• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiat augustowski  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Białorusini w Polsce – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkująca w większości w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.Rezerwat przyrody Perkuć – rezerwat przyrody położony na terenie gminy Płaska w powiecie augustowskim w województwie podlaskim.
  Mapa powiatu

  Powiat augustowskipowiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Augustów.

  W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejskie: Augustów
 • gminy miejsko-wiejskie: Lipsk
 • gminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin
 • miasta: Augustów, Lipsk
 • Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 58 068 osób.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Powiat augustowski położony jest w północno-wschodniej Polsce w północnej części woj. podlaskiego. Od północy graniczy z powiatami suwalskim i sejneńskim. Od wschodu przebiega granica państwowa z Białorusią. Od południa sąsiaduje z powiatami sokólskim, monieckim i grajewskim, zaś od zachodu - z ełckim (woj. warmińsko-mazurskie). Powiat augustowski jest jednym z trzech powiatów polskiej części Suwalszczyzny (wraz z suwalskim i sejneńskim).

  Autobus szynowy (potocznie szynobus) – lekki wagon silnikowy lub zespół trakcyjny o napędzie spalinowym, służący do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach o niewielkich potokach podróżnych. W porównaniu z tradycyjnym pociągiem (lokomotywa + 1-2 wagony) o podobnej pojemności charakteryzuje się większymi przyspieszeniami, mniejszym zużyciem paliwa i większymi prędkościami osiąganymi na tych samych – zwykle drugorzędnych – szlakach. Szynobus jest zwykle pojazdem dwuosiowym o masie ok. 20 ton, z ok. 40-50 miejscami siedzącymi. Dla zwiększenia pojemności pociągu szynobusy można łączyć ze sobą. W przypadku wyposażenia w odpowiednio mocny zespół napędowy i odpowiednie sprzęgi (mechaniczny, hamulcowy, elektryczny), szynobus może ciągnąć zwykłe lub odpowiednio dostosowane do niego konstrukcyjnie (np. wyposażone w kabinę maszynisty) wagony doczepne. Sporadycznie budowane są także zespoły trakcyjne o konstrukcji typowej dla szynobusu, złożone z dwóch lub trzech wagonów (zwykle 1-2 wagony napędzane i 1 doczepny, w kabiny maszynisty wyposażone są wówczas tylko końcowe wagony).Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.

  Pod względem fizykogeograficznym największa część powiatu leży na obszarze Równiny Augustowskiej, południowa część obejmuje fragment Wzgórz Sokólskich i Kotliny Biebrzańskiej, zaś zachodnia - Pojezierza Ełckiego.

  W okolicy wsi Rudawka przy śluzie Kurzyniec działa sezonowo polsko-białoruskie osobowe przejście graniczne (od 1.05 do 1.10 w godz.7:00-19:00).

  Symbole[ | edytuj kod]

  Zgodnie ze statutem powiat posiada herb, flagę i sztandar. Herb i flagę ustanowiono w 2001 r., zaś sztandar - w 2008.

  Kanał Augustowski (biał. Аўгустоўскі канал) – droga wodna łącząca drogą okrężną dopływy Wisły z Bałtykiem poprzez dopływy Niemna, z pominięciem dolnego biegu Wisły.Gmina Sztabin – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

  | edytuj kod]

  Tarcza trójdzielna z falą srebrną z lewa w skos.
  W polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota.
  Pole dolne - zielone.

  Flaga[ | edytuj kod]

  Flaga trójdzielna z pasem srebrnym z lewa w skos.
  W polu górnym błękitnym z prawa - mitra książęca złota.
  Pole dolne - zielone.
  Proporcje długości boków - 5:8.

  Symbolika[ | edytuj kod]

 • Mitra książęca złota: nawiązuje do herbu Augustowa - stolicy powiatu.
 • Pole błękitne: symbolizuje błękit nieba i wody Pojezierza Augustowskiego.
 • Fala srebrna: odnosi się do Kanału Augustowskiego oraz rzek powiatu.
 • Pole zielone: symbolizuje tereny leśne Puszczy Augustowskiej i upraw rolnych powiatu.
 • Szostaków (również Szestoki, lit. Šeštokai, niem. Schestoken) jest litewskim miasteczkiem (ok. 700 mieszkańców) na granicy okręgu olickiego pomiędzy Mariampolem i Kalwarią a Olitą, Rejon łoździejski.Gmina Bargłów Kościelny to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Śródlądowe drogi wodne – akweny, na których z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia wodne możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej. To akweny o specjalnym statusie. Istotnie, status ten posiadają wyłącznie akweny wymienione z nazwy w przepisach.
  Kotlina Biebrzańska (843.32) – mezoregion fizycznogeograficzny, pradolina rzeki Biebrzy; obniżenie w północno-wschodniej Polsce o długości około 130 km, szerokości maksymalnej do 35 km (przewężenie w okolicach Osowca-Twierdzy), o powierzchni około 2 600 km². Składa się z 3 oddzielonych obniżeniami części: Kotliny Biebrzy Górnej, Środkowej i Dolnej.
  Wzgórza Sokólskie (biał. Гарадзенскае ўзвышша) – mezoregion fizycznogeograficzny, pasmo wzgórz pomiędzy dolinami Biebrzy, Niemna i Świsłoczy w Polsce (województwie podlaskim) i na Białorusi (obwód grodzieński), ciągnące się od Lipska na północy po Krynek na południu. Wzgórza Sokólskie nazywane są również Wzgórzami Dąbrowsko-Sokólskimi lub Wysoczyzną Grodzieńską. Wyróżnia się osobne grzędy końcowo-morenowe – Mogilańską, Kopciowską, Kulewską, Dąbrowską i inne. Spotyka się równiny morenowe (Indurska i Racicka, wysokość 180–210 m).
  Staroobrzędowcy, starowierzy, starowiercy (ros. старообрядчество) – wyznanie powstałe wskutek rozłamu (cs. raskoł) w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Staroobrzędowcy nie uznali reformy liturgicznej patriarchy Nikona z lat 1652–1656, upodabniającej obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich. W ich ocenie wszelkie zmiany typowo ruskich tradycji liturgicznych były herezją i wyrzeczeniem się jedynej prawdziwej wiary. Przywódcami staroobrzędowców byli protopop Awwakum Pietrow, diakon Fiodor i mnisi Monasteru Sołowieckiego.
  Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.
  Linia kolejowa nr 40 – łącząca stację Sokółka ze stacją Suwałki. Linia odchodzi od lini kolejowej nr 6 Do linii dochodzą linie kolejowe:
  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.984 sek.