• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat brzeski - 1795-1915

  Przeczytaj także...
  Gmina Radwanicze – dawna gmina wiejska istniejąca do 1928 roku w woj. poleskim II Rzeczypospolitej (obecnie na Białorusi). Siedzibą władz gminy były Radwanicze (595 mieszk. w 1921 roku ).Gmina Motykały – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy były Motykały (129 mieszk. w 1921 roku ).
  Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 300) – traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez strony. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20.30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze.

  Powiat brzeski, ujazd brzeskipowiat znajdujący się w latach 1795–1915 w granicach Imperium Rosyjskiego jako część guberni: słonimskiej, litewskiej i grodzieńskiej.

  Historia[ | edytuj kod]

  Teren powiatu brześciańskiego wszedł w skład Rosji po III rozbiorze Polski w 1795. Początkowo był częścią guberni słonimskiej (1796), litewskiej (1797–1801), a później aż do końca swego istnienia grodzieńskiej (1801–1915). W 1897 teren powiatu zamieszkiwało 218 tys. osób przeważnie wyznania prawosławnego. Powiat rozpościerał się na terytorium 4893,2 km kwadratowych i dzielił na 23 gminy (wołości):

  Gmina Ratajczyce – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy były Ratajczyce (261 mieszk. w 1921 roku ).Rogacze – (biał. Рагачы) wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Milejczyce, nad rzeką Nurczyk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
 • Dmitrowicze
 • Domaczewo
 • Dworce
 • Kamienica Żyrowiecka
 • Kamieniec Litewski
 • Kosicze
 • Łyszczyce
 • Małoryta
 • Motykały
 • Ołtusz
 • Połowce
 • Przyborowo
 • Radwanicze
 • Ratajczyce
 • Rogacze
 • Turna
 • Wielkoryta
 • Wierzchowice
 • Wojska
 • Wołczyn
 • Wysokie Litewskie
 • Życin
 • W wyniku traktatu ryskiego powiat w całości wszedł w skład II Rzeczypospolitej i stał się częścią województwa poleskiego jako powiat brzesko-litewski (a później: brzeski lub brzesko-nadbużański). Gmina Rogacze przeszła do województwa białostockiego.

  Gmina Wierzchowice – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na pograniczu Polski i Białorusi). Siedzibą gminy było miasteczko Wierzchowice (223 mieszk. w 1921 roku).II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Энцыкляпэдыя гісторыі Беларусі, Tom II, Mińsk 1994
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dzisiejszy powiat brzeski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. T. I: Aa – Dereneczna. Warszawa 1880. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Przyborowo dawna gmina wiejska istniejąca do 1928 roku w woj. poleskim II Rzeczypospolitej (obecnie na Białorusi). Siedzibą władz gminy było Przyborowo (645 mieszk. w 1921 roku ).
  Gmina Dmitrowicze – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy były Dmitrowicze (402 mieszk. w 1921 roku).
  Powiat brzeski litewski lub powiat brześciański – dawny powiat, należący początkowo do województwa trockiego, później razem z powiatem pińskim tworzył województwo brzeskie litewskie. Po rozbiorach powiat znalazł się w guberni grodzieńskiej jako ujezd brzeski. Obecnie na dawny powiat nakłada się rejon brzeski Białorusi.
  Powiat brzeski – powiat województwa poleskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Brześć nad Bugiem. W skład powiatu wchodziło 22 gminy wiejskie, 1 miasto i 2 miasteczka.
  Gmina Kamieniec Litewski – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy był Kamieniec Litewski, który stanowił odrębną gminę miejską (2348 mieszk. w 1921 roku ).
  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).
  Gmina Domaczewo (początkowo gmina Domaczów) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. poleskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy było miasteczko Domaczewo (początkowo jako Domaczów) (1504 mieszk. w 1921 roku ).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.