski 2003 ↓, s. 616.
  72. Ostrowski 2003 ↓, s. 617.
  73. Zbór adwentystów w Chojnicach (pol.). Adwentysci.org – informacje o zborach w diecezji zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. [dostęp 2013-09-13].
  74. Baptyści w Chojnicach (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  75. Zbory (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  76. Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 193
  77. Działalność świadków Jehowy w Chojnicach – PRL - Materiały - Historia Chojnic (pol.). [dostęp 2013-09-13].
  78. Dane według raportów wyszukiwarki zborów (www.jw.org) z 26.12.2014.
  79. Historia – Społeczność żydowska przed 1989 - Chojnice - Wirtualny Sztetl (pol.). [dostęp 2013-09-09].
  80. Historia – Społeczność żydowska przed 1989 - Czersk - Wirtualny Sztetl (pol.). [dostęp 2013-09-09].
  81. Starostwo Powiatowe Chojnice (pol.). [dostęp 2013-08-23].
  82. Wybory 2011 - Geografia (Sejm) (pol.). [dostęp 2013-08-05].
  83. Wybory 2011 - Geografia (Senat) (pol.). [dostęp 2013-08-05].
  84. Wybory 2011 - Okręgowe Komisje Wyborcze (pol.). [dostęp 2013-08-05].
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.Centrum Park Chojnice – hala widowiskowo-sportowa, w której swoje mecze rozgrywa występujący w ekstraklasie futsalu klub Red Devils Chojnice. Można w niej rozgrywać mecze futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Hala ma wymiary 43x22 m. i 7 m. wysokości. W hali odbywają się także koncerty i gale bokserskie. W przeszłości swoje mecze w tej hali rozgrywała inna chojnicka drużyna futsalu - Holiday Chojnice.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Czersk (kaszb. Czérsk) – miasto w południowej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czersk. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bydgoskiego.
  Red Devils Chojnice - polski klub futsalu z Chojnic, występujący w ekstraklasie futsalowej, najwyższej klasie rozgrywek w Polsce. Aktualny wicemistrz Polski.
  Gmina Chojnice – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.
  Bory Tucholskie (kasz. Tëchòlsczé Bòrë, niem. Tucheler Heide) – jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce. Zajmuje ok. 3 tys. km sandru w dorzeczu Brdy i Wdy oraz Równiny Tucholskiej i Równiny Charzykowskiej. Od lasów tych wziął nazwę również mezoregion fizycznogeograficzny Bory Tucholskie znajdujący się we wschodniej części kompleksu oraz szereg powierzchniowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat biosfery, obszar Natura 2000, a także leśny kompleks promocyjny. Bory Tucholskie dały również nazwy jednostkom różnych systemów podziału geobotanicznego, np. okręg Borów Tucholskich w systemie Szafera i Zarzyckiego lub dzielnica Borów Tucholskich w systemie Mroczkiewicza.
  Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chojnicach – zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów znajdujący się w Chojnicach, przy ulicy Gdańskiej 15.
  Ekstraklasa w futsalu (do roku 2008 oficjalnie I liga polska) jest najwyższą w hierarchii klasą ligowych rozgrywek w futsalu w Polsce, będąc jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). Jej triumfator zostaje Mistrzem Polski, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do I ligi polskiej. Obecnie zarządzana przez spółkę Futsal Ekstraklasa.
  Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Chojnicach – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Chojnicach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.