• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powłoka systemowa

  Przeczytaj także...
  Aqua (łac. woda) - interfejs graficzny systemu operacyjnego OS X. Po raz pierwszy został zastosowany w wersji 10.0 "Cheetah", zaprezentowanym przez Apple Inc. 13 września 2001 roku.Unity – powłoka systemowa dla GNOME tworzona przez Canonical Ltd. dla Ubuntu. Pojawiła się po raz pierwszy w Ubuntu Netbook Edition 10.10. Celem Unity jest efektywne wykorzystanie ograniczonego miejsca na ekranie netbooków, między innymi przez pionowy przełącznik programów. W przeciwieństwie do GNOME, KDE czy Xfce, nie jest zbiorem programów, ale zostało zaprojektowane do użycia z istniejącymi programami GTK+.
  VMS (ang. Virtual Memory System), co można tłumaczyć jako "system z obsługą pamięci wirtualnej", to serwerowy system operacyjny opracowany przez firmę Digital (Digital Equipment Corporation) dla produkowanych przez siebie dużych komputerów z rodziny VAX oraz późniejszych z rodziny Alpha. Firma Digital w 1998 r. przejęta została przez Compaq, a w 2002 r. razem z Compaqiem przez koncern Hewlett-Packard.

  Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i „wyprowadzając” wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej „samodzielne”).

  csh (od ang. C shell) jest jedną z systemowych powłok uniksowych. Została stworzona przez Billa Joya dla systemu BSD. Nazwa C shell jest grą słów: dosłownie oznacza powłokę [o składni] języka C, fonetycznie da się to jednak odczytać sea shell, czyli muszelka.cmd.exe – interpreter poleceń stosowany w rodzinie systemów operacyjnych Microsoft Windows NT (włączając Windows 2000, XP, 2003, Windows Vista i Windows 7), Windows CE oraz OS/2.

  Powłoki systemowe możemy podzielić na powłoki tekstowe i powłoki graficzne. Pierwszy ich rodzaj jest zwykle realizowany jako interpreter poleceń uruchamiany w trybie tekstowym i będący historycznie wcześniejszym rozwiązaniem. Powłoka tekstowa często sama zawiera podstawowe polecenia, gdy jednak wydane przez użytkownika polecenie nie jest wbudowane, uruchamiany jest program zewnętrzny. Po zalogowaniu użytkownik znajduje się w wierszu poleceń i może wydawać polecenia systemowi. Zachęca go do tego tzw. znak zachęty (command prompt) – zwykle jest to '>', '$' lub '#'. Natomiast powłoki graficzne mają zwykle postać menedżera plików kontrolowanego przy pomocy myszy i pozwalającego w łatwy sposób wykonywać najczęstsze operacje.

  Windows XP (nazwa kodowa Whistler) – wersja systemu operacyjnego Microsoft Windows z rodziny Windows NT (oparty na jądrze NT) firmy Microsoft, wydana oficjalnie 25 października 2001 roku. Koniec wsparcia technicznego dla tego systemu operacyjnego planowany jest na 8 kwietnia 2014.Nautilus to domyślny menedżer plików środowiska GNOME. Jego głównym zadaniem jest ułatwienie zarządzania plikami, ale może także służyć do ich przeglądania oraz jako prosta przeglądarka internetowa. Program ten zastąpił GMC od wydania 1.4 środowiska GNOME.

  Rodzaje powłok systemowych[]

  Powłoki tekstowe[]

 • 4DOS/4OS2/4NT – (DOS, OS/2, Windows NT);
 • bash – Bourne Again Shell (ang. ponownie powłoka Bourne’a);
 • CL – (OS/400);
 • cmd.exe – (OS/2, Windows od wersji Windows 2000);
 • COMMAND.COM – interpreter poleceń systemu DOS;
 • CCP – (CP/M);
 • csh – (UNIX);
 • DCL – ([VMS/OpenVMS);
 • DDT – (ITS);
 • FreeCOM – (FreeDOS);
 • iSeries QSHELL – (IBM OS/400);
 • JCL – (OS/360, z/OS);
 • ksh (Korn Shell) – (UNIX);
 • rc Shell – (Plan 9);
 • sh – (UNIX);
 • tcsh – (UNIX);
 • TSO – (MVS);
 • Windows PowerShell – zaawansowany, niestandardowy interpreter poleceń Windows dostępny od wersji Windows XP;
 • zsh – (UNIX).
 • Powłoki graficzne[]

 • Aqua – powłoka systemu Mac OS X;
 • Desktop – powłoka systemu GEM;
 • Eksplorator – domyślna powłoka systemu Microsoft Windows;
 • LeoShell – alternatywna powłoka dla systemu Windows;
 • LiteStep – alternatywna powłoka systemu Windows;
 • finder – powłoka systemu Mac OS;
 • Nautilus lub GMC – powłoka dla środowiska GNOME;
 • Plasma – powłoka systemu będąca częścią środowiska graficznego KDE dostępna dla systemów operacyjnych: Linux, Microsoft Windows, Mac OS X;
 • Unity (powłoka systemowa) – alternatywna powłoka dla środowiska GNOME, tworzona przez Canonical Ltd.

 • Centralny Związek Osadników Wojskowych (CZOW) – związek powołany w marcu 1922 roku w Warszawie przez osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, którzy osiedli tam na mocy ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.GEM (Graphical Environment Manager) system okienkowy stworzony przez Digital Research, Inc. (DRI) do użytku z systemem CP/M na procesory Intel 8088. Późniejsze wersje pracowały pod DOSem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Windows PowerShell (poprzednio Microsoft Shell lub MSH, nazwa kodowa Monad) to interpreter poleceń opracowany przez firmę Microsoft. Jest znacznie rozbudowanym następcą dotychczasowych interpreterów COMMAND.COM i cmd.exe, stosowanych w systemach operacyjnych MS-DOS i Microsoft Windows. PowerShell został wydany w 2006 roku i jest obecnie dostępny dla Windows XP SP2, Windows Server 2003 i nowszych. Jest wbudowany w Microsoft Windows Server 2008 i Microsoft Windows Server 2012 jako cecha opcjonalna (nie instalowana automatycznie).
  Plan 9 from Bell Labs – rozproszony system operacyjny, który powstał w Computing Sciences Research Center w AT&T Bell Laboratories (obecnie Lucent Technologies, Bell Labs).
  zsh (Z shell) – uniksowa powłoka (ang. shell) nadająca się zarówno do interaktywnej pracy z systemem jak i do wykonywania skryptów. Spośród standardowych powłok zsh najbardziej przypomina Korn shell, ale zawiera wiele ulepszeń. Zsh posiada edycję wiersza poleceń, wbudowaną korekcję pisowni, programowalne dopełnianie poleceń, funkcje (z automatycznym ładowaniem), historię poleceń i mnóstwo innych cech.
  Windows 2000 – 32-bitowy, wielozadaniowy z wywłaszczaniem, wielowątkowy system operacyjny z serii NT. Jest to kolejny system operacyjny należący do rodziny Windows NT. Został wydany 17 lutego 2000 roku. Jego następcami są Windows XP, wydany w październiku 2001 roku, oraz Windows Server 2003, wydany w kwietniu 2003 roku. Windows 2000 jest klasyfikowany jako system operacyjny o jądrze hybrydowym.
  Korn shell (ksh) jest jedną z powłok uniksowych. Została stworzona przez Davida Korna z AT&T Bell Laboratories w połowie lat osiemdziesiątych. Powłoka ksh jest całkowicie kompatybilna wstecz z powłoką sh, zawiera także wiele elementów z powłoki csh – takich jak historia wpisanych komend.
  tcsh - Uniksowa powłoka (ang. shell) bazowana na C shell (csh). Właściwie jest to csh z dodatkowymi funkcjami, takimi jak dopełnianie komend.
  MVS - system operacyjny systemów Mainframe. Skrót rozwijany jako Multiple Virtual Storage. Jest kolejnym członkiem rodziny systemów wsadowych (OS/360, OS/VS2). Wspierał zarówno przetwarzanie wsadowe (ang. batch) jak i transakcyjne. Nowym elementem w stosunku do poprzedników było wprowadzenie koncepcji wirtualnej przestrzeni adresowej. Został zastąpiony przez OS/390.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.