• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potoki tatrzańskie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Litworowy Staw Gąsienicowy lub po prostu Litworowy Staw, dawniej nazywany także Sobkowym Stawem – jeziorko tatrzańskie z grupy Gąsienicowych Stawów. Położone jest w zachodniej części Doliny Gąsienicowej na wysokości 1618 m n.p.m..Biała Woda, również Biała Woda Białczańska (słow. Biela voda, niem. Poduplazkibach, węg. Poduplaszki-patak) – potok płynący Doliną Białej Wody w słowackich Tatrach. Jest głównym ciekiem wodnym tej doliny. Powstaje pod progiem Doliny Kaczej (na wysokości ok. 1420 m n.p.m.) z połączenia Kaczego Potoku i Litworowego Potoku. Na wysokości granicy polsko-słowackiej (ok. 1075 m n.p.m.) łączy się z Rybim Potokiem (płynącym Doliną Rybiego Potoku z Morskiego Oka) i razem tworzą rzekę Białkę. Biała Woda ma kilka większych dopływów w obrębie Doliny Białej Wody, są to: Ciężki Potok, Świstowy Potok, Rówienkowy Potok, Litworowa Woda, Żabi Potok Białczański i Spismichałowy Potok.
  Koryto Zimnej Wody wyżłobione w materiale akumulacyjnym
  Koryto Juraniowego Potoku wyżłobione w litej skale
  Suche koryto Suchej Wody
  Wąwóz wyżłobiony w skałach przez Koperszadzki Potok
  Ciek wypływający z progu pod Zmarzłym Stawem Gąsienicowym
  Załamanie biegu Rohackiego Potoku na skalnym progu
  Głębokie doliny tatrzańskich potoków (dopływ Parzychwostu)

  Potoki tatrzańskiepotoki i drobniejsze cieki w obrębie Tatr.

  Kocioł eworsyjny (kocioł wirowy, niewłaściwie: marmit) – przegłębienie w dnie cieku wodnego (strumienia lub rzeki) powstałe w wyniku eworsji, zwykle u podnóża wodospadu lub progu skalnego w korycie, w rozszerzeniach lub zakrętach koryta ewentualnie koło innych przeszkód w nurcie (przyczółki mostowe itp).Łomnica, również Łomnicki Potok (słow. Skalnatý potok, Lomnica, niem. Steinbach, węg. Kőpatak) – główny ciek wodny Doliny Łomnickiej w słowackich Tatrach Wysokich. Powstaje w górnej części tej doliny zwanej Cmentarzyskiem, następnie opada jego stromym progiem w kierunku Lejkowego Kotła, lecz ginie w piargach i jest niewidoczny. Poniżej tej kotliny pojawia się jako niewielki, zanikający strumyk. Dopływa do Łomnickiego Stawu, a następnie z niego wypływa i płynie na południowy wschód. Po dotarciu do Matlar (nieopodal których wpada do niego Huncowski Potok) zmienia nieco kierunek na południowy. W spiskiej wsi Wielka Łomnica wpada do Popradu jako jego lewy dopływ.

  Spis treści

 • 1 Zlewiska
 • 2 Sieć rzeczna
 • 3 Przepływ wód
 • 4 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wysięk (helokren) - miejsce słabego, nieskoncentrowanego wypływu wód gruntowych na powierzchnię terenu. Zazwyczaj woda ta pozbawiona jest odpływu, wskutek tego teren wysięku jest zawilgocony lub zabagniony. Wysączająca się woda powoduje zawilgocenie terenu i nie ma widocznego odpływu na zewnątrz, lecz paruje lub ponownie infiltruje. Stąd wyróżnia się wysięki ewaporacyjne, infiltracyjne i infiltracyjno-ewaporacyjne. Wysięki mogą być stałe lub okresowe.
  Zimna Woda (słow. Studený potok, niem. Kohlbach, węg. Tar-patak) – potok płynący Doliną Zimnej Wody. Tworzy się na wysokości ok. 1300 m n.p.m. z połączenia dwóch potoków: Małej Zimnej Wody (płynącego z Doliny Małej Zimnej Wody) i Staroleśnego Potoku (płynącego z Doliny Staroleśnej). W Dolinie Zimnej Wody tworzy serię kaskad zwanych Wodospadami Zimnej Wody. Po opuszczeniu Tatr Wysokich płynie w kierunku wsi Stara Leśna, następnie w stronę Wielkiej Łomnicy, nieopodal której wpada do Popradu (jako jego lewy dopływ).
  Wywierzysko Chochołowskie, nazywane też Źródłem Chochołowskim – duże wywierzysko w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na odcinku pomiędzy polaną Huciska a Polaną pod Jaworki, po wschodniej stronie drogi, ok. 30 m od Skały Kmietowicza. Prowadzi do niego krótka (1 min) ścieżka.
  Tatry Wysokie (słow. Vysoké Tatry, niem. Hohe Tatra, węg. Magas-Tátra) – najwyższa część Tatr o charakterze alpejskim, rozciągająca się pomiędzy Tatrami Zachodnimi od strony zachodniej oraz Tatrami Bielskimi od strony północno-wschodniej. W linii prostej odległość między granicznymi przełęczami wynosi ok. 16,5 km, zaś ściśle wzdłuż grani głównej ok. 26 km. Tatry Wysokie zajmują obszar około 340 km² (czyli nieco mniej niż Tatry Zachodnie), z czego większość (260 km²) znajduje się na Słowacji.
  Orawa (słow. Orava, węg. Árva) – rzeka w północnej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość – 60,3 km, powierzchnia dorzecza – 1.991,8 km², średni przepływ u ujścia – 34,4 m³/s.
  Bobrowiecki Potok lub Bobrowiec (słow. Bobrovecký potok) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich. Ma swoje źródła pod Bobrowiecką Przełęczą, skąd wśród bujnych ziołorośli stromo spływa ogólnie w północno-zachodnim kierunku przez Dolinę Bobrowiecką. Pomiędzy Kiczorą Bobrowiecką a grzędą odchodzącą od Jamborowej Skałki wyrzeźbił w skałach osadowych ciasny, skalny wąwóz zwany Skalna brána. Poniżej wąwozu znacznie już łagodniej spływa do Kotliny Orawickiej, gdzie na wysokości około 820 m n.p.m. łączy się z Mihulczym Potokiem. Odcinek od tego miejsca aż do ujścia do Orawicy jest często określany nazwą Bystra (Bystrá). Największym dopływem Bobrowieckiego Potoku jest lewobrzeżny Suchy Potok płynący Doliną Suchą Orawicką. Przy Waniczce, po lewej stronie koryta Bobrowieckiego Potoku znajduje się Kisła Woda (Siričitý prameň) – źródło z siarkową woda mineralną, prowadzi tam od Waniczki ścieżka i kładka. Woda z tego źródła zasila Bobrowiecki Potok.
  Parzychwost (słow. Parichvost) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich spływający doliną Parzychwost. Jest jednym z dwóch źródłowych potoków Jałowieckiego Potoku (drugim jest Potok z Polany). Takie jest ujęcie w polskich źródłach. Na słowackiej mapie jednak potok ten uważany jest za jedyny źródłowy ciek Jałowieckiego Potoku i nosi nazwę Jalovecký potok.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.066 sek.