• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potok Prądy

  Przeczytaj także...
  Bydgoski Węzeł Wodny (BWW) – związek cech hydrograficznych Brdy, Wisły, Kanału Bydgoskiego i Górnonoteckiego oraz mniejszych strug wodnych na obszarze miasta Bydgoszczy i w jego najbliższym sąsiedztwie, wraz z budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi oraz zabudową nadbrzeżną.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Gmina Białe Błota (do 1954 gmina Bydgoszcz) – gmina wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu bydgoskiego. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta wpływa na jej dynamiczny rozwój. Siedzibą gminy jest wieś Białe Błota, położona zaledwie 3 km od granic Bydgoszczy. Bliskość dużego organizmu miejskiego od dawna wpływa na rozwój sąsiadujących miejscowości.

  Potok Prądy – ciek wodny, prawy dopływ Kanału Bydgoskiego.

  Ciek odwadnia część gminy Białe Błota oraz teren w obrębie dzielnicy Prądy w Bydgoszczy. Długość strugi wynosi 4 km.

  Ciek bierze swój początek na zachód od obwodnicy Bydgoszcz (drogi nr 10) w pobliżu miejscowości Lisi Ogon. Następnie płynie przepustem pod trasą drogową i przekracza granicę Bydgoszczy.

  Na osiedlu Prądy w Bydgoszczy, ok. 1,5 km przed ujściem, struga jest ujęta w kanał o szerokości dna 3,0 m z nachyleniem skarp 1:1 i głębokości od 1,0 do 1,5 m. Potok tworzy w tym miejscu staw, wykopany pod koniec XVIII w. przez osadników niemieckich. Na dolnym odcinku o długości 2,9 km Struga została dodatkowo zabudowana sześcioma progami betonowymi o wysokości piętrzenia po 0,6 m.

  Prądy (niem. Pronden) – jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, w jego zachodniej części, nad Kanałem BydgoskimLisi Ogon – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Białe Błota. Wieś powstała w czasie zaboru pruskiego (1884 rok) z połączenia Lisiegoogona, Lubawy, Karolewa, folwarków Czersko i Nowej Erekcji pod nazwą Fuchsschwanz. Od 23 października 1911 nosiła nazwę Steinholz ktorą zmieniono w 1920 na Lisiogon a w 1972 na Lisi Ogon.

  Średni przepływ w Potoku Prądy wynosi 14,4 litry na sekundę

  Przypisy

  1. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015, str. 9
  2. Encyklopedia Bydgoszczy. t.1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, str. 326-327

  Zobacz też[]

 • Struga Młyńska (Flis południowy)
 • Gmina Białe Błota
 • Bydgoski Węzeł Wodny
 • Bibliografia[]

 • Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015
 • Program Ochrony Środowiska dla miasta Bydgoszczy 2005-2012 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.