• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • PowerBASIC

  Przeczytaj także...
  Turbo Basic – zintegrowane środowisko programistyczne firmy Borland implementujące język BASIC dla platformy MS-DOS i Microsoft Windows. Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.
  DLL (z ang. Dynamic-Link Library - biblioteka łączona dynamicznie) – w środowisku Microsoft Windows biblioteka współdzielona (z ang. shared library), która przechowuje implementacje różnych podprogramów programu lub zasoby programu. Podprogramy i zasoby zawarte w bibliotece DLL mogą być wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innej biblioteki DLL) przez dowolny plik wykonywalny, sama biblioteka DLL nie jest samodzielnym programem.

  PowerBASIC – język programowania i kompilator produkowany przez firmę PowerBASIC Inc. (Venice, Florida, USA). Język jest odmianą BASIC-a, wzbogaconą o własne rozszerzenia i (od wersji 9.0 dla Windows oraz od wersji 5.0 Console Compiler ) możliwość programowania obiektowego. Kompilator potrafi tworzyć programy wykonywalne dla systemu Windows (pliki *.exe) oraz biblioteki dynamiczne (pliki *.dll). Programy kompilowane przez PowerBASIC dla Windows są aplikacjami graficznymi działającymi w środowisku okienkowym. Programy konsolowe, uruchamiane w środowisku tekstowym, tworzone są przez osobne narzędzie: PowerBASIC Console Compiler. Obecne wersje obu kompilatorów są narzędziami 32-bitowymi.

  Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.Plik wykonywalny, plik uruchamialny (ang. executable) – plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera instrukcję w postaci pozwalającej na jej zrealizowanie przez komputer.

  Przykład kodu[ | edytuj kod]

  #COMPILE EXE
  #DIM ALL
  
  #INCLUDE "WIN32API.INC"
  
  FUNCTION PBMAIN () AS LONG
    DIM Tekst AS STRING
    IF TRIM$(COMMAND$) = "" THEN
      Tekst = "Brak parametrów"
    ELSE
      Tekst = COMMAND$
    END IF
      
    MSGBOX Tekst, %MB_OK, "Hello World!"
  
  END FUNCTION
  

  Historia[ | edytuj kod]

  PowerBASIC powstał w 1986 roku, jako BASIC/Z - kompilator języka Basic dla systemów CP/M i MDOS. Rok później, kompilator został rozszerzony o obsługę systemów MS-DOS/PC-DOS i stał się częścią oferty firmy Borland. Nazwę kompilatora zmieniono na Turbo Basic. W 1989 roku Borland porzucił rozwój części narzędzi z serii Turbo, m.in. Turbo Prolog i Turbo Basic. Ten ostatni został sprzedany twórcy i głównemu programiście Robertowi Zale. Od 1990 roku kompilator pod obecną nazwą PowerBASIC produkowany jest przez firmę PowerBASIC Inc. W ciągu kilku lat obok wersji dla systemu DOS i kompatybilnych pojawiła się wersja dla systemu Windows, początkowo przeznaczona do tworzenia bibliotek DLL dla innych narzędzi programistycznych, obecnie jest sprzedawana jako całkowicie samodzielny produkt.

  PC-DOS (ang. The IBM Personal Computer Disk Operating System) – system operacyjny dla komputerów osobistych kompatybilnych z x86, dystrybuowany przez IBM. Początkowo rozwijany razem z MS-DOS przez IBM i Microsoft.MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. About PowerBASIC. [dostęp 2010-12-28].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • http://www.powerbasic.com Strona producenta
 • Turbo to nazwa serii kompilatorów firmy Borland, a także programów pomocniczych i narzędziowych, związanych z tworzeniem i uruchamianiem oprogramowania.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.697 sek.