• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat babimojski

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Reforma administracyjna Polski (1975) – reforma zmieniająca podział administracyjny Polski, wraz z którą porzucono trójstopniowy podział administracyjny kraju (województwo – powiat – gmina) i zastąpiono go nowym, dwustopniowym podziałem (województwo – gmina), obowiązującym od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998.
  Gmina Kolsko – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.
  Herb Babimostu
  Herb Kargowej

  Powiat babimojski – polski powiat istniejący w latach 19191920 i 19451950 na terenie obecnych województw lubuskiego i wielkopolskiego.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powiat powstał na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919. Teren, na którym powstał od roku 1818 należał do niemieckiego powiatu Bomst. Po ustaleniach traktatu wersalskiego podzielono go następująco:

 • 714 km² z Wolsztynem przyłączono do odrodzonej Polski; nazwa powiat babimojski utrzymała się do 12 grudnia 1920 roku, kiedy to jednostka została przekształcona w powiat wolsztyński z siedzibą w Wolsztynie,
 • 286 km² z Babimostem (niem. Bomst) pozostało w granicach Niemiec zachowując miano Kreis Bomst i było zarządzane przez władze powiatu Züllichau-Schwiebus, należącego do rejencji frankfurckiej i prowincji Brandenburgia.
 • Obszar niemieckiego, zniesionego w 1938 roku, powiatu Bomst (określanego jako dawny szczątkowy powiat babimojski lub Restkreis Bomst) przypadł w 1945 roku Polsce jako część Ziem Odzyskanych. Z części włączonej w 1938 roku do powiatu cylichowsko-świebodzińskiego utworzono polski powiat babimojski (południowe części pozostały w powiecie zielonogórskim), który włączono do województwa poznańskiego. Tak więc powiat babimojski nie został połączony z historycznie spójnym powiatem wolsztyńskim, przez co w latach 19451950 na terenie woj. poznańskiego istniały obocznie dwa powiaty (wolsztyński i babimojski) podtrzymujące zarys granicy państwowej z czasów II RP. Powiat babimojski nie był jednak samodzielnym powiatem. Był traktowany jako obwód (obwód babimojski) i podlegał staroście i wydziałowi powiatowemu w Wolsztynie (starosta w tym okresie występował jako starosta powiatu babimojskiego i wolsztyńskiego).

  Powiat sulechowski – powiat istniejący na terenie Polski w latach 1951-1975 na obszarze obecnych powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego (woj. lubuskie). Jego ośrodkiem administracyjnym był Sulechów. Oprócz Sulechowa na terenie powiatu istniały miasta Babimost i Kargowa oraz gminy Bojadła, Kolsko i Trzebiechów. Powiat wchodził w skład województwa zielonogórskiego.Podział administracyjny Polski (1944–1950) – zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej wymusiły reorganizację podziału administracyjnego kraju. W dniu 22 sierpnia 1944 na mocy Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego przywrócono przedwojenny podział administracyjny Polski. Ponieważ granice kraju nie były jeszcze ustalone, a jego część znajdowała się nadal pod okupacją, nie można mówić o faktycznej liczbie istniejących wówczas województw.

  W 1950 roku powiat babimojski wszedł w skład nowego woj. zielonogórskiego.

  1 stycznia 1951 do powiatu babimojskiego włączono:

 • miasto Sulechów oraz gminy Cigacice, Krężoły i Trzebiechów z powiatu świebodzińskiego
 • gminy Bojadła i Kolsko z powiatu zielonogórskiego
 • Równocześnie ustalono siedzibę powiatowej rady narodowej w Sulechowie a nazwę powiatu zmieniono na powiat sulechowski. Był to jednocześnie koniec powiatu babimojskiego. Nowy powiat sulechowski istniał do reformy administracyjnej w 1975 roku. Ani powiatu sulechowskiego, ani babimojskiego nie reaktywowano w związku z reformą administracyjną w 1999 roku.

  Województwo zielonogórskie – jedno z 17 województw istniejących w latach 1950-1975. Położone było w zachodniej Polsce.Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Babimojszczyzna
 • Podział administracyjny Polski (1944–1950)
 • Powiaty w Polsce od 1945
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Serwis Internetowy Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
 • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
 • Deutsche Verwaltungsgeschichte
 • Strony internetowe Powiatu Kościańskiego
 • Mapa Kreis Bomst z 1896
 • Babimost (niem. Bomst) to miasto w woj. lubuskim, w powiecie zielonogórskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Babimost. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.Gmina Cigacice – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. poznańskim i woj. zielonogórskim (dzisiejsze woj. lubuskie). Siedzibą władz gminy były Cigacice.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat babimojski (niem. Kreis Bomst) – niemiecki i polski powiat istniejący w latach 1793-1938 i 1945-1950 (o bardzo zróżnicowanych granicach) na terenie obecnych województw lubuskiego i wielkopolskiego.
  Rejencja frankfurcka (niem. Regierungsbezirk Frankfurt) – pruska i niemiecka jednostka administracyjna istniejąca na terenie prowincji Brandenburgia w latach 1815-1945.
  Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wolsztyn– miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wolsztyn, położony w zachodniej części województwa nad rzeką Dojcą, 72 km na południowy zachód od Poznania. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.
  Powiat zielonogórski – powiat w Polsce (województwo lubuskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Dolina Środkowej Odry, Kotlina Kargowska, Wysoczyzna Czerwieńska, Wał Zielonogórski i Obniżenie Nowosolskie. Na obszarze od Czerwieńska do Nowogrodu Bobrzańskiego rozciąga się wschodnia część Borów Zielonogórskich.
  Babimojszczyzna – region historyczny i etnograficzny na pograniczu województw wielkopolskiego i lubuskiego. Regionalne stroje, pieśni i obrzędy ludowe. Głównym ośrodkiem jest Babimost, od którego region wziął nazwę. Pozostałe większe ośrodki: Kargowa, Nowe Kramsko.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.