• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat bystrzycki

  Przeczytaj także...
  Gmina Bystrzyca Kłodzka – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie wałbrzyskim.Województwo wałbrzyskie – istniejące w latach 1975-1998 województwo, jednostka administracyjna najwyższego szczebla, położone w południowo-zachodniej Polsce o powierzchni 4169 km², składające się z 15 gmin miejskich i 30 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Graniczyło na zachodzie z województwem jeleniogórskim, na północy z legnickim i wrocławskim, na wschodzie z opolskim, a na południu z Czechosłowacją (później Czechami). Siedziba władz wojewódzkich znajdowała się w Wałbrzychu. Z dniem 1 stycznia 1999 r. terytorium województwa weszło w skład nowo powstałego województwa dolnośląskiego.
  Międzylesie (niem. Mittelwalde, dial. Mèttewaale, czes. Mezilesí, dawniej Středolesí) – miasto leżące na ziemi kłodzkiej, w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Międzylesie nad Nysą Kłodzką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. wałbrzyskiego.

  Powiat bystrzycki – powiat istniejący w latach 18181945 i 19451975, obejmujący część obecnego powiatu kłodzkiego (woj. dolnośląskie). Jego ośrodkiem administracyjnym była Bystrzyca Kłodzka. Inne miasta powiatu oprócz Bystrzycy Kłodzkiej to: Lądek-Zdrój, Międzylesie i Stronie Śląskie. Powiat wchodził w skład województwa wrocławskiego.

  Lądek-Zdrój (niem. Landeck, od 1935 r. Bad Landeck, czes. Landek) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lądek-Zdrój. Położone w Sudetach Wschodnich, w dolinie rzeki Białej Lądeckiej.Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część historycznego Śląska, czyli Dolny Śląsk, a także Ziemię kłodzką, wschodnie Łużyce Górne oraz niewielki skrawek historycznej Saksonii (Bogatynia i okolice).

  W latach 1818–1945 istniał powiat bystrzycki (niem. Landkreis Habelschwerdt) obejmujący trzy miasta (Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój i Międzylesie), 87 gmin i dwa majątki rycerskie, (obszary dworskie, niem. Gutsbezirke).

  Po reformie administracyjnej w 1975 roku terytorium powiatu weszło w skład nowego województwa wałbrzyskiego.

  W związku z reformą administracyjną z 1999 roku rada miejska w Bystrzycy Kłodzkiej zaproponowała utworzenie powiatu bystrzyckiego, w granicach którego znalazłyby się gminy Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie i Stronie Śląskie. Wniosek ten nie znalazł jednak poparcia. Powiatu nie przywrócono, a samą Bystrzycę Kłodzką włączono do powiatu kłodzkiego.

  Stronie Śląskie (niem. Seitenberg) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stronie Śląskie.Województwo wrocławskie – województwo ze stolicą we Wrocławiu, jedno z siedemnastu istniejących do reformy administracyjnej w 1975, ze stolicą we Wrocławiu.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podział administracyjny Polski (1944–1975)
 • Powiaty w Polsce od 1945
 • Warto wiedzieć że... beta

  Reforma administracyjna Polski – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, która wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego z dniem 1 stycznia 1999 roku. Utworzono 16 rządowo-samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Reforma miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Większość miast, które straciły prawa miast wojewódzkich, weszły do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na prawach powiatu.
  Niniejszy artykuł opisuje podział administracyjny Polski obowiązujący w okresie od zakończenia okupacji hitlerowskiej na przełomie lat 1944/5 do 31 maja 1975 roku.
  Powiaty w Polsce od 1945 roku – poniższe tabele są graficzną prezentacją okresów istnienia i przynależności wojewódzkiej wszystkich powiatów (wyjątkowo rejonów) bądź ich części znajdujących się na obszarze Polski w latach 1945-1975 i ponownie od 1999 roku do dziś. Uwzględniają one także ewentualne zmiany przynależności wojewódzkiej. Artykuł uwzględnia także skrawki niepolskich powiatów, przyłączone w różnych okolicznościach do obszaru Polski, niekoniecznie stanowiące odrębne jednostki terytorialno-administracyjne w obrębie Polski (podano powiaty, do których skrawki te przyłączono).
  Obszar dworski (własność większa, gmina szlachecka) – jednostka podziału administracyjnego (rodzaj gminy) w Austrii i Prusach.
  Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Gmina Stronie Śląskie położona jest w południowo-wschodniej części powiatu kłodzkiego, województwo dolnośląskie.
  Powiat kłodzki – powiat w Polsce, w województwie dolnośląskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kłodzko. Ma on kształt czworokąta, wcinającego się w obszar Czech. Pod względem liczby ludności (ok. 166 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów Dolnego Śląska. Gęstość zaludnienia wynosi 100 mieszkańców na 1 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.